BASF
BASF
BASF

Chemap Agro s.r.o.

LAMARDOR FS 400

Účinná látka

Charakteristika

Mořidlo
Limagrain
Formulace Omezení Hořlavost PHO
  Člověk Včely Ryby Ptáci Zvěř    

Tip: Kliknutím na zkratky (Formulace,Omezení-včely...) přejdete na stránku.
Vlastnosti přípravků

Registrant

Právní zástupce

Spektrum účinnosti

Přípravek Lamardor FS 400 vykazuje významnou vedlejší účinnost proti fuzariózám (F. culmorum) v ječmeni ozimém.
Přípravek Lamardor FS 400 vykazuje významnou vedlejší účinnost proti plísni sněžné v žitě ozimém.

Doporučení

Plodina, oblast použití

Dávka vody

Způsob aplikace

ječmen, pšenice, tritikale, žito

podle typu mořičky

moření

Dávkou mořidla se rozumí množství přípravku, ulpělé po moření na ošetřeném osivu.

Účinnost přípravku byla u pšenice ozimé a ječmene ozimého ověřena proti F. culmorum.

Přípravek vykazuje významnou vedlejší účinnost proti fuzariózám (Fusarium spp.) v tritikale ozimém a žitě ozimém a významnou vedlejší účinnost proti sněti prašné ječné (Ustilago nuda f. tritici) v pšenici jarní a ozimé.

Přípravek lze aplikovat pouze technologickými postupy, platnými pro daný typ aplikačního zařízení.

Vliv použití přípravku na kvalitu výnosu a klíčivost osiva tritikale ozimého konzultujte s držitelem povolení.

Přípravek je možné použít v kombinaci s pomocným prostředkem Peridiam Eco Red v souladu s návodem na jeho použití.

Minoritní použití - oves nahý

Plodina, oblast použití

Dávka vody

Způsob aplikace

oves nahý

2,3–4,3 l/t

moření

Přípravek je možné použít v kombinaci s pomocným prostředkem Peridiam Eco Red v souladu s návodem na jeho použití.

Rizika spojená s nedostatečnou účinností přípravku nebo jeho případnou fytotoxicitou nese ve smyslu ust. čl. 51 odst. 5 nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1107/2009 výlučně osoba používající přípravek.

Aplikace přípravku

Tip: Kliknutím na plodinu v tabulce můžete přejít do atlasu.

Plodina Choroba Termín aplikace OL Dávka Tank mix Postřiková kapalina Poznámka
            Pozemně Letecky  
Ječmen jarní Fuzariozy klíčních rostlin moření osiva AT 0,2 l/t osiva výsevek max. 250 kg/ha
Ječmen jarní Sněť prašná ječná moření osiva AT 0,2 l/t osiva výsevek max. 250 kg/ha
Ječmen jarní Pruhovitost ječná moření osiva AT 0,2 l/t osiva výsevek max. 250 kg/ha
Ječmen jarní Hnědá skvrnitost ječmene moření osiva AT 0,2 l/t osiva výsevek max. 250 kg/ha
Ječmen ozimý Pruhovitost ječná moření osiva AT 0,2 l/t osiva výsevek max. 250 kg/ha
Ječmen ozimý Hnědá skvrnitost ječmene moření osiva AT 0,2 l/t osiva výsevek max. 250 kg/ha
Ječmen ozimý Plíseň sněžná moření osiva AT 0,2 l/t osiva výsevek max. 250 kg/ha
Ječmen ozimý Sněť prašná ječná moření osiva AT 0,2 l/t osiva výsevek max. 250 kg/ha
Ječmen ozimý Fuzariozy klíčních rostlin moření osiva AT 0,2 l/t osiva výsevek max. 250 kg/ha
Oves jarní Sněť ovesná moření osiva AT 0,2 l/t osiva pouze oves nahý, výsevek max. 250 kg/ha, minor. reg.: ÚKZÚZ
Pšenice jarní Fuzariozy klíčních rostlin moření osiva AT 0,2 l/t osiva výsevek max. 250 kg/ha
Pšenice jarní Sněť mazlavá hladká moření osiva AT 0,2 l/t osiva výsevek max. 250 kg/ha
Pšenice jarní Sněť mazlavá pšeničná moření osiva AT 0,2 l/t osiva výsevek max. 250 kg/ha
Pšenice jarní Sněť mazlavá hladká moření osiva AT 0,2 l/t osiva výsevek max. 250 kg/ha
Pšenice ozimá Plíseň sněžná moření osiva AT 0,2 l/t osiva výsevek max. 250 kg/ha
Pšenice ozimá Fuzariozy klíčních rostlin moření osiva AT 0,2 l/t osiva výsevek max. 250 kg/ha
Pšenice ozimá Sněť mazlavá pšeničná moření osiva AT 0,2 l/t osiva výsevek max. 250 kg/ha
Pšenice ozimá Sněť mazlavá hladká moření osiva AT 0,2 l/t osiva výsevek max. 250 kg/ha
Tritikale ozimé Plíseň sněžná moření osiva AT 0,2 l/t osiva výsevek max. 250 kg/ha
Žito ozimé Sněť mazlavá hladká moření osiva AT 0,2 l/t osiva výsevek max. 250 kg/ha
Žito ozimé Plíseň sněžná moření osiva AT 0,2 l/t osiva výsevek max. 250 kg/ha
Žito ozimé Sněť mazlavá pšeničná moření osiva AT 0,2 l/t osiva výsevek max. 250 kg/ha
detail