BASF
BASF
BASF

Chemap Agro s.r.o.

PERIDIAM ECO EC107

Účinná látka

Limagrain
Formulace Omezení Hořlavost PHO
  Člověk Včely Ryby Ptáci Zvěř    

Tip: Kliknutím na zkratky (Formulace,Omezení-včely...) přejdete na stránku.
Vlastnosti přípravků

Registrant

Právní zástupce

Doporučení

Plodina, oblast použití

Způsob aplikace

Max. počet aplikací v plodině

pšenice, ječmen, žito, tritikale, oves

moření

max. 1×

Peridiam Eco EC107 je třeba použít v souladu s návodem na použití příslušného mořidla.

Aplikace přípravku

Tip: Kliknutím na plodinu v tabulce můžete přejít do atlasu.

Plodina Účel použití Termín aplikace OL Dávka Tank mix Postřiková kapalina Poznámka
            Pozemně Letecky  
Ječmen jarní zlepšení technologických vlastností osiva při moření 0,6–1,2 l/t osiva s mořidly společnosti Bayer
Ječmen ozimý zlepšení technologických vlastností osiva při moření 0,6–1,2 l/t osiva s mořidly společnosti Bayer
Oves jarní zlepšení technologických vlastností osiva při moření 0,6–1,2 l/t osiva s mořidly společnosti Bayer
Oves ozimý zlepšení technologických vlastností osiva při moření 0,6–1,2 l/t osiva s mořidly společnosti Bayer
Pšenice jarní zlepšení technologických vlastností osiva při moření 0,6–1,2 l/t osiva s mořidly společnosti Bayer
Pšenice ozimá zlepšení technologických vlastností osiva při moření 0,6–1,2 l/t osiva s mořidly společnosti Bayer
Tritikale jarní zlepšení technologických vlastností osiva při moření 0,6–1,2 l/t osiva s mořidly společnosti Bayer
Tritikale ozimé zlepšení technologických vlastností osiva při moření 0,6–1,2 l/t osiva s mořidly společnosti Bayer
Žito jarní zlepšení technologických vlastností osiva při moření 0,6–1,2 l/t osiva s mořidly společnosti Bayer
Žito ozimé zlepšení technologických vlastností osiva při moření 0,6–1,2 l/t osiva s mořidly společnosti Bayer
detail