Chemap Agro s.r.o.

ESTERON

Účinná látka

Balení

1 l PET láhev, 5 l, 10 l HDPE kanystr, 10 l F-HDPE kanystr, 20 l F-HDPE kanystr
Agromanualshop.cz- Figaro - glyfosát za výhodnou cenu
Formulace Omezení Hořlavost PHO
  Člověk Včely Ryby Ptáci Zvěř    

Tip: Kliknutím na zkratky (Formulace,Omezení-včely...) přejdete na stránku.
Vlastnosti přípravků

Registrant

Právní zástupce

Upozornění

Přípravek je vyloučen z použití v ochranném pásmu II. stupně zdrojů podzemní a povrchové vody
Při 50 % redukci úletu pomocí trysek lze při aplikaci přípravku do kukuřice a na louky a pastviny zkrátit ochrannou vzdálenost s ohledem na necílové rostliny na 3 m, při 75 % a 90 % redukci pak na 1 m od okraje ošetřovaného pozemku.
Při 50 %, 75 % a při 90 % redukci úletu pomocí trysek lze při aplikaci přípravku do ječmene zkrátit ochrannou vzdálenost s ohledem na necílové rostliny na 1 m.

SPe3 - Za účelem ochrany vodních organismů snižte úlet dodržením neošetřené ochranné vzdálenosti 4 m vzhledem k povrchové vodě.
- Za účelem ochrany necílových rostlin dodržte při aplikaci na louky a pastviny neošetřenou ochrannou vzdálenost 5 m, při aplikaci do kukuřice a ječmene 3 m od okraje ošetřovaného pozemku.

Spektrum účinnosti

Plevele citlivé: pcháč oset, merlík bílý, mák vlčí, lebeda rozkladitá, kokoška pastuší tobolka, penízek rolní, hořčici rolní, ředkev ohnice, úhorník mnohodílný, řepka olejka - vydrol.
Plevele méně citlivé: šťovíky, pohanka svlačcovitá, chrpa modrák, rdesno blešník, rdesno červivec, durman obecný, laskavec ohnutý, svlačec rolní, slunečnice roční - vydrol.

Doporučení

Vyšší dávka přípravku se použije na plevele vytrvalé, tj. pcháč oset a šťovíky.

Růstová fáze plodin v době ošetření:
- obilniny - BBCH 13–31, tj. 3. list až 1. kolénko;
- kukuřice - pouze hybridy tolerantní k 2,4-D - BBCH 12–14, tj. 2–4 listy;
- louky a pastviny - dle růstové fáze vytrvalých plevelů, tj. pcháč oset BBCH 30–55, tj. listová růžice až fáze poupat, šťovík tupolistý BBCH 30, tj. listová růžice.

Růstové fáze plevelů: - plevele dvouděložné jednoleté BBCH 12–14, tj. 2–4 pravé listy; - plevele vytrvalé - viz výše.

Maximální počet aplikací: 1x za vegetační sezonu.
Dávka vody: 200–400 l/ha.

Dešťové srážky 3 hodiny po aplikaci neovlivní účinnost přípravku.
Přípravek se aplikuje pozemně postřikem schválenými postřikovači.
Pozor na úlet postřikové kapaliny při ošetřování v blízkosti rostoucích dvouděložných rostlin. Přípravek nesmí zasáhnout okolní porosty úletem ani odparem! Mimořádně citlivými jsou réva vinná a chmel. V blízkosti vinic a chmelnic ošetřovat jen za vhodných podmínek (bezvětří, nižší teploty). Za vysokých teplot (nad 23 °C ) mohou být citlivé plodiny poškozeny i výpary přípravku.

Vzhledem k charakteru přípravku nelze v případě nedostatečného vypláchnutí použitého aplikačního zařízení vyloučit poškození následně ošetřovaných rostlin zbytky přípravku Esteron.
Před použitím si přečtěte přiložené pokyny.
Postřik provádějte jen za bezvětří nebo mírného vánku, v tom případě ve směru po větru od dalších osob.
Po ukončení práce opusťte ošetřované prostory! Další práce lze provádět až po důkladném oschnutí ošetřených rostlin.

Tabulka ochranných vzdáleností stanovených s ohledem na ochranu necílových organismů:
Plodina
Bez redukce
Tryska
50 %
Tryska
75 %
Tryska
90 %
Ochranná vzdálenost od povrchové vody s ohledem na ochranu vodních organismů [m]
kukuřice setá, ječmen ozimý, louky a pastviny
4
4
4
4
Ochranná vzdálenost od okraje ošetřovaného pozemku s ohledem na ochranu necílových rostlin [m]
kukuřice setá
3
3
1
1
ječmen
3
1
1
1
louky a pastviny
5
3
1
1

Aplikace přípravku

Tip: Kliknutím na plodinu v tabulce můžete přejít do atlasu.

Plodina Termín aplikace OL Dávka Tank mix Postřiková kapalina Poznámka
          Pozemně Letecky  
Ječmen jarní POST 13–31 BBCH AT 0,5-0,6 l 200-400 l max. 1×
Ječmen ozimý POST 13–31 BBCH AT 0,6-0,8 l 200-400 l max. 1×
Kukuřice POST 12–14 BBCH AT 0,8-1 l 200-400 l max. 1×, pouze hybridy tolerantní k 2,4-D, mimo osivářské
Louky POST 21 1,3-1,5 l 200-400 l max. 1×, OL = pro zkrmování píce
Pastviny POST 21 1,3-1,5 l 200-400 l max. 1×, OL = pro zkrmování píce
Pšenice ozimá POST 13–31 BBCH AT 0,6-0,8 l 200-400 l max. 1×
Agro Aliance
Syngenta Czech s.r.o.
AgromanaualShop.cz Roundup

Kalendář akcí

Prohlédnout vše

Upozornění

Veškeré údaje uvedené na webu www.agromanual.cz jsou pouze informativní, při použití přípravků se řiďte etiketou přípravku.

Anketa

Jak se Vám líbí nové názvosloví chorob a používáte je?
16%
5%
3%
22%
5%
50%
detail