BASF
BASF
BASF

AGRA

MUSTANG FORTE

Účinná látka

Koupit přípravek na AgromanualShop.cz
Koupit na AgromanualShop.cz

Proseeds
Formulace Omezení Hořlavost PHO
  Člověk Včely Ryby Ptáci Zvěř    

Tip: Kliknutím na zkratky (Formulace,Omezení-včely...) přejdete na stránku.
Vlastnosti přípravků

Registrant

Právní zástupce

Upozornění

SPe3:
- Ochranná vzdálenost od povrchové vody s ohledem na ochranu vodních organismů 4 m.
- Ochranná vzdálenost od okraje ošetřovaného pozemku s ohledem na ochranu necílových rostlin 5 m.

DO: Vzdálenost mezi hranicí ošetřené plochy nesmí být menší než 5 metrů od hranice oblasti využívané zranitelnými skupinami obyvatel.

Doporučení

Plodina, oblast použití

Dávka vody

Způsob aplikace

Max. počet aplikací v plodině

ječmen jarní, ječmen ozimý, oves setý, pšenice jarní, pšenice ozimá, tritikale ozimé, žito ozimé

200–300 l/ha

postřik

Spektrum účinnosti:

- citlivé plevele - heřmánkovec přímořský, kokoška pastuší tobolka, penízek rolní, ptačinec žabinec, pcháč oset, svízel přítula, violka trojbarevná, violka rolní, výdrol řepky, merlík bílý, pohanka svlačcovitá, rdesno červivec.

Optimální fáze plevelů při aplikaci: 2–10 pravých listů (BBCH 12–19); violky a merlík bílý do 6 pravých listů (BBCH 16); rdesno červivec a pohanka svlačcovitá do 4 pravých listů (BBCH 14).

Aplikujte na aktivně rostoucí plevele za podmínek příznivých pro růst (teplo, vyšší vzdušná vlhkost, …).

Optimální teplota při aplikaci je 7–25 °C.

Neaplikujte v poškozených či oslabených porostech nebo v době nočních mrazů.

Po sklizni obilniny ošetřené přípravkem Mustang Forte lze na podzim vysévat pšenici ozimou, ječmen ozimý, jílek vytrvalý a řepku. Na jaře následujícího roku lze vysévat všechny obilniny, jarní řepku, cukrovku a sázet brambory. Luskoviny (hrách, sója, bob, lupina, fazole), jeteloviny (jetel, vojtěška) a papriku a rajčata doporučujeme vysévat až po uplynutí 24 měsíců od aplikace.

Jestliže je nutné po aplikaci přípravku Mustang Forte ošetřenou obilninu zaorat, může následovat pšenice jarní, ječmen jarní nebo kukuřice setá po předchozím promísení půdního profilu na minimálně 10 cm.

Po ošetření obilnin přípravkem Mustang Forte mohou zůstávat po sklizni v půdě a slámě rezidua přípravku. K urychlení odbourávání těchto reziduí je třeba slámu rozřezat a co nejdříve po sklizni zapravit. Rezidua účinných látek v rostlinných zbytcích (včetně hnoje), které nejsou zcela rozloženy, mohou poškodit citlivé následné plodiny.

Nepěstujte proto citlivé plodiny na pozemcích ošetřených přípravkem Mustang Forte nebo na pozemcích kde byl použit hnůj od zvířat krmených nebo podestýlaných slámou z porostů ošetřených přípravkem Mustang Forte.

Nepoužívejte slámu z porostů ošetřených přípravkem Mustang Forte ani hnůj od zvířat krmených touto slámou ke kompostování.

Slámu z obilnin ošetřených přípravkem Mustang Forte nepoužívejte pro pěstování hub a jahod.

Přípravek nesmí jakkoli zasáhnout okolní porosty ani oseté pozemky nebo pozemky určené k setí! Mimořádně citlivými jsou réva vinná a chmel. V blízkosti vinic a chmelnic ošetřovat jen za vhodných podmínek (bezvětří, nižší teploty). Za vysokých teplot (nad 23 °C) mohou být citlivé plodiny poškozeny!

Čištění aplikačního zařízení: Nedostatečné vypláchnutí aplikačního zařízení může způsobit poškození následně ošetřovaných rostlin.

Tabulka ochranných vzdáleností stanovených s ohledem na ochranu necílových organizmů

Plodina

bez redukce

tryska 50 %

tryska 75 %

tryska 90 %

Ochranná vzdálenost od povrchové vody s ohledem na ochranu vodních organizmů [m]

pšenice ozimá, ječmen ozimý, tritikale ozimé, žito ozimé, oves setý, ječmen jarní, pšenice jarní

4

4

4

4

Ochranná vzdálenost od okraje ošetřovaného pozemku s ohledem na ochranu necílových rostlin [m]

pšenice ozimá, ječmen ozimý, tritikale ozimé, žito ozimé, oves setý, ječmen jarní, pšenice jarní

5

5

5

0

Za účelem ochrany vodních organizmů je vyloučeno použití přípravku na pozemcích svažujících se k povrchovým vodám. Přípravek lze na těchto pozemcích aplikovat pouze při použití vegetačního pásu o šířce nejméně 15 m.

Aplikace přípravku

Tip: Kliknutím na plodinu v tabulce můžete přejít do atlasu.

Plodina Termín aplikace OL Dávka Tank mix Postřiková kapalina Poznámka
          Pozemně Letecky  
Ječmen jarní POST od 1. dubna, 29–32 BBCH AT 0,8 l 200–300 l violka rolní, pcháč oset
Ječmen jarní POST od 1. dubna, 29–32 BBCH AT 0,6 l 200–300 l heřmánkovec přímořský, svízel přítula, opletka obecná, penízek rolní, ptačinec žabinec, merlík bílý, rdesno červivec
Ječmen ozimý POST od 1. dubna, 29–32 BBCH AT 0,7 l 200–300 l heřmánkovec přímořský, svízel přítula, kokoška pastuší tobolka, penízek rolní, ptačinec žabinec, výdrol řepky
Ječmen ozimý POST od 1. dubna, 29–32 BBCH AT 1 l 200–300 l violka rolní, pcháč oset
Oves jarní POST od 1. dubna, 29–32 BBCH AT 0,8 l 200–300 l violka rolní, pcháč oset
Oves jarní POST od 1. dubna, 29–32 BBCH AT 0,6 l 200–300 l heřmánkovec přímořský, svízel přítula, opletka obecná, penízek rolní, ptačinec žabinec, merlík bílý, rdesno červivec
Pšenice jarní POST od 1. dubna, 29–32 BBCH AT 0,6 l 200–300 l heřmánkovec přímořský, svízel přítula, opletka obecná, penízek rolní, ptačinec žabinec, merlík bílý, rdesno červivec
Pšenice jarní POST od 1. dubna, 29–32 BBCH AT 0,8 l 200–300 l violka rolní, pcháč oset
Pšenice ozimá POST od 1. dubna, 29–32 BBCH AT 0,7 l 200–300 l heřmánkovec přímořský, svízel přítula, kokoška pastuší tobolka, penízek rolní, ptačinec žabinec, výdrol řepky
Pšenice ozimá POST od 1. dubna, 29–32 BBCH AT 1 l 200–300 l violka rolní, pcháč oset
Tritikale ozimé POST od 1. dubna, 29–32 BBCH AT 1 l 200–300 l violka rolní, pcháč oset
Tritikale ozimé POST od 1. dubna, 29–32 BBCH AT 0,7 l 200–300 l heřmánkovec přímořský, svízel přítula, kokoška pastuší tobolka, penízek rolní, ptačinec žabinec, výdrol řepky
Žito ozimé POST od 1. dubna, 29–32 BBCH AT 0,7 l 200–300 l heřmánkovec přímořský, svízel přítula, kokoška pastuší tobolka, penízek rolní, ptačinec žabinec, výdrol řepky
Žito ozimé POST od 1. dubna, 29–32 BBCH AT 1 l 200–300 l violka rolní, pcháč oset
detail