BASF
BASF
BASF

AGRA

CLYDE

Účinná látka

Proseeds
Formulace Omezení Hořlavost PHO
  Člověk Včely Ryby Ptáci Zvěř    

Tip: Kliknutím na zkratky (Formulace,Omezení-včely...) přejdete na stránku.
Vlastnosti přípravků

Registrant

Upozornění

SPe3:
- Ochranná vzdálenost od povrchové vody s ohledem na ochranu vodních organismů 4 m.
- Ochranná vzdálenost od okraje ošetřovaného pozemku s ohledem na ochranu necílových rostlin 5 m.

Doporučení

Plodina, oblast použití

Dávka vody

Způsob aplikace

Max. počet aplikací v  plodině

pšenice, ječmen, oves, tritikale, žito

200–400 l/ha

postřik

Spektrum účinnosti:

- plevele citlivé - ptačinec žabinec, heřmánkovité plevele, svízel přítula (max. do fáze BBCH 16);

- plevele méně citlivé - merlík bílý, chrpa modrák.

Dávku 25 g/ha použijte zejména při silném výskytu méně citlivých plevelů.

Nelze vyloučit nepříznivý vliv přípravku na výnos ječmene ozimého.

Použití v množitelských porostech ječmene ozimého konzultujte s držitelem povolení přípravku.

Následné plodiny: Pěstování následných plodin je po orbě bez omezení.

Náhradní plodiny: Po orbě lze pěstovat obilniny, kukuřici, sóju nebo slunečnici.

Přípravek nesmí zasáhnout okolní porosty ani oseté pozemky nebo pozemky určené k setí.

Čištění aplikačního zařízení: Ihned po skončení postřiku důkladně vyčistěte aplikační zařízení. Úplně vyprázdněte postřikovač a naplňte nádrž čistou vodou min. 10 % objemu nádrže. Vypláchněte nádrž a propláchněte ramena, hadice a trysky. Úplně vyprázdněte postřikovač a opakujte postup ještě dvakrát.

Nedostatečné vypláchnutí aplikačního zařízení může způsobit poškození následně ošetřovaných rostlin.

Tabulka ochranných vzdáleností stanovených s ohledem na ochranu necílových organizmů

Plodina

bez redukce

tryska 50 %

tryska 75 %

tryska 90 %

Ochranná vzdálenost od povrchové vody s ohledem na ochranu vodních organismů [m]

pšenice, ječmen ozimý, žito ozimé, tritikale ozimé, oves

4

4

4

4

Ochranná vzdálenost od okraje ošetřovaného pozemku s ohledem na ochranu necílových rostlin [m]

pšenice, ječmen ozimý, žito ozimé, tritikale ozimé, oves

5

5

0

0

Pšenice ozimá, ječmen ozimý, žito ozimé, tritikale ozimé, oves ozimý: S ohledem na ochranu vodních organismů je vyloučeno použití přípravku na pozemcích svažujících se k povrchovým vodám. Přípravek lze na těchto pozemcích aplikovat pouze při použití vegetačního pásu 5 m.

Aplikace přípravku

Tip: Kliknutím na plodinu v tabulce můžete přejít do atlasu.

Plodina Termín aplikace OL Dávka Tank mix Postřiková kapalina Poznámka
          Pozemně Letecky  
Ječmen jarní POST 13–39 BBCH AT 20-25 g 200–400 l
Ječmen ozimý POST 13–39 BBCH, na jaře AT 20-25 g 200–400 l
Oves jarní POST 13–39 BBCH AT 20-25 g 200–400 l
Oves ozimý POST 13–39 BBCH, na jaře AT 20-25 g 200–400 l
Pšenice jarní POST 13–39 BBCH AT 20-25 g 200–400 l
Pšenice ozimá POST 13–39 BBCH, na jaře AT 20-25 g 200–400 l
Tritikale ozimé POST 13–39 BBCH, na jaře AT 20-25 g 200–400 l
Žito ozimé POST 13–39 BBCH, na jaře AT 20-25 g 200–400 l
detail