Chemap Agro s.r.o.

TILLECUR

Účinná látka

Proseeds
Formulace Omezení Hořlavost PHO
  Člověk Včely Ryby Ptáci Zvěř    

Tip: Kliknutím na zkratky (Formulace,Omezení-včely...) přejdete na stránku.
Vlastnosti přípravků

Registrant

Právní zástupce

Doporučení

AT - ochranná lhůta je dána odstupem mezi termínem aplikace a sklizní a jde o způsob použití nebo určení, které stanovení ochranné lhůty nevyžadují.

Návod k použití a dávkování:

a) suchá aplikace při menším napadení (max. 500 spór/zrno)

- dávkování 1,5 kg/100 kg osiva

b) aplikace kapalné suspenze

- 1 kg/5 l vody

- 1 kg/100 kg osiva

Před použitím si přečtěte přiložený návod k použití.

Aplikace přípravku

Tip: Kliknutím na plodinu v tabulce můžete přejít do atlasu.

Plodina Účel použití Termín aplikace OL Dávka Tank mix Postřiková kapalina Poznámka
            Pozemně Letecky  
Ječmen jarní podpora zdravotního stavu, posílení odolnosti rostlin moření 1,0–1,5 kg/100 kg pruhovitost ječmene, hnědá skvrnitos
Ječmen ozimý podpora zdravotního stavu, posílení odolnosti rostlin moření 1,0–1,5 kg/100 kg pruhovitost ječmene, hnědá skvrnitos
Pšenice jarní podpora zdravotního stavu, posílení odolnosti rostlin moření 1,0–1,5 kg/100 kg sněť mazlavá pšeničná a další sněti rodu Tilettia
Pšenice ozimá podpora zdravotního stavu, posílení odolnosti rostlin moření 1,0–1,5 kg/100 kg sněť mazlavá pšeničná a další sněti rodu Tilettia
detail