BASF
BASF
BASF

AGRA

TEBSEME

Účinná látka

Limagrain
Formulace Omezení Hořlavost PHO
  Člověk Včely Ryby Ptáci Zvěř    

Tip: Kliknutím na zkratky (Formulace,Omezení-včely...) přejdete na stránku.
Vlastnosti přípravků

Registrant

Právní zástupce

Upozornění

SPe5: Za účelem ochrany ptáků a volně žijících savců ošetřené osivo zcela zapravte do půdy; zajistěte, aby ošetřené osivo bylo na koncích výsevních řádků zcela zapraveno do půdy.
SPe6: Za účelem ochrany ptáků a volně žijících savců odstraňte rozsypané ošetřené osivo.

Doporučení

Plodina, oblast použití

Dávka vody

Způsob aplikace

pšenice, ječmen

podle typu mořičky

moření

Dávkou mořidla se rozumí množství přípravku, ulpělé po moření na ošetřeném osivu.

Přípravek lze aplikovat pouze technologickým postupem, platným pro daný typ aplikačního zařízení.

Aplikace přípravku

Tip: Kliknutím na plodinu v tabulce můžete přejít do atlasu.

Plodina Choroba Termín aplikace OL Dávka Tank mix Postřiková kapalina Poznámka
            Pozemně Letecky  
Ječmen jarní Pruhovitost ječná moření osiva AT 0,12 l/100 kg výsevek max. 200 kg/ha
Ječmen jarní Fuzariozy klíčních rostlin moření osiva AT 0,12 l/100 kg výsevek max. 200 kg/ha
Ječmen jarní Sněť prašná ječná moření osiva AT 0,12 l/100 kg výsevek max. 200 kg/ha
Ječmen jarní Plíseň sněžná moření osiva AT 0,12 l/100 kg výsevek max. 200 kg/ha
Ječmen ozimý Sněť prašná ječná moření osiva AT 0,12 l/100 kg výsevek max. 200 kg/ha
Ječmen ozimý Plíseň sněžná moření osiva AT 0,12 l/100 kg výsevek max. 200 kg/ha
Ječmen ozimý Pruhovitost ječná moření osiva AT 0,12 l/100 kg výsevek max. 200 kg/ha
Ječmen ozimý Fuzariozy klíčních rostlin moření osiva AT 0,12 l/100 kg výsevek max. 200 kg/ha
Pšenice jarní Sněť mazlavá pšeničná moření osiva AT 0,12 l/100 kg výsevek max. 200 kg/ha
Pšenice jarní Fuzariozy klíčních rostlin moření osiva AT 0,12 l/100 kg výsevek max. 200 kg/ha
Pšenice jarní Sněť mazlavá hladká moření osiva AT 0,12 l/100 kg výsevek max. 200 kg/ha
Pšenice jarní Plíseň sněžná moření osiva AT 0,12 l/100 kg výsevek max. 200 kg/ha
Pšenice ozimá Sněť mazlavá hladká moření osiva AT 0,12 l/100 kg výsevek max. 200 kg/ha
Pšenice ozimá Plíseň sněžná moření osiva AT 0,12 l/100 kg výsevek max. 200 kg/ha
Pšenice ozimá Sněť mazlavá pšeničná moření osiva AT 0,12 l/100 kg výsevek max. 200 kg/ha
Pšenice ozimá Fuzariozy klíčních rostlin moření osiva AT 0,12 l/100 kg výsevek max. 200 kg/ha
detail