Chemap Agro s.r.o.

KANEMITE 15 SC

Účinná látka

Agromanualshop.cz- Figaro - glyfosát za výhodnou cenu
Formulace Omezení Hořlavost PHO
  Člověk Včely Ryby Ptáci Zvěř    

Tip: Kliknutím na zkratky (Formulace,Omezení-včely...) přejdete na stránku.
Vlastnosti přípravků

Registrant

Upozornění

OP II.st. Přípravek je vyloučen z použití v ochranném pásmu II. stupně zdrojů povrchové vody
SPe2: Za účelem ochrany vodních organismů přípravek neaplikujte na svažitých pozemcích (se sklonem větším než 3 stupně), jejichž okraje jsou vzdáleny od povrchových vod méně než 20 m.
SPe3: Za účelem ochrany vodních organismů snižte úlet dodržením neošetřeného ochranného pásma 14 m vzhledem k povrchové vodě. Při 50 % redukci úletu pomocí trysek lze zkrátit ochrannou vzdálenost na 8 m, při 75 % redukci na 5 m a při 90 % redukci pak na 4 m vzhledem k povrchové vodě.

Doporučení

Termín aplikace: Proti svilušce chmelové se ošetřuje podle signalizace, max. 1× za vegetační období.

Aplikace přípravku:

Přípravek se aplikuje pozemně rosením schválenými aplikátory rosiči.

Vliv přípravku na obsah hořkých kyselin ve chmelových hlávkách konzultujte s držitelem registrace.

K zabránění vzniku rezistence neaplikujte tento přípravek nebo jiný, který obsahuje účinnou látku typu inhibitoru mitochondriálního dýchání (např. acechinocyl, fenazachin, fenpyroximát, pyridaben), po sobě bez přerušení ošetřením jiným insekticidem s odlišným mechanizmem účinku.

K zabránění vzniku rezistence neaplikujte tento přípravek nebo jiný, který obsahuje účinnou látku typu inhibitoru mitochondriálního dýchání (např. acechinocyl, fenazachin, fenpyroximát, pyridaben) vícekrát než 1× za vegetační sezonu.

Před použitím si přečtěte přiložený návod k použití.

Postřik provádějte jen za bezvětří nebo mírného vánku.

Tabulka ochranných vzdáleností stanovených s ohledem na ochranu necílových organizmů:

Plodina
Bez redukce
Tryska
50 %
Tryska
75 %
Tryska
90 %
Ochranná vzdálenost od povrchové vody s ohledem na ochranu vodních organizmů [m]
chmel
14
8
5
4

Aplikace přípravku

Tip: Kliknutím na plodinu v tabulce můžete přejít do atlasu.

Plodina Škůdce Termín aplikace OL Dávka Tank mix Postřiková kapalina Poznámka
            Pozemně Letecky  
Chmel Sviluška chmelová podle signalizace 21 0,15 % 1 000–3 300 l max. 1×
Agro Aliance
Syngenta Czech s.r.o.
AgromanaualShop.cz Roundup

Kalendář akcí

Prohlédnout vše

Upozornění

Veškeré údaje uvedené na webu www.agromanual.cz jsou pouze informativní, při použití přípravků se řiďte etiketou přípravku.

Anketa

Jak se Vám líbí nové názvosloví chorob a používáte je?
15%
5%
3%
23%
5%
50%
detail