Limagrain
Limagrain
Limagrain

Chemap Agro s.r.o.

OPTICA TRIO

Účinná látka

Charakteristika

Postřikový herbicidní přípravek ve formě kapalného koncentrátu pro ředění vodou proti dvouděložným plevelům v porostech ozimé pšenice, ozimého a jarního ječmene.

Koupit přípravek na AgromanualShop.cz
Koupit na AgromanualShop.cz

Proseeds
Formulace Omezení Hořlavost PHO
  Člověk Včely Ryby Ptáci Zvěř    

Tip: Kliknutím na zkratky (Formulace,Omezení-včely...) přejdete na stránku.
Vlastnosti přípravků

Registrant

Právní zástupce

Upozornění

SPe3 Za účelem ochrany vodních organismů snižte úlet dodržením neošetřeného ochranného pásma 4 m vzhledem k povrchové vodě.
SPe3 Za účelem ochrany necílových rostlin dodržte neošetřené ochranné pásmo 3 m od okraje ošetřovaného pozemku.

Působení

Účinné látky přípravku pronikají listovým pletivem do rostlin a nepříznivě ovlivňují dělení buněk. Způsobuje deformace listů, stonků a následně hynutí rostlin. Účinkuje na dvouděložné jednoleté a vytrvalé plevele

Spektrum účinnosti

Spektrum účinnosti při dávce 1,5 l/ha:
Citlivé plevele: hořčice rolní, řepka výdrol, kokoška pastuší tobolka, penízek rolní heřmánek nevonný, ptačinec žabinec, konopice polní, rmen rolní, pcháč oset, merlík bílý, opletka obecná.
Méně citlivé plevele: svízel přítula, heřmánkovec přímořský, mák vlčí, zemědým lékařský.

Spektrum účinnosti při dávce 2,0 l/ha:
Citlivé plevele: hořčice rolní, řepka výdrol, kokoška pastuší tobolka, svízel přítula, heřmánkovec přímořský, ptačinec žabinec, konopice polní, penízek rolní, heřmánek nevonný, rmen rolní, merlík bílý, opletka obecná, mák vlčí; pcháč oset.

Méně citlivé plevele: rozrazil perský, rdesno ptačí, zemědým lékařský.

Doporučení

Dávka vody: ječmen, pšenice - 150–400 l vody/ha

Způsob aplikace: postřik

Max. počet aplikací v plodině: ječmen, pšenice - max. 1× na jaře

Růstová fáze plevelů době ošetření: plevele aktivně rostoucí - ve fázi BBCH 10–12, tj. děložní listy až 2 pravé, a/nebo mladé rostliny až do 6 pravých listů (BBCH 16) nebo 5 cm výšky nebo šířky.

Nepoužívejte v porostech ovlivněných faktory, které oslabují růst ošetřované plodiny a snižují kvalitu ošetření.

Pozor na úlet postřikové kapaliny při ošetřování v blízkosti rostoucích dvouděložných rostlin. Přípravek nesmí zasáhnout okolní porosty úletem ani odparem! Mimořádně citlivými jsou réva vinná a chmel. V blízkosti vinic a chmelnic ošetřovat jen za vhodných podmínek (bezvětří, nižší teploty). Za vysokých teplot (nad 23 °C ) mohou být citlivé plodiny poškozeny i výpary přípravku.

Aplikace přípravku

Tip: Kliknutím na plodinu v tabulce můžete přejít do atlasu.

Plodina Termín aplikace OL Dávka Tank mix Postřiková kapalina Poznámka
          Pozemně Letecky  
Ječmen jarní POST 11–30 BBCH AT 1,5-2 l 150-400 l max. 1×
Ječmen ozimý POST do 30 BBCH AT 1,5-2 l 150-400 l max. 1× na jaře
Pšenice ozimá POST do 30 BBCH AT 1,5-2 l 150-400 l max. 1× na jaře
detail