Limagrain
Limagrain
Limagrain

Chemap Agro s.r.o.

2,4-D

2,4-dichlorfenoxyoctová kyselina

Druh

Herbicid

Účinná látka je obsažena v přípravcích

DICOPUR D EXTRA
DICOTEX
ELEGANT 2 FD
ESTERON
HUSAR ACTIVE
HUSAR ACTIVE PLUS
MUSTANG
MUSTANG FORTE
PEGAS
TRÁVNÍKOVÉ HNOJIVO VČETNĚ ODPLEVELENÍ
Agronutrition
detail