Limagrain
Limagrain
Limagrain

Chemap Agro s.r.o.

DICOPUR D EXTRA

Účinná látka

Balení

5 l, 10 l HDPE kanystr

Charakteristika

Herbicid proti dvouděložným plevelům v obilninách a kukuřici.

DICOPUR D EXTRA

Proseeds
Formulace Omezení Hořlavost PHO
  Člověk Včely Ryby Ptáci Zvěř    

Tip: Kliknutím na zkratky (Formulace,Omezení-včely...) přejdete na stránku.
Vlastnosti přípravků

Registrant

Právní zástupce

Upozornění

SPe3: Ochranná vzdálenost od povrchové vody s ohledem na ochranu vodních organismů 6 m.

Působení

Herbicid působí jako růstový herbicid zejména na rostliny v počátečním růstu. Účinnost přípravku je podporována vyšší teplotou a slunečním zářením. Chladné počasí zpomaluje nástup účinnosti.

Spektrum účinnosti

Citlivé plevele
- citlivé plevele: svlačec rolní, hořčice polní, pcháč oset, penízek rolní, kokoška pastuší tobolka, hluchavky, merlíky, šťovíky, mák vlčí, pryskyřníky;

- méně citlivé plevele: plevele heřmánkovité, hlaváček letní, svízel přítula, rdesna, rozrazily, zemědým lékařský violky, laskavec srstnatý, pomněnka rolní, konopice polní, durman obecný, kakosty.

Doporučení

Plodina, oblast použití

Dávka vody

Způsob aplikace

Max. počet aplikací v plodině

ječmen, kukuřice, pšenice, tritikale ozimé, žito ozimé

400–500 l/ha

postřik

Růstová fáze plevelů:

- plevele dvouděložné jednoleté, šťovíky - aktivně rostoucí;

- pcháč oset - BBCH 19–32.

Po aplikaci nesmí 4–6 hodin pršet.

Neošetřovat při teplotách nižších než 10 °C.

Vláčení a válení porostů není vhodné 7 dní před a po aplikaci přípravku.

Z důvodu rizika fytotoxicity na ošetřovaných porostech nepoužívejte přípravek při teplotách nad 23 °C.

Pěstování následných plodin bez omezení.

Přípravek nesmí zasáhnout okolní porosty. Mimořádně citlivými jsou vinná réva a chmel. V blízkosti vinic a chmelnic ošetřovat jen za vhodných podmínek (bezvětří, nižší teploty) za vysokých teplot (nad 23 °C) mohou být citlivé plodiny poškozeny i výpary přípravku!

Čištění aplikačního zařízení:

Aby nedošlo později k poškození jiných plodin ošetřovaných postřikovačem, ve kterém byl přípravek na bázi 2,4-D, musejí být veškeré jeho stopy z mísících nádrží a postřikovače odstraněny ihned po skončení postřiku, podle následujícího postupu:

1) Po vyprázdnění nádrže vypláchněte nádrž, ramena a trysky čistou vodou (čtvrtinou objemu nádrže postřikovače), po dobu alespoň 10 minut.

2) Zbytek oplachové vody vypustit a celé zařízení znovu propláchnout čistou vodou (čtvrtinou objemu nádrže postřikovače), případně s přídavkem čisticího prostředku nebo sody (3% roztokem). V případě použití čisticích prostředků postupujte dle návodu na jejich použití.

3) Opakujte postup podle bodu 2) ještě 2×.

4) Trysky a sítka musejí být čištěny odděleně před zahájením a po ukončení proplachování.

Tabulka ochranných vzdáleností stanovených s ohledem na ochranu necílových organizmů

Plodina

bez redukce

tryska 50 %

tryska 75 %

tryska 90 %

Ochranná vzdálenost od povrchové vody s ohledem na ochranu vodních organizmů [m]

pšenice ozimá, ječmen ozimý, tritikale ozimé, žito ozimé, pšenice jarní, ječmen jarní, kukuřice

6

4

4

4

Za účelem ochrany vodních organizmů je vyloučeno použití přípravku na pozemcích svažujících se k povrchovým vodám. Přípravek nelze na těchto pozemcích aplikovat ani při použití vegetačního pásu.

Popis mísitelnosti

Obilniny: 0,8–1,1 l/ha Dicopur D Extra
+ 2,25 kg Affinity WG
+ 30 g Aurora 50 WG
+ 7 g Glean 75 WG/Logran 75 WG
+ 1,5–3 l Lentipur 500 FW
+ 1,5–2 I Isoprotutron (500 g ú.l.)
+ 0,4–0,6 l Starane 250 EC, Tomigan 250 EC
+ 20 g Grodyl 75 WG
+ 0,25 l Lontrel 300, Cliophar 300 SL
Kukuřice:
Dicopur D Extra je možné míchat s přípravky na bázi atrazinu.

Aplikace přípravku

Tip: Kliknutím na plodinu v tabulce můžete přejít do atlasu.

Plodina Termín aplikace OL Dávka Tank mix Postřiková kapalina Poznámka
          Pozemně Letecky  
Ječmen jarní POST 14–29 BBCH, plevele po vzejití AT 1,1 l 400–500 l max. 1×, plevele dvouděložné jednoleté, plevele dvouděložné vytrvalé
Ječmen ozimý POST 14–29 BBCH, plevele po vzejití AT 1,1 l 400–500 l max. 1×, plevele dvouděložné jednoleté, plevele dvouděložné vytrvalé
Kukuřice POST 14 BBCH výška rostlin 15–20 cm, plevele po vzejití AT 1,1 l 400–500 l max. 1×, plevele dvouděložné jednoleté, plevele dvouděložné vytrvalé
Pšenice jarní POST 14–29 BBCH, plevele po vzejití AT 1,1 l 400–500 l max. 1×, plevele dvouděložné jednoleté, plevele dvouděložné vytrvalé
Pšenice ozimá POST 14–29 BBCH, plevele po vzejití AT 1,1 l 400–500 l max. 1×, plevele dvouděložné jednoleté, plevele dvouděložné vytrvalé
Tritikale ozimé POST 14–29 BBCH, plevele po vzejití AT 1,1 l 400–500 l max. 1×, plevele dvouděložné jednoleté, plevele dvouděložné vytrvalé
Žito ozimé POST 14–29 BBCH, plevele po vzejití AT 1,1 l 400–500 l max. 1×, plevele dvouděložné jednoleté, plevele dvouděložné vytrvalé
detail