BASF
BASF
BASF

AGRA

ENVISTART

Účinná látka

Balení

0,1, 1, 10, 1000 litrů

Charakteristika

Přípravek Envistart působí jako stimulátor růstu a zakořenění. Má antistresový a regenerační účinek - regeneruje porosty během sucha, přebytku srážek a po chemickém či mechanickém poškození. Působí na molekulární úrovni díky účinným složkám koherentním s metabolizmem rostlin.
Výsledkem použití přípravku je zlepšení růstu a sorpčních schopností kořenového systému a podpora metabolizmu rostlin. To umožňuje aplikovat základní výživu ekonomicky a cíleně tak předcházet riziku přehnojení, či splavení nevyužitých živin do spodních vod. Přípravek doplňuje nedostatkové mikroprvky a zvyšuje odolnost porostů vůči stresům a patogenům. Přípravek doporučujeme do plodin, které během vývoje procházejí kritickými fázemi růstu za účelem stimulace a regenerace.
Nejlepších výsledků bylo dosaženo při aplikaci na řepku olejnou, obilniny, kukuřici, mák, slunečnici, vinnou révu a plodovou zeleninu.
Proseeds
Formulace Omezení Hořlavost PHO
  Člověk Včely Ryby Ptáci Zvěř    

Tip: Kliknutím na zkratky (Formulace,Omezení-včely...) přejdete na stránku.
Vlastnosti přípravků

Registrant

Právní zástupce

Doporučení

Účinky a složení:

 • Vysoký obsah huminových kyselin podporuje vývoj kořenového systému rostlin.

 • Obsah a typ stimulačních látek je zaměřen na rozvoj nadzemní části, což vede k zlepšení vývoje nadzemních částí plodin.

 • Všechny složky jsou organického původu s vysokou biologickou dostupností pro rostliny.

 • Obsahuje mikroprvky v chelátové podobě, což zaručuje jejich komplexní a efektivní využití rostlinou.

 • Aminokyselinové komponenty metabolizují v rostlině na produkty stimulující růst buněk a tím podporují samotný růst rostlin.

 • Auxiny působí stimulačně na zakládání nových postranních kořenů.

 • Zinek zvyšuje klíčivost pylového zrna, čímž výrazně ovlivňuje zejména ozrnění palic kukuřice.

Pro kukuřici a mák nabízíme modifikaci přípravku Envistart Zinek se zvýšeným obsahem zinku na 0,04 %.

Technické parametry:

Vlastnost
Standard
Zinek
Dusík (N) ve formě aminokyselin
4,00 %
Huminové kyseliny
1,50 %
Bor (B) ve vodě rozpustný
0,03 %
Měď (Cu) v chelátu s EDTA
0,20 %
Železo (Fe) v chelátu s EDTA
0,30 %
Mangan (Mn) v chelátu s EDTA
0,20 %
Zinek (Zn) v chelátu s EDTA
0,02 %
0,04 %
Stimulační látky
Stopové množství 
Další vlastnosti
Reakce pH
6,0 až 7,5
Specifická hmotnost
1,2 - 1,3 g/cm3

Rozsah a způsob použití:

Envistart je určen k listové aplikaci v množství 0,8–1,2 l/ha  do 150–300 litrů roztoku (0,25-0,80% postřikový roztok). První aplikaci doporučujeme do 150-200 litrů vody teplé min. +10°C s použitím smáčedla.

Listové hnojivo je možné kombinovat s fungicidy a insekticidy ve společném postřiku, kromě fáze plného kvetení.

Nedoporučujeme kombinovat s herbicidy v případě vysokého výskytu plevelů nebo v řídce setých porostech - může snížit účinek herbicidu.

Při samostatném použití nemá ochrannou lhůtu.

Přípravek Envistart doporučujeme použít:

 • v počátečních fázích růstu při dostatečné listové ploše,
 • na podzim pro vyrovnanost porostů pro lepší přezimování,
 • u ozimých plodin pro regeneraci z jara,
 • pro regeneraci porostů po poškození,
 • ke zvýšení odolnosti porostů vůči stresovým faktorům během vegetace.

Podzimní ošetření – po aplikaci dochází k intenzívní podpoře růstu kořenového systému, čímž se zvýší odolnost rostlin vůči vymrzání. Porost se silným kořenovým systémem nastupuje do jarního období v lepší kondici.

Jarní ošetření – plodiny ošetřené přípravkem Envistart jsou schopny rychlé regenerace po zimním období, lépe využívají dostatek vláhy pro intenzivní růst a snáze čerpají z půdy dostupné a potřebné živiny.

Metodika aplikace pro vybrané plodiny:

Plodina
Aplikační množství a fáze růstu
Řepka olejná
podzim: 1 l/ha 4. list až do počátku prodlužování, BBCH 14-19
jaro: 1-1,2 l/ha v období počátku prodlužování při dostatečné listové ploše, BBCH 30-32
(doporučujeme v kombinaci s močovinou a hořkou solí)
Obilniny (mimo ječmene)
1. vstup 0,8 l/ha konec odnožování po 1. – 2. kolínko,
BBCH 29-32
2. vstup 1 l/ha na praporcový list, BBCH 39-43
Ječmen
1. vstup 0,8 l/ha v době počátku odnožování, BBCH 21-25
2. vstup 1 l/ha 1. – 2. kolínko, BBCH 31-32
Kukuřice
1. vstup 1-1,2 l/ha ve 4. – 5. listu nebo při výšce 15-25 cm,
BBCH 14-15
2. vstup 1-1,2 l/ha v 8. – 9. listu, BBCH 18-19
Mák
1. vstup 1-1,2 l/ha koncem odnožování, BBCH 25-30
2. vstup 1-1,2 l/ha při tvorbě květu, BBCH 51-58
Slunečnice
1. vstup 1 l/ha ve 4. – 5. listu, BBCH 14-15
2. vstup 1 l/ha po objevení poupěte (f. hvězdičky), BBCH 51-59
Vinná réva
1. vstup 1-1,2 l/ha před květem, BBCH 55-59
2. vstup 1 l/ha po odkvetení, BBCH 71-75
3. vstup 1 l/ha po cca 6 týdnech
Plodová zelenina, rajčata, paprika, okurky*
1. vstup 0,8-1 l/ha
další vstupy 1 l/ha
může se opakovat 3 x až 4x ve 14 denních intervalech v kombinaci s ostatními postřiky

* Při postřiku okurek se vyhněte postřiku samčích rostlin, které po postřiku eliminují reprodukční stres a neposkytují dostatečné množství pylu. Samičí rostliny reagují na postřik velmi pozitivně výškou a kvalitou úrody.

Aplikace přípravku

Tip: Kliknutím na plodinu v tabulce můžete přejít do atlasu.

Plodina Účel použití Termín aplikace OL Dávka Tank mix Postřiková kapalina Poznámka
            Pozemně Letecky  
Ječmen jarní stimulace růstu rostlin 1. vstup v době počátku odnožování, BBCH 21-25; 2. vstup 1. – 2. kolínko, BBCH 31-32 0,8-1 l
Ječmen ozimý stimulace růstu rostlin 1. vstup v době počátku odnožování, BBCH 21-25; 2. vstup 1. – 2. kolínko, BBCH 31-32 0,8-1 l
Kukuřice stimulace růstu rostlin 1. vstup ve 4.–5. listu nebo při výšce 15-25 cm, BBCH 14-15; 2. vstup v 8.–9. listu, BBCH 18-19 1-1,2 l
Mák stimulace růstu rostlin 1. vstup koncem odnožování, BBCH 25-30; 2. vstup při tvorbě květu, BBCH 51-58 1-1,2 l
Okurka stimulace růstu rostlin opakovat 3–4x ve 14 denních intervalech v kombinaci s ostatními postřiky 0,8-1 l
Oves jarní stimulace růstu rostlin 1. vstup konec odnožování po 1. – 2. kolínko, BBCH 29-32; 2. vstup na praporcový list, BBCH 39-43 0,8-1 l
Paprika stimulace růstu rostlin opakovat 3–4x ve 14 denních intervalech v kombinaci s ostatními postřiky 0,8-1 l
Proso stimulace růstu rostlin 1. vstup konec odnožování po 1. – 2. kolínko, BBCH 29-32; 2. vstup na praporcový list, BBCH 39-43 0,8-1 l
Pšenice jarní stimulace růstu rostlin 1. vstup konec odnožování po 1. – 2. kolínko, BBCH 29-32; 2. vstup na praporcový list, BBCH 39-43 0,8-1 l
Pšenice ozimá stimulace růstu rostlin 1. vstup konec odnožování po 1. – 2. kolínko, BBCH 29-32; 2. vstup na praporcový list, BBCH 39-43 0,8-1 l
Rajče stimulace růstu rostlin opakovat 3–4x ve 14 denních intervalech v kombinaci s ostatními postřiky 0,8-1 l
Réva vinná stimulace růstu rostlin 1. vstup před květem, BBCH 55-59; 2. vstup po odkvetení, BBCH 71-75; 3. vstup po cca 6 týdnech 1-1,2 l
Řepka olejka, jarní stimulace růstu rostlin v období počátku prodlužování při dostatečné listové ploše, BBCH 30-32 1-1,2 l
Řepka olejka, ozimá stimulace růstu rostlin jaro: v období počátku prodlužování při dostatečné listové ploše, BBCH 30-32 1-1,2 l
Řepka olejka, ozimá stimulace růstu rostlin podzim: 4. list až do počátku prodlužování, BBCH 14-19 1 l
Slunečnice stimulace růstu rostlin 1. vstupve 4. – 5. listu, BBCH 14-15; 2. vstup po objevení poupěte (f. hvězdičky), BBCH 51-59 1 l
Tritikale ozimé stimulace růstu rostlin 1. vstup konec odnožování po 1. – 2. kolínko, BBCH 29-32; 2. vstup na praporcový list, BBCH 39-43 0,8-1 l
Žito ozimé stimulace růstu rostlin 1. vstup konec odnožování po 1. – 2. kolínko, BBCH 29-32; 2. vstup na praporcový list, BBCH 39-43 0,8-1 l
detail