BASF
BASF
BASF

Chemap Agro s.r.o.

ALTRON SILVER New

Účinná látka

Charakteristika

Pomocný rostlinný přípravek Almiron Silver pozitivně ovlivňuje růst kořenů i nadzemních částí rostlin.

Obsahuje makro a mikroprvky, směs biologicky aktivních látek, koloidní roztok stříbra.
Albíit
Formulace Omezení Hořlavost PHO
  Člověk Včely Ryby Ptáci Zvěř    

Tip: Kliknutím na zkratky (Formulace,Omezení-včely...) přejdete na stránku.
Vlastnosti přípravků

Registrant

Právní zástupce

Doporučení

Pomocný rostlinný přípravek Almiron Silver je určen pro aplikace ve všech polních plodinách, ve všech růstových a vývojových fázích rostlin.
Aplikace přípravku v době vegetativního růstu pozitivně ovlivňují tvorbu biomasy nadzemních částí rostlin a kořenového systému.
Aplikace přípravku ve fázích kvetení a následných generativních fázích pozitivně ovlivňují výnos zemědělských plodin a jeho kvalitu.
Almiron Silver je vhodné aplikovat společně s přípravkem Almiro Ultra.
Ochranná lhůta 7 dnů.

Návod k použití

Řepka ozimá
- Zahájení jarní vegetace, listová růžice - regenerace porostu
- Dlouživý růst - nárůst biomasy, podpora tvorby bočních větví
- Butonizace - zvýšení výnosu
- Po odkvětu - zvýšení HTS, zlepšení kvality výnosu
- Kdykoli - regenerace porostu (mráz, krupobití, herbicidní šok)

Ozimé obiloviny
- Zahájení jarní vegetace (odnožování) - regenerace porostu, větší počet silných odnoží
- Sloupkování - nárůst biomasy, udržení produktivních odnoží
- Počátek metání - pozitivní vliv na zvýšení počtu zrn v klasech
- Konec metání až mléčná zralost - zvýšení HTS, zlepšení kvality výnosu
- Kdykoli - regenerace porostu (mráz, krupobití, herbicidní šok)

Jarní obiloviny
- Počátek odnožování - zvýšení počtu plodných odnoží
- Sloupkování - nárůst biomasy, udržení produktivních odnoží
- Počátek metání - pozitivní vliv na zvýšení počtu zrn v klasech
- Konec metání až mléčná zralost - zvýšení HTS, zlepšení kvality výnosu
- Kdykoli - regenerace porostu (mráz, krupobití, herbicidní šok)

Mák
- Časné růstové fáze (1. - 4. list) - aktivace růstu, vyrovnání porostu
- Od vytvoření 5. listu - snížení toxicity herbicidů, vyrovnání porostu
- Dlouživý růst - pozitivní ovlivnění výnosu
- Butonizace a kvetení - zvýšení HTS, zlepšení kvality výnosu
- Kdykoli - regenerace porostu (mráz, krupobití, herbicidní šok)

Cukrovka - Časné růstové fáze - snížení toxicity herbicidů, podpora růstu
- Aktivní růst - zakrytí řádků, pozitivní ovlivnění výnosu
- Pozdější aplikace - zvýšení výnosu, zvýšení cukernatosti
- Kdykoli - regenerace porostu (mráz, krupobití, herbicidní šok)

Slunečnice
- Časné růstové fáze - snížení toxicity herbicidů, podpora růstu
- Fáze 4. - 8. list - podpora růstu
- Fáze tvorba úborů - konec kvetení - zvýšení výnosu, zlepšení kvality výnosu
- Kdykoli - regenerace porostu (mráz, krupobití, herbicidní šok)

Kukuřice
- Růstové fáze - podpora růstu
- Kdykoli - regenerace porostu (mráz, krupobití, herbicidní šok)

Brambory
- Růstové fáze - podpora růstu
- Tvorba poupat - zvýšení počtu hlíz
- Kdykoli - regenerace porostu (mráz, krupobití, herbicidní šok)

Luskoviny
- Růstové fáze - podpora růstu
- Fáze tvorba poupat - konec kvetení - zvýšení výnosu, zlepšení kvality výnosu
- Kdykoli - regenerace porostu (mráz, krupobití, herbicidní šok)

Kmín
- Růstové fáze - podpora růstu
- Fáze kvetení - zvýšení výnosu, zlepšení kvality výnosu
- Kdykoli - regenerace porostu (mráz, krupobití, herbicidní šok)

Zelenina
- Růstové fáze - podpora růstu
- Kořenová zelenina - kdykoliv v době tvorby kořenů - zvýšení výnosu
- Brukvovitá zelenina - před tvorbou růžic, hlávek
- Plodová zelenina fáze kvetení - tvorba prvních plodů - zvýšení výnosu
- Kdykoli - regenerace porostu (mráz, krupobití, herbicidní šok)

Sady
- Fáze kvetení - zvýšení výnosu, zlepšení kvality výnosu
- Kdykoli - regenerace porostu (mráz, krupobití)

Chmel
- Od začátku června do konce července, 2-3 aplikace - zvýšení výnosu a jeho kvality
- Kdykoli - regenerace porostu (mráz, krupobití, herbicidní šok)

Vinná réva
- Růstové fáze - podpora růstu
- Fáze kvetení - zvýšení výnosu, zlepšení kvality výnosu
- Kdykoli - regenerace porostu (mráz, krupobití)

Aplikace přípravku

Tip: Kliknutím na plodinu v tabulce můžete přejít do atlasu.

Plodina Účel použití Termín aplikace OL Dávka Tank mix Postřiková kapalina Poznámka
            Pozemně Letecky  
Angrešt Stimulace rostlin a zvýšení výnosu a kvality kdykoliv během vegetace 0,3 l TM 0,1 l + 0,1 Almiro Ultra 200-400 l
Bob Stimulace rostlin a zvýšení výnosu a kvality kdykoliv během vegetace 0,3 l TM 0,1 l + 0,1 Almiro Ultra 200-400 l
Broskvoň Stimulace rostlin a zvýšení výnosu a kvality kdykoliv během vegetace 0,3 l TM 0,1 l + 0,1 Almiro Ultra 200-400 l
Fazol Stimulace rostlin a zvýšení výnosu a kvality kdykoliv během vegetace 0,3 l TM 0,1 l + 0,1 Almiro Ultra 200-400 l
Hrách Stimulace rostlin a zvýšení výnosu a kvality kdykoliv během vegetace 0,3 l TM 0,1 l + 0,1 Almiro Ultra 200-400 l
Hrušeň Stimulace rostlin a zvýšení výnosu a kvality kdykoliv během vegetace 0,3 l TM 0,1 l + 0,1 Almiro Ultra 200-400 l
Chmel Stimulace rostlin a zvýšení výnosu a kvality kdykoliv během vegetace 0,3 l TM 0,1 l + 0,1 Almiro Ultra 200-400 l
Jabloň Stimulace rostlin a zvýšení výnosu a kvality kdykoliv během vegetace 0,3 l TM 0,1 l + 0,1 Almiro Ultra 200-400 l
Ječmen jarní Stimulace rostlin a zvýšení výnosu a kvality kdykoliv během vegetace 0,3 l TM 0,1 l + 0,1 Almiro Ultra 200-400 l
Ječmen ozimý Stimulace rostlin a zvýšení výnosu a kvality kdykoliv během vegetace 0,3 l TM 0,1 l + 0,1 Almiro Ultra 200-400 l
Kukuřice Snížení fytotoxicity herbicidů kdykoliv během vegetace 0,3 l TM 0,1 l + 0,1 Almiro Ultra 200-400 l
Lupina bílá Stimulace rostlin a zvýšení výnosu a kvality kdykoliv během vegetace 0,3 l TM 0,1 l + 0,1 Almiro Ultra 200-400 l
Lupina žlutá Stimulace rostlin a zvýšení výnosu a kvality kdykoliv během vegetace 0,3 l TM 0,1 l + 0,1 Almiro Ultra 200-400 l
Mák Stimulace rostlin a zvýšení výnosu a kvality kdykoliv během vegetace 0,3 l TM 0,1 l + 0,1 Almiro Ultra 200-400 l
Meruňka Stimulace rostlin a zvýšení výnosu a kvality kdykoliv během vegetace 0,3 l TM 0,1 l + 0,1 Almiro Ultra 200-400 l
Oves jarní Stimulace rostlin a zvýšení výnosu a kvality kdykoliv během vegetace 0,3 l TM 0,1 l + 0,1 Almiro Ultra 200-400 l
Peluška Stimulace rostlin a zvýšení výnosu a kvality kdykoliv během vegetace 0,3 l TM 0,1 l + 0,1 Almiro Ultra 200-400 l
Pšenice jarní Stimulace rostlin a zvýšení výnosu a kvality kdykoliv během vegetace 0,3 l TM 0,1 l + 0,1 Almiro Ultra 200-400 l
Pšenice ozimá Stimulace rostlin a zvýšení výnosu a kvality kdykoliv během vegetace 0,3 l TM 0,1 l + 0,1 Almiro Ultra 200-400 l
Réva vinná Stimulace rostlin a zvýšení výnosu a kvality kdykoliv během vegetace 0,3 l TM 0,1 l + 0,1 Almiro Ultra 200-400 l
Rybíz černý Stimulace rostlin a zvýšení výnosu a kvality kdykoliv během vegetace 0,3 l TM 0,1 l + 0,1 Almiro Ultra 200-400 l
Rybíz červený Stimulace rostlin a zvýšení výnosu a kvality kdykoliv během vegetace 0,3 l TM 0,1 l + 0,1 Almiro Ultra 200-400 l
Řepka olejka, ozimá Stimulace rostlin a zvýšení výnosu a kvality kdykoliv během vegetace 0,3 l TM 0,1 l + 0,1 Almiro Ultra 200-400 l
Slivoň Stimulace rostlin a zvýšení výnosu a kvality kdykoliv během vegetace 0,3 l TM 0,1 l + 0,1 Almiro Ultra 200-400 l
Slunečnice Stimulace rostlin a zvýšení výnosu a kvality kdykoliv během vegetace 0,3 l TM 0,1 l + 0,1 Almiro Ultra 200-400 l
Sója Stimulace rostlin a zvýšení výnosu a kvality kdykoliv během vegetace 0,3 l TM 0,1 l + 0,1 Almiro Ultra 200-400 l
Tritikale ozimé Stimulace rostlin a zvýšení výnosu a kvality kdykoliv během vegetace 0,3 l TM 0,1 l + 0,1 Almiro Ultra 200-400 l
Třešeň Stimulace rostlin a zvýšení výnosu a kvality kdykoliv během vegetace 0,3 l TM 0,1 l + 0,1 Almiro Ultra 200-400 l
Višeň Stimulace rostlin a zvýšení výnosu a kvality kdykoliv během vegetace 0,3 l TM 0,1 l + 0,1 Almiro Ultra 200-400 l
Žito ozimé Stimulace rostlin a zvýšení výnosu a kvality kdykoliv během vegetace 0,3 l TM 0,1 l + 0,1 Almiro Ultra 200-400 l
detail