Chemap Agro s.r.o.

PERIDIAM QUALITY 013

Účinná látka

Proseeds
Formulace Omezení Hořlavost PHO
  Člověk Včely Ryby Ptáci Zvěř    

Tip: Kliknutím na zkratky (Formulace,Omezení-včely...) přejdete na stránku.
Vlastnosti přípravků

Registrant

Právní zástupce

Upozornění

DO: Práce s pomocným prostředkem je zakázaná pro těhotné a kojící ženy a pro mladistvé.

Doporučení

Peridiam Quality 013 lze použít pouze v souladu s návodem k použití příslušného mořidla.

Plodina, oblast použití

Dávka vody

Způsob aplikace

Max. počet aplikací v plodině

pšenice, ječmen, žito, tritikale

podle použitého přípravku

moření

Aplikace přípravku

Tip: Kliknutím na plodinu v tabulce můžete přejít do atlasu.

Plodina Účel použití Termín aplikace OL Dávka Tank mix Postřiková kapalina Poznámka
            Pozemně Letecky  
Ječmen jarní zlepšení technologických vlastností osiva moření osiva 1,5 l/t + 0,5–0,667 l/t Redigo Pro - TM nebo 1,0 l/t Redigo 100 FS - TM
Ječmen ozimý zlepšení technologických vlastností osiva moření osiva 1,5 l/t + 0,5–0,667 l/t Redigo Pro - TM nebo 1,0 l/t Redigo 100 FS - TM
Pšenice jarní zlepšení technologických vlastností osiva moření osiva 1,5 l/t + 0,5–0,667 l/t Redigo Pro - TM nebo 1,0 l/t Redigo 100 FS - TM
Pšenice ozimá zlepšení technologických vlastností osiva moření osiva 1,5 l/t + 0,5–0,667 l/t Redigo Pro - TM nebo 1,0 l/t Redigo 100 FS - TM
Tritikale jarní zlepšení technologických vlastností osiva moření osiva 1,5 l/t + 0,5–0,667 l/t Redigo Pro - TM nebo 1,0 l/t Redigo 100 FS - TM
Tritikale ozimé zlepšení technologických vlastností osiva moření osiva 1,5 l/t + 0,5–0,667 l/t Redigo Pro - TM nebo 1,0 l/t Redigo 100 FS - TM
Žito jarní zlepšení technologických vlastností osiva moření osiva 1,5 l/t + 0,5–0,667 l/t Redigo Pro - TM nebo 1,0 l/t Redigo 100 FS - TM
Žito ozimé zlepšení technologických vlastností osiva moření osiva 1,5 l/t + 0,5–0,667 l/t Redigo Pro - TM nebo 1,0 l/t Redigo 100 FS - TM
detail