Chemap Agro s.r.o.

MUSTANG FORTE

Účinná látka

Koupit přípravek na AgromanualShop.cz
Koupit na AgromanualShop.cz

Agromanualshop.cz- Figaro - glyfosát za výhodnou cenu
Formulace Omezení Hořlavost PHO
  Člověk Včely Ryby Ptáci Zvěř    

Tip: Kliknutím na zkratky (Formulace,Omezení-včely...) přejdete na stránku.
Vlastnosti přípravků

Registrant

Právní zástupce

Upozornění

OP II.st. Přípravek je vyloučen z použití v ochranném pásmu II. stupně zdrojů podzemní a povrchové vody
Přípravek není vyloučen z použití v ochranném pásmu II. stupně zdrojů povrchových vod při aplikační dávce přípravku 0,7 l/ha do jarních a ozimých obilovin (aplikace na jaře).

SPe3 Za účelem ochrany necílových rostlin dodržte neošetřené ochranné pásmo 5 m od okraje ošetřovaného pozemku.

Doporučení

Aplikační dávka vody: 200–400 l/ha

AT - ochranná lhůta je dána odstupem mezi termínem aplikace (poslední aplikace) a sklizní.

Spektrum účinnosti: Citlivé plevele - heřmánkovec přímořský, kokoška pastuší tobolka, penízek rolní, ptačinec žabinec, pcháč oset, svízel přítula, violka trojbarevná, violka rolní, výdrol řepky, merlík bílý, pohanka svlačcovitá, rdesno červivec.

Optimální fáze plevelů při aplikaci: 2–10 pravých listů (BBCH 12–19); violky a merlík bílý do 6 pravých listů (BBCH 16); rdesno červivec a pohanka svlačcovitá do 4 pravých listů (BBCH 14).

Aplikujte na aktivně rostoucí plevele za podmínek příznivých pro růst (teplo, vyšší vzdušná vlhkost, …).

Optimální teplota při aplikaci je 7–25 °C.

Přípravek se aplikuje maximálně 1× v plodině.

Neaplikujte v jakkoli poškozených či oslabených porostech nebo v době nočních mrazů.

Po sklizni obilniny ošetřené přípravkem Mustang Forte lze na podzim vysévat pšenici ozimou, ječmen ozimý, jílek vytrvalý a řepku. Na jaře následujícího roku lze vysévat všechny obilniny, jarní řepku, cukrovku a sázet brambory. Luskoviny (hrách, sója, bob, lupina, fazole), jeteloviny (jetel, vojtěška) a papriku a rajčata doporučujeme vysévat až po uplynutí 24 měsíců od aplikace.

Jestliže je nutné po aplikaci přípravku Mustang Forte ošetřenou obilninu zaorat, může následovat pšenice jarní, ječmen jarní nebo kukuřice setá po předchozím promísení půdního profilu na minimálně 10 cm.

Po ošetření obilnin přípravkem Mustang Forte mohou zůstávat po sklizni v půdě a slámě rezidua přípravku. K urychlení odbourávání těchto reziduí je třeba slámu rozřezat a co nejdříve po sklizni zapravit. Rezidua účinných látek v rostlinných zbytcích (včetně hnoje), které nejsou zcela rozloženy, mohou poškodit citlivé následné plodiny.

Nepěstujte proto citlivé plodiny na pozemcích ošetřených přípravkem Mustang Forte nebo na pozemcích, kde byl použit hnůj od zvířat krmených nebo podestýlaných slámou z porostů ošetřených přípravkem Mustang Forte.

Nepoužívejte slámu z porostů ošetřených přípravkem Mustang Forte ani hnůj od zvířat krmených touto slámou ke kompostování.

Slámu z obilnin ošetřených přípravkem Mustang Forte nepoužívejte pro pěstování hub a jahod.

Přípravek nesmí jakkoli zasáhnout okolní porosty ani oseté pozemky nebo pozemky určené k setí!

Mimořádně citlivými jsou réva vinná a chmel. V blízkosti vinic a chmelnic ošetřovat jen za vhodných podmínek (bezvětří, nižší teploty). Za vysokých teplot (nad 23 °C ) mohou být citlivé plodiny poškozeny!

Přípravek se aplikuje pozemně postřikem schválenými postřikovači.

Vzhledem k charakteru přípravku nelze v případě nedostatečného vypláchnutí použitého aplikačního zařízení vyloučit poškození následně ošetřovaných rostlin zbytky přípravku Mustang Forte.

Postřik provádějte jen za bezvětří nebo mírného vánku, v tom případě ve směru po větru od dalších osob. Postřik nesmí zasáhnout sousední plodiny.

Před použitím si přečtěte přiložený návod k použití.

Aplikace přípravku

Tip: Kliknutím na plodinu v tabulce můžete přejít do atlasu.

Plodina Termín aplikace OL Dávka Tank mix Postřiková kapalina Poznámka
          Pozemně Letecky  
Ječmen jarní POST BBCH 23–32 AT 0,8 l 200–400 l violka rolní, pcháč oset
Ječmen jarní POST BBCH 23–32 AT 0,6 l 200–400 l heřmánkovec přímořský, svízel přítula, opletka obecná, penízek rolní, ptačinec žabinec, merlík bílý, rdesno červivec
Ječmen ozimý POST na jaře, BBCH 23–32 AT 0,7 l 200–400 l heřmánkovec přímořský, svízel přítula, kokoška pastuší tobolka, penízek rolní, ptačinec žabinec, výdrol řepky
Ječmen ozimý POST na jaře, BBCH 23–32 AT 1 l 200–400 l violka rolní, pcháč oset
Oves jarní POST BBCH 23–32 AT 0,6 l 200–400 l heřmánkovec přímořský, svízel přítula, opletka obecná, penízek rolní, ptačinec žabinec, merlík bílý, rdesno červivec
Oves jarní POST BBCH 23–32 AT 0,8 l 200–400 l violka rolní, pcháč oset
Pšenice jarní POST BBCH 23–32 AT 0,8 l 200–400 l violka rolní, pcháč oset
Pšenice jarní POST BBCH 23–32 AT 0,6 l 200–400 l heřmánkovec přímořský, svízel přítula, opletka obecná, penízek rolní, ptačinec žabinec, merlík bílý, rdesno červivec
Pšenice ozimá POST na jaře, BBCH 23–32 AT 1 l 200–400 l violka rolní, pcháč oset
Pšenice ozimá POST na jaře, BBCH 23–32 AT 0,7 l 200–400 l heřmánkovec přímořský, svízel přítula, kokoška pastuší tobolka, penízek rolní, ptačinec žabinec, výdrol řepky
Tritikale ozimé POST na jaře, BBCH 23–32 AT 0,7 l 200–400 l pouze ozim, heřmánkovec přímořský, svízel přítula, kokoška pastuší tobolka, penízek rolní, ptačinec žabinec, výdrol řepky
Tritikale ozimé POST na jaře, BBCH 23–32 AT 1 l 200–400 l pouze ozim, violka rolní, pcháč oset
Žito ozimé POST na jaře, BBCH 23–32 AT 1 l 200–400 l pouze ozim, violka rolní, pcháč oset
Žito ozimé POST na jaře, BBCH 23–32 AT 0,7 l 200–400 l pouze ozim, heřmánkovec přímořský, svízel přítula, kokoška pastuší tobolka, penízek rolní, ptačinec žabinec, výdrol řepky
Agro Aliance
Syngenta Czech s.r.o.
AgromanaualShop.cz Roundup

Kalendář akcí

Prohlédnout vše

Upozornění

Veškeré údaje uvedené na webu www.agromanual.cz jsou pouze informativní, při použití přípravků se řiďte etiketou přípravku.

Anketa

Jak se Vám líbí nové názvosloví chorob a používáte je?
15%
5%
3%
23%
5%
50%
detail