BASF
BASF
BASF

Chemap Agro s.r.o.

PIXXARO

Účinná látka

Koupit přípravek na AgromanualShop.cz
Koupit na AgromanualShop.cz

Proseeds
Formulace Omezení Hořlavost PHO
  Člověk Včely Ryby Ptáci Zvěř    

Tip: Kliknutím na zkratky (Formulace,Omezení-včely...) přejdete na stránku.
Vlastnosti přípravků

Registrant

Právní zástupce

Upozornění

Spe3:
- Ochranná vzdálenost od povrchové vody s ohledem na ochranu vodních organismů 5 m.
- Ochranná vzdálenost od okraje ošetřovaného pozemku s ohledem na ochranu necílových rostlin 5 m.

Doporučení

Plodina, oblast použití

Dávka vody

Způsob aplikace

Max. počet aplikací v plodině

pšenice, ječmen, žito, tritikale

100–400

postřik

Pokyny pro aplikaci:

Přípravek Pixxaro se aplikuje v obilninách na jaře, a to v růstové fázi plodiny BBCH 13–45 (3. list rozvinutý až pochva praporcového listu naduřelá).

Aplikujte na malé aktivně rostoucí plevele, optimálně ve fázi několika pravých listů.

Plevele citlivé v závislosti na aplikační dávce a fázi plevelů:

Plodina

Aplikační dávka

0,25 l/ha

Aplikační dávka

0,375 l/ha

Aplikační dávka

0,5 l/ha

pšenice ozimá

ječmen ozimý

žito ozimé

tritikale ozimé

zemědým lékařský (do 20 cm výšky)

hluchavka nachová (do 20 cm výšky)

kakost maličký

(do 10 cm výšky)

svízel přítula

(do 40 cm výšky)

kokoška pastuší tobolka (do průměru listové růžice 15 cm)

konopice polní

(do 10 cm výšky)

mák vlčí (do průměru listové růžice 15 cm)

ptačinec prostřední (do fáze květu včetně)

svízel přítula

(do 90 cm výšky)

pšenice jarní

ječmen jarní

žito jarní

zemědým lékařský (od 6 pravých listů do 10 cm výšky)

hluchavky

(počátek květu až 10 cm výšky)

svízel přítula

(do 40 cm výšky)

merlík bílý

(do 25 cm výšky)

ptačinec prostřední (do 15 cm výšky)

pohanka svlačcovitá (do 15 cm výšky)

svízel přítula (počátek květu až 40 cm výšky)

Neaplikujte v poškozených či oslabených porostech.

Pixxaro může občas způsobit mírné a přechodné (v délce trvání 2–3 týdnů) prožloutnutí porostu nebo růstovou retardaci. Tyto projevy nemají vliv na výši a kvalitu sklizně.

Postřik nesmí zasáhnout sousední plodiny (především citlivé plodiny jako jsou réva vinná, chmel, ovocné kultury, slunečnice, cukrovka, len, brambory, vikvovité plodiny, zeleniny a okrasné rostliny) ani oseté pozemky nebo pozemky určené k setí!

Dávka postřikové kapaliny na 1 ha činí 100–400 l, v závislosti na termínu aplikace a pokryvnosti porostu kulturní plodiny. Nižší dávka vody je určena na plevele v nižších růstových fázích a při nižší pokryvnosti kulturní plodinou.

Přípravek je odolný dešti 1 hodinu po aplikaci.

Následné plodiny: V případě předčasné likvidace porostu obilniny ošetřené přípravkem Pixxaro v dávce 0,5 l/ha může být jako náhradní plodina vyseta: a) pšenice jarní, ječmen jarní, oves nebo jílek vytrvalý; výsev náhradní plodiny je možný 1 měsíc po aplikaci přípravku bez kultivačního zásahu; b) kukuřice, jarní řepka, hrách, bob; výsev náhradní plodiny je možný 2 měsíce po aplikaci přípravku a po provedené orbě; c) čirok; výsev náhradní plodiny je možný 3 měsíce po aplikaci přípravku;

Po sklizni obilniny ošetřené přípravkem Pixxaro v dávce 0,5 l/ha mohou být vysety následující plodiny: a) léto/podzim stejného roku po sklizni: hořčice bílá, hrách, řepka ozimá, svazenka vratičolistá, jílek vytrvalý, pšenice ozimá, ječmen ozimý; po provedené orbě lze vyset, vojtěšku setou, jetel, bob, sóju; b) jaro následujícího roku: pšenice jarní, ječmen jarní, oves, jílek vytrvalý, kukuřice, čirok, jarní řepka, cukrovka, brambory, hrách, bob, vojtěška, jetel, slunečnice, sója, cibule, rajčata

Čištění postřikovače: Aby nedošlo později k poškození jiných plodin ošetřovaných postřikovačem, ve kterém byl přípravek na bázi fluroxypyru a halauxifenu, musí být veškeré jeho stopy z mísících nádrží a postřikovače odstraněny ihned po skončení postřiku podle následujícího postupu:

1) Po vypuštění nádrže důkladně vypláchněte nádrž čistou vodou (min. 10 % objemu nádrže), propláchněte ramena a hadice a nádrž vyprázdněte.

2) Celé zařízení znovu vypláchněte čistou vodou (min. 10 % objemu nádrže) s přídavkem čisticího prostředku, propláchněte ramena a hadice a nádrž vyprázdněte. V případě použití čisticích prostředků postupujte dle návodu na jejich použití.

3) Opakujte postup podle bodu „2“ ještě jednou.

4) Trysky a sítka musí být čištěny odděleně v roztoku čisticího prostředku.

Nedostatečné vypláchnutí aplikačního zařízení může způsobit poškození následně ošetřovaných rostlin.

Tabulka ochranných vzdáleností stanovených s ohledem na ochranu necílových organizmů

Plodina

bez redukce

tryska 50 %

tryska 75 %

tryska 90 %

Ochranná vzdálenost od povrchové vody s ohledem na ochranu vodních organizmů [m]

pšenice, ječmen, žito, tritikale ozimé

5

4

4

4

Ochranná vzdálenost od okraje pozemku s ohledem na ochranu necílových rostlin [m]

pšenice, ječmen, žito, tritikale ozimé

5

5

0

0

Aplikace přípravku

Tip: Kliknutím na plodinu v tabulce můžete přejít do atlasu.

Plodina Termín aplikace OL Dávka Tank mix Postřiková kapalina Poznámka
          Pozemně Letecky  
Ječmen jarní POST BBCH 13–45 50 0,25-0,5 l 100–400 l max. 1×, plevele dvouděložné jednoleté
Ječmen ozimý POST BBCH 13–45 50 0,25-0,5 l 100–400 l max. 1×, plevele dvouděložné jednoleté
Pšenice jarní POST BBCH 13–45 50 0,25-0,5 l 100–400 l max. 1×, plevele dvouděložné jednoleté
Pšenice ozimá POST BBCH 13–45 50 0,25-0,5 l 100–400 l max. 1×, plevele dvouděložné jednoleté
Tritikale ozimé POST BBCH 13–45 50 0,25-0,5 l 100–400 l max. 1×, plevele dvouděložné jednoleté
Žito jarní POST BBCH 13–45 50 0,25-0,5 l 100–400 l max. 1×, plevele dvouděložné jednoleté
Žito ozimé POST BBCH 13–45 50 0,25-0,5 l 100–400 l max. 1×, plevele dvouděložné jednoleté
detail