BASF
BASF
BASF

AGRA

PLANTAKTIV

Účinná látka

Charakteristika

Pomocný rostlinný přípravek

Složení : MgSO4 - 49 %, H2O - 51 %, K2SO4, CaSO4 - 0,1 %, KCl, NaCl - 0,04%

Proseeds
Formulace Omezení Hořlavost PHO
  Člověk Včely Ryby Ptáci Zvěř    

Tip: Kliknutím na zkratky (Formulace,Omezení-včely...) přejdete na stránku.
Vlastnosti přípravků

Právní zástupce

Působení

PlantAktiv pro rostliny je podpůrný rostlinný přípravek, který aktivuje a pomáhá k množení aerobních bakterií potřebných k procesu mineralizace. To je proces rozkladu organických látek, při němž se uvolňují z organických vazeb živiny, které mohou být využity rostlinami. Mineralizací organických dusíkatých látek se většinou myslí proces amonifikace, tj. přeměna organických sloučenin na amoniak. Amoniak, uvolněný při mineralizaci vstupuje do různých procesů v půdě, nejvíce však jako hlavní zdroj do nitrifikace. Ta je klíčovým procesem v mnoha půdách, neboť přeměňuje relativně nepohyblivou amonnou formu dusíku na dusičnanovou formu dusíku, která je pro rostliny velmi dobře přijatelná. To vše má za příčinu navýšení výnosů o 5-15 %.

Doporučení

Dávkování:

Rozpusťte 1kg/ha ve 200–400 l vody a proveďte postřik rostlin. Tento roztok můžete smíchat s herbicidním, fungicidním nebo insekticidním postřikem. PlantAktiv se používá od fáze 3 – 5 pravých listů u dvouděložných plodin a od fáze odnožování u obilnin.

Účinky:

Obecně zvyšuje výnosy, užitečné půdní bakterie se množí a jejich aerobní činnost výrazně pomáhá k záhřevnosti půdy, ta se pak stává více savou a drobivou. Tvorba humusu se citelně zvyšuje, je podporován růst kořenů a urychluje se zralost plodin.

Obilí: posiluje kořeny/nať, lepší výnosy

Brambory: větší hlízy, lepší slupka, lepší výnosy a chuť

Cukrová řepa: lepší výnosy a vyšší obsah cukru

Kukuřice: lepší výnosy, dřívější zrání atd.

Řepka olejka: zdravější/odolnější rostliny, vyšší výnosy

Popis mísitelnosti

Nedoporučuje se aplikovat společně s DAM 390.

Aplikace přípravku

Tip: Kliknutím na plodinu v tabulce můžete přejít do atlasu.

Plodina Účel použití Termín aplikace OL Dávka Tank mix Postřiková kapalina Poznámka
            Pozemně Letecky  
Brambor stimulace rostlin od fáze 3–5 pravých listů 1 kg 200–400 l
Cukrovka stimulace rostlin od fáze 3–5 pravých listů 1 kg 200–400 l
Ječmen jarní stimulace rostlin od fáze odnožování 1 kg 200–400 l
Ječmen ozimý stimulace rostlin od fáze odnožování 1 kg 200–400 l
Kukuřice stimulace rostlin od fáze 3–5 pravých listů 1 kg 200–400 l
Oves jarní stimulace rostlin od fáze odnožování 1 kg 200–400 l
Oves ozimý stimulace rostlin od fáze odnožování 1 kg 200–400 l
Proso stimulace rostlin od fáze odnožování 1 kg 200–400 l
Pšenice jarní stimulace rostlin od fáze odnožování 1 kg 200–400 l
Pšenice ozimá stimulace rostlin od fáze odnožování 1 kg 200–400 l
Řepka olejka, jarní stimulace rostlin od fáze 3–5 pravých listů 1 kg 200–400 l
Řepka olejka, ozimá stimulace rostlin od fáze 3–5 pravých listů 1 kg 200–400 l
Tritikale jarní stimulace rostlin od fáze odnožování 1 kg 200–400 l
Tritikale ozimé stimulace rostlin od fáze odnožování 1 kg 200–400 l
Žito jarní stimulace rostlin od fáze odnožování 1 kg 200–400 l
Žito ozimé stimulace rostlin od fáze odnožování 1 kg 200–400 l
detail