BASF
BASF
BASF

AGRA

GIZMO 60 FS

Účinná látka

Limagrain
Formulace Omezení Hořlavost PHO
  Člověk Včely Ryby Ptáci Zvěř    

Tip: Kliknutím na zkratky (Formulace,Omezení-včely...) přejdete na stránku.
Vlastnosti přípravků

Registrant

Upozornění

SPe5:
- Za účelem ochrany ptáků ošetřené osivo zcela zapravte do půdy; jahistěte, aby ošetřené osivo bylo na koncích výsevních nebo výsadbových řádků zcela zapraveno do půdy.
- Za účelem ochrany savců ošetřené osivo zcela zapravte do půdy; zajistěte, aby ošetřené osivo bylo na koncích výsevních nebo výsadbových řádků zcela zapraveno do půdy.

SPe6:
- Za účelem ochrany ptáků rozsypané ošetřené osivo odstraňte.
- Za účelem ochrany volně žijících savců rozsypané ošetřené osivo odstraňte.

Doporučení

Výsevek: 200 kg osiva/ha
Počet aplikací za vegetační sezonu: max. 1×
Dávkou mořidla se rozumí množství přípravku, ulpělé po moření na ošetřeném osivu.
Riziko z použití přípravku je z hlediska vlivu na životní prostředí akceptovatelné při výsevku 200 kg osiva/ha.
Přípravek lze aplikovat pouze technologickým postupem, platným pro daný typ aplikačního zařízení.
Před použitím si přečtěte přiložený návod k použití.
Namořené osivo musí být řádně označeno a nesmí být použito ke konzumním nebo krmným účelům.
Pytle od namořeného osiva nepoužívejte k jiným účelům; odstraňujete je jako nebezpečný odpad

Aplikace přípravku

Tip: Kliknutím na plodinu v tabulce můžete přejít do atlasu.

Plodina Choroba Termín aplikace OL Dávka Tank mix Postřiková kapalina Poznámka
            Pozemně Letecky  
Ječmen jarní Sněť prašná ječná moření AT 0,5 l/t
Ječmen ozimý Sněť prašná ječná moření AT 0,5 l/t
Pšenice ozimá Sněť mazlavá pšeničná moření AT 0,5 l/t sněti mazlavé
Pšenice ozimá Sněť mazlavá hladká moření AT 0,5 l/t sněti mazlavé
detail