Chemap Agro s.r.o.

ESTERON

Účinná látka

Balení

1 l PET láhev, 5 l, 10 l HDPE kanystr, 10 l F-HDPE kanystr, 20 l F-HDPE kanystr
Proseeds
Formulace Omezení Hořlavost PHO
  Člověk Včely Ryby Ptáci Zvěř    

Tip: Kliknutím na zkratky (Formulace,Omezení-včely...) přejdete na stránku.
Vlastnosti přípravků

Registrant

Právní zástupce

Upozornění

Přípravek je vyloučen z použití v ochranném pásmu II. stupně zdrojů podzemní a povrchové vody
Při 50 % redukci úletu pomocí trysek lze při aplikaci přípravku do kukuřice a na louky a pastviny zkrátit ochrannou vzdálenost s ohledem na necílové rostliny na 3 m, při 75 % a 90 % redukci pak na 1 m od okraje ošetřovaného pozemku.
Při 50 %, 75 % a při 90 % redukci úletu pomocí trysek lze při aplikaci přípravku do ječmene zkrátit ochrannou vzdálenost s ohledem na necílové rostliny na 1 m.

SPe3 - Za účelem ochrany vodních organismů snižte úlet dodržením neošetřené ochranné vzdálenosti 4 m vzhledem k povrchové vodě.
- Za účelem ochrany necílových rostlin dodržte při aplikaci na louky a pastviny neošetřenou ochrannou vzdálenost 5 m, při aplikaci do kukuřice a ječmene 3 m od okraje ošetřovaného pozemku.

Spektrum účinnosti

Plevele citlivé: pcháč oset, merlík bílý, mák vlčí, lebeda rozkladitá, kokoška pastuší tobolka, penízek rolní, hořčici rolní, ředkev ohnice, úhorník mnohodílný, řepka olejka - vydrol.
Plevele méně citlivé: šťovíky, pohanka svlačcovitá, chrpa modrák, rdesno blešník, rdesno červivec, durman obecný, laskavec ohnutý, svlačec rolní, slunečnice roční - vydrol.

Doporučení

Vyšší dávka přípravku se použije na plevele vytrvalé, tj. pcháč oset a šťovíky.

Růstová fáze plodin v době ošetření:
- obilniny - BBCH 13–31, tj. 3. list až 1. kolénko;
- kukuřice - pouze hybridy tolerantní k 2,4-D - BBCH 12–14, tj. 2–4 listy;
- louky a pastviny - dle růstové fáze vytrvalých plevelů, tj. pcháč oset BBCH 30–55, tj. listová růžice až fáze poupat, šťovík tupolistý BBCH 30, tj. listová růžice.

Růstové fáze plevelů: - plevele dvouděložné jednoleté BBCH 12–14, tj. 2–4 pravé listy; - plevele vytrvalé - viz výše.

Maximální počet aplikací: 1x za vegetační sezonu.
Dávka vody: 200–400 l/ha.

Dešťové srážky 3 hodiny po aplikaci neovlivní účinnost přípravku.
Přípravek se aplikuje pozemně postřikem schválenými postřikovači.
Pozor na úlet postřikové kapaliny při ošetřování v blízkosti rostoucích dvouděložných rostlin. Přípravek nesmí zasáhnout okolní porosty úletem ani odparem! Mimořádně citlivými jsou réva vinná a chmel. V blízkosti vinic a chmelnic ošetřovat jen za vhodných podmínek (bezvětří, nižší teploty). Za vysokých teplot (nad 23 °C ) mohou být citlivé plodiny poškozeny i výpary přípravku.

Vzhledem k charakteru přípravku nelze v případě nedostatečného vypláchnutí použitého aplikačního zařízení vyloučit poškození následně ošetřovaných rostlin zbytky přípravku Esteron.
Před použitím si přečtěte přiložené pokyny.
Postřik provádějte jen za bezvětří nebo mírného vánku, v tom případě ve směru po větru od dalších osob.
Po ukončení práce opusťte ošetřované prostory! Další práce lze provádět až po důkladném oschnutí ošetřených rostlin.

Tabulka ochranných vzdáleností stanovených s ohledem na ochranu necílových organismů:
Plodina
Bez redukce
Tryska
50 %
Tryska
75 %
Tryska
90 %
Ochranná vzdálenost od povrchové vody s ohledem na ochranu vodních organismů [m]
kukuřice setá, ječmen ozimý, louky a pastviny
4
4
4
4
Ochranná vzdálenost od okraje ošetřovaného pozemku s ohledem na ochranu necílových rostlin [m]
kukuřice setá
3
3
1
1
ječmen
3
1
1
1
louky a pastviny
5
3
1
1

Aplikace přípravku

Tip: Kliknutím na plodinu v tabulce můžete přejít do atlasu.

Plodina Termín aplikace OL Dávka Tank mix Postřiková kapalina Poznámka
          Pozemně Letecky  
Ječmen jarní POST 13–31 BBCH AT 0,5-0,6 l 200-400 l max. 1×
Ječmen ozimý POST 13–31 BBCH AT 0,6-0,8 l 200-400 l max. 1×
Kukuřice POST 12–14 BBCH AT 0,8-1 l 200-400 l max. 1×, pouze hybridy tolerantní k 2,4-D, mimo osivářské
Louky POST 21 1,3-1,5 l 200-400 l max. 1×, OL = pro zkrmování píce
Pastviny POST 21 1,3-1,5 l 200-400 l max. 1×, OL = pro zkrmování píce
Pšenice ozimá POST 13–31 BBCH AT 0,6-0,8 l 200-400 l max. 1×
detail