Chemap Agro s.r.o.

GIZMO 60 FS

Účinná látka

Agromanualshop.cz- Figaro - glyfosát za výhodnou cenu
Formulace Omezení Hořlavost PHO
  Člověk Včely Ryby Ptáci Zvěř    

Tip: Kliknutím na zkratky (Formulace,Omezení-včely...) přejdete na stránku.
Vlastnosti přípravků

Registrant

Upozornění

SPe5:
- Za účelem ochrany ptáků ošetřené osivo zcela zapravte do půdy; jahistěte, aby ošetřené osivo bylo na koncích výsevních nebo výsadbových řádků zcela zapraveno do půdy.
- Za účelem ochrany savců ošetřené osivo zcela zapravte do půdy; zajistěte, aby ošetřené osivo bylo na koncích výsevních nebo výsadbových řádků zcela zapraveno do půdy.

SPe6:
- Za účelem ochrany ptáků rozsypané ošetřené osivo odstraňte.
- Za účelem ochrany volně žijících savců rozsypané ošetřené osivo odstraňte.

Doporučení

Výsevek: 200 kg osiva/ha
Počet aplikací za vegetační sezonu: max. 1×
Dávkou mořidla se rozumí množství přípravku, ulpělé po moření na ošetřeném osivu.
Riziko z použití přípravku je z hlediska vlivu na životní prostředí akceptovatelné při výsevku 200 kg osiva/ha.
Přípravek lze aplikovat pouze technologickým postupem, platným pro daný typ aplikačního zařízení.
Před použitím si přečtěte přiložený návod k použití.
Namořené osivo musí být řádně označeno a nesmí být použito ke konzumním nebo krmným účelům.
Pytle od namořeného osiva nepoužívejte k jiným účelům; odstraňujete je jako nebezpečný odpad

Aplikace přípravku

Tip: Kliknutím na plodinu v tabulce můžete přejít do atlasu.

Plodina Choroba Termín aplikace OL Dávka Tank mix Postřiková kapalina Poznámka
            Pozemně Letecky  
Ječmen jarní Sněť prašná ječná moření AT 0,5 l/t
Ječmen ozimý Sněť prašná ječná moření AT 0,5 l/t
Pšenice ozimá Sněť mazlavá pšeničná moření AT 0,5 l/t sněti mazlavé
Pšenice ozimá Sněť mazlavá hladká moření AT 0,5 l/t sněti mazlavé
Agro Aliance
Syngenta Czech s.r.o.
AgromanaualShop.cz Roundup

Kalendář akcí

Prohlédnout vše

Upozornění

Veškeré údaje uvedené na webu www.agromanual.cz jsou pouze informativní, při použití přípravků se řiďte etiketou přípravku.

Anketa

Jak se Vám líbí nové názvosloví chorob a používáte je?
16%
5%
3%
22%
5%
50%
detail