Chemap Agro s.r.o.

KANEMITE 15 SC

Účinná látka

Proseeds
Formulace Omezení Hořlavost PHO
  Člověk Včely Ryby Ptáci Zvěř    

Tip: Kliknutím na zkratky (Formulace,Omezení-včely...) přejdete na stránku.
Vlastnosti přípravků

Registrant

Právní zástupce

Upozornění

SPe3:Ochranná vzdálenost od povrchové vody s ohledem na ochranu vodních organismů 35-40 m (dle plodiny).

DO:
- Vzdálenost mezi hranicí ošetřené plochy nesmí být menší než 10 metrů od hranice oblasti využívané zranitelnými skupinami obyvatel.
- Za účelem ochrany vodních organismů neaplikujte na svažitých pozemcích (více nebo rovno 3° svažitosti), jejichž okraje jsou vzdáleny od povrchových vod < 40 m.

OP II.st.: Přípravek je vyloučen z použití v ochranném pásmu II. stupně zdrojů povrchové vody pro aplikaci do hrušní a jabloní.

Doporučení

Plodina, oblast použití

Dávka vody

Způsob aplikace

Max. počet aplikací v plodině

chmel otáčivý

1000–3300 l/ha

postřik

Maximální aplikační dávka 811 g úč. l. acechinocyl/ha za vegetační sezonu nesmí být překročena.

Vliv přípravku na obsah hořkých kyselin ve chmelových hlávkách konzultujte s držitelem povolení

Tabulka ochranných vzdáleností stanovených s ohledem na ochranu necílových organizmů

Plodina

bez redukce

tryska 50 %

tryska 75 %

tryska 90 %

Ochranná vzdálenost od povrchové vody s ohledem na ochranu vodních organismů [m]

chmel

35

25

20

12

Za účelem ochrany vodních organismů neaplikujte na svažitých pozemcích (? 3° svažitosti), jejichž okraje jsou vzdáleny od povrchových vod < 35 m.

Minoritní registrace - hrušeň, jabloň, okurka

Plodina, oblast použití

Dávka vody

Způsob aplikace

Max. počet aplikací v plodině

Interval mezi aplikacemi

hrušeň, jabloň

1000–1500 l/ha

postřik

-

okurka

1200 l/ha

postřik

10–14 dnů

Okurky - dávkování podle výšky rostliny:

- 0,625 l/ha velikost rostliny do 50 cm;

- 0,938 l/ha velikost rostliny 50–125 cm;

- 1,25 l/ha velikost rostliny nad 125 cm.

Tabulka ochranných vzdáleností stanovených s ohledem na ochranu necílových organizmů

Plodina

bez redukce

tryska 50 %

tryska 75 %

tryska 90 %

Ochranná vzdálenost od povrchové vody s ohledem na ochranu vodních organizmů [m]

hrušeň, jabloň

40

30

25

14

Za účelem ochrany vodních organizmů neaplikujte na svažitých pozemcích (? 3° svažitosti), jejichž okraje jsou vzdáleny od povrchových vod < 40 m.

Aplikace přípravku

Tip: Kliknutím na plodinu v tabulce můžete přejít do atlasu.

Plodina Škůdce Termín aplikace OL Dávka Tank mix Postřiková kapalina Poznámka
            Pozemně Letecky  
Hrušeň Sviluška ovocná 57–77 BBCH 30 1,2-1,8 l (0,6 l/m výšky koruny/ha) 1000–1500 l max. 1×, minor. reg.: ÚKZÚZ
Chmel Sviluška chmelová 38–75 BBCH, podle signalizace 21 0,15 % 1 000–3 300 l max. 1×
Jabloň Sviluška ovocná 57–77 BBCH 30 1,2-1,8 l (0,6 l/m výšky koruny/ha) 1000–1500 l max. 1×, minor. reg.: ÚKZÚZ
Okurka Sviluška stromová 50–80 BBCH, při zjištění výskytu 3 1,25 l 1200 l max. 2×, skleníky, foliovníky, minor. reg.: ÚKZÚZ
Okurka Sviluška ovocná 50–80 BBCH, při zjištění výskytu 3 1,25 l 1200 l max. 2×, skleníky, foliovníky, minor. reg.: ÚKZÚZ
Okurka Sviluška chmelová 50–80 BBCH, při zjištění výskytu 3 1,25 l 1200 l max. 2×, skleníky, foliovníky, minor. reg.: ÚKZÚZ
Okurka Sviluška jabloňová 50–80 BBCH, při zjištění výskytu 3 1,25 l 1200 l max. 2×, skleníky, foliovníky, minor. reg.: ÚKZÚZ
Okurka Sviluška rybízová 50–80 BBCH, při zjištění výskytu 3 1,25 l 1200 l max. 2×, skleníky, foliovníky, minor. reg.: ÚKZÚZ
detail