Limagrain
Limagrain
Limagrain

Chemap Agro s.r.o.

LIMITAR

Účinná látka

Proseeds
Formulace Omezení Hořlavost PHO
  Člověk Včely Ryby Ptáci Zvěř    

Tip: Kliknutím na zkratky (Formulace,Omezení-včely...) přejdete na stránku.
Vlastnosti přípravků

Registrant

Doporučení

Plodina, oblast použití

Dávka vody

Způsob aplikace

Max. počet aplikací v plodině

ječmen, oves, pšenice, tritikale, žito

200–500 l /ha

postřik

max. 1×

Ošetření pšenice ozimé se provádí postemergentně na jaře od začátku sloupkování (BBCH 30) do fáze plně rozvinutého praporcového listu (BBCH 39).

Ošetření ječmene ozimého se provádí postemergentně na jaře v dávce 0,4 l/ha od začátku sloupkování (BBCH 30) do stádia 2. kolénka (BBCH 32) nebo v dávce 0,6 l/ha od vývojové fáze objevení se praporcového listu (BBCH 37) do fáze plně rozvinutého praporcového listu (BBCH 39).

Ošetření pšenice jarní se provádí postemergentně od začátku sloupkování (BBCH 30) do fáze 3. kolénka (BBCH 33).

Ošetření ječmene jarního se provádí postemergentně od konce odnožování (BBCH 29) do fáze 3. kolénka (BBCH 33).

Ošetření žita, tritikale a ovsa se provádí postemergentně od začátku sloupkování (BBCH 30) do fáze 2. kolénka (BBCH 32).

Aplikujte pouze v porostech ohrožených polehnutím.

Neaplikujte v poškozených či oslabených porostech

Neaplikujte na mokrý porost nebo v době kdy se očekává mráz nebo déšť.

Ošetření může způsobit, že klasy zůstanou vzpřímené až do sklizně.

Přípravek nesmí zasáhnout okolní porosty.

Přípravek nelze použít v množitelských porostech.

Čištění aplikačního zařízení: Ihned po skončení postřiku důkladně vyčistěte aplikační zařízení. Úplně vyprázdněte postřikovač a vypláchněte nádrž, ramena a trysky dvakrát až třikrát čistou vodou dokud není odstraněna pěna a veškeré stopy přípravku. Nedostatečné vypláchnutí aplikačního zařízení může způsobit poškození následně ošetřovaných rostlin.

Aplikace přípravku

Tip: Kliknutím na plodinu v tabulce můžete přejít do atlasu.

Plodina Účel použití Termín aplikace OL Dávka Tank mix Postřiková kapalina Poznámka
            Pozemně Letecky  
Ječmen jarní zkrácení stébla, zvýšení odolnosti proti poléhání 29–33 BBCH 0,5 l 200–500 l max. 1×
Ječmen ozimý zkrácení stébla, zvýšení odolnosti proti poléhání 37–39 BBCH 0,6 l 200–500 l max. 1×
Ječmen ozimý zkrácení stébla, zvýšení odolnosti proti poléhání 30–32 BBCH 0,4 l 200–500 l max. 1×
Oves jarní zkrácení stébla, zvýšení odolnosti proti poléhání 30–32 BBCH 0,4 l 200–500 l max. 1×
Oves ozimý zkrácení stébla, zvýšení odolnosti proti poléhání 30–32 BBCH 0,4 l 200–500 l max. 1×
Pšenice jarní zkrácení stébla, zvýšení odolnosti proti poléhání 30–33 BBCH 0,4 l 200–500 l max. 1×
Pšenice ozimá zkrácení stébla, zvýšení odolnosti proti poléhání 30–39 BBCH 0,4 l 200–500 l max. 1×
Tritikale jarní zkrácení stébla, zvýšení odolnosti proti poléhání 30–32 BBCH 0,4 l 200–500 l max. 1×
Tritikale ozimé zkrácení stébla, zvýšení odolnosti proti poléhání 30–32 BBCH 0,4 l 200–500 l max. 1×
Žito jarní zkrácení stébla, zvýšení odolnosti proti poléhání 30–32 BBCH 0,4 l 200–500 l max. 1×
Žito ozimé zkrácení stébla, zvýšení odolnosti proti poléhání 30–32 BBCH 0,4 l 200–500 l max. 1×
detail