BASF
BASF
BASF

Chemap Agro s.r.o.

AKTIFER SEEDS+

Účinná látka

Balení

10 l

Charakteristika

AktiFer SEEDs+ - Pomocný rostlinný přípravek
Proseeds
Formulace Omezení Hořlavost PHO
  Člověk Včely Ryby Ptáci Zvěř    

Tip: Kliknutím na zkratky (Formulace,Omezení-včely...) přejdete na stránku.
Vlastnosti přípravků

Právní zástupce

Doporučení

Pomocný přípravek AktiFer SEEDS+ se používá k přimoření osiv před setím.

Chemické a fyzikální vlastnosti:

Vlastnosti

% hmotnostní

Celkový dusík jako N

8

Fosfor vodorozpustný jako P2O5

9

Celková síra jako SO3

5

Vodorozpustná měď jako Cu v chelátu s  EDTA

1,77

Celkový mangan jako Mn

0,8

Vodorozpustný molybden jako Mo

0,3

Vodorozpustný zinek jako Zn v chelátu s EDTA

1,7

Volné aminokyseliny

1,57

Obsah rizikových prvků splňuje zákonem stanovené limity v mg/ kg pomocného rostlinného přípravku: kadmium 1, olovo 10, rtuť 1, arsen 20, chrom 50.

Výrobce: VitaFer sp. z o.o. sp. k., Aleja Krakowska 19, 05-555 Tarczyn (Polsko)

Rozsah a způsob použití:

AktiFer Seeds+ zvyšuje energii klíčení a podporuje rychlé vzcházení rostlin.

Výhody:

  • Posílení endospermu semen a zdroj energie pro klíčení.
  • Bujnější kořenový systém – snížení vymrzání a lepší přezimování rostlin.
  • Rychlejší vzcházení a vyrovnanost porostu.

Doporučené dávkování:

plodina

Dávkování (l/ 1 tunu osiva)

Termíny aplikace

Obilniny ozimé

1

ošetření osiva před vlastním setím společně s mořením, stabilita přimoření - 12 měsíců

Obilniny jarní

1

ošetření osiva před vlastním setím společně s mořením, stabilita přimoření - 12 měsíců

Řepka olejná

10

ošetření osiva před vlastním setím společně s mořením, stabilita přimoření - 12 měsíců

Kukuřice

7

ošetření osiva před vlastním setím společně s mořením, stabilita přimoření - 12 měsíců

Příprava pracovní kapaliny

Smíchejte doporučenou dávku AktiFeru SEEDs+ s 10 l vody (dle technologie) a aplikujte na osivo.

Technika aplikace

AktiFer Seeds+ se používá jako přimoření ke standardnímu moření.

Kombinace s přípravky na ochranu rostlin

Přípravek je při uvedených koncentracích mísitelné s běžnými mořidly. Vždy je nutné respektovat údaje výrobce o vzájemné mísitelnosti.

Aplikace přípravku

Tip: Kliknutím na plodinu v tabulce můžete přejít do atlasu.

Plodina Účel použití Termín aplikace OL Dávka Tank mix Postřiková kapalina Poznámka
            Pozemně Letecky  
Ječmen jarní Zvyšuje energii klíčení a podporuje rychlé vzcházení rostlin ošetření osiva před vlastním setím společně s mořením, stabilita přimoření - 12 měsíců 1,0 l/t osiva
Ječmen ozimý Zvyšuje energii klíčení a podporuje rychlé vzcházení rostlin ošetření osiva před vlastním setím společně s mořením, stabilita přimoření - 12 měsíců 1,0 l/t osiva
Kukuřice Zvyšuje energii klíčení a podporuje rychlé vzcházení rostlin ošetření osiva před vlastním setím společně s mořením, stabilita přimoření - 12 měsíců 7,0 l/t osiva
Oves jarní Zvyšuje energii klíčení a podporuje rychlé vzcházení rostlin ošetření osiva před vlastním setím společně s mořením, stabilita přimoření - 12 měsíců 1,0 l/t osiva
Oves ozimý Zvyšuje energii klíčení a podporuje rychlé vzcházení rostlin ošetření osiva před vlastním setím společně s mořením, stabilita přimoření - 12 měsíců 1,0 l/t osiva
Proso Zvyšuje energii klíčení a podporuje rychlé vzcházení rostlin ošetření osiva před vlastním setím společně s mořením, stabilita přimoření - 12 měsíců 1,0 l/t osiva
Pšenice jarní Zvyšuje energii klíčení a podporuje rychlé vzcházení rostlin ošetření osiva před vlastním setím společně s mořením, stabilita přimoření - 12 měsíců 1,0 l/t osiva
Pšenice ozimá Zvyšuje energii klíčení a podporuje rychlé vzcházení rostlin ošetření osiva před vlastním setím společně s mořením, stabilita přimoření - 12 měsíců 1,0 l/t osiva
Řepka olejka, jarní Zvyšuje energii klíčení a podporuje rychlé vzcházení rostlin ošetření osiva před vlastním setím společně s mořením, stabilita přimoření - 12 měsíců 10,0 l/t osiva
Řepka olejka, ozimá Zvyšuje energii klíčení a podporuje rychlé vzcházení rostlin ošetření osiva před vlastním setím společně s mořením, stabilita přimoření - 12 měsíců 10,0 l/t osiva
Tritikale jarní Zvyšuje energii klíčení a podporuje rychlé vzcházení rostlin ošetření osiva před vlastním setím společně s mořením, stabilita přimoření - 12 měsíců 1,0 l/t osiva
Tritikale ozimé Zvyšuje energii klíčení a podporuje rychlé vzcházení rostlin ošetření osiva před vlastním setím společně s mořením, stabilita přimoření - 12 měsíců 1,0 l/t osiva
Žito jarní Zvyšuje energii klíčení a podporuje rychlé vzcházení rostlin ošetření osiva před vlastním setím společně s mořením, stabilita přimoření - 12 měsíců 1,0 l/t osiva
Žito ozimé Zvyšuje energii klíčení a podporuje rychlé vzcházení rostlin ošetření osiva před vlastním setím společně s mořením, stabilita přimoření - 12 měsíců 1,0 l/t osiva
detail