Chemap Agro s.r.o.

GROUNDED

Účinná látka

Agromanualshop.cz- Figaro - glyfosát za výhodnou cenu
Formulace Omezení Hořlavost PHO
  Člověk Včely Ryby Ptáci Zvěř    

Tip: Kliknutím na zkratky (Formulace,Omezení-včely...) přejdete na stránku.
Vlastnosti přípravků

Registrant

Právní zástupce

Doporučení

OL (ochranná lhůta) se řídí podle přípravku na ochranu rostlin, se kterým se pomocný prostředek aplikuje.
Pomocný prostředek se používá v tank-mix směsi s povolenými přípravky na ochranu rostlin v souladu s návody na jejich použití.

Aplikace přípravku

Tip: Kliknutím na plodinu v tabulce můžete přejít do atlasu.

Plodina Účel použití Termín aplikace OL Dávka Tank mix Postřiková kapalina Poznámka
            Pozemně Letecky  
Bob zlepšení vlastností aplikační kapaliny a účinnosti 0,2-0,4 l
Brambor zlepšení vlastností aplikační kapaliny a účinnosti 0,2-0,4 l
Cukrovka zlepšení vlastností aplikační kapaliny a účinnosti 0,2-0,4 l
Fazol zlepšení vlastností aplikační kapaliny a účinnosti 0,2-0,4 l
Hrách zlepšení vlastností aplikační kapaliny a účinnosti 0,2-0,4 l včetně hrách cukrový
Ječmen jarní zlepšení vlastností aplikační kapaliny a účinnosti 0,2-0,4 l
Ječmen ozimý zlepšení vlastností aplikační kapaliny a účinnosti 0,2-0,4 l
Kukuřice zlepšení vlastností aplikační kapaliny a účinnosti 0,2-0,4 l
Len zlepšení vlastností aplikační kapaliny a účinnosti 0,2-0,4 l
Lesní porosty zlepšení vlastností aplikační kapaliny a účinnosti 0,2-0,4 l
Okrasné rostliny zlepšení vlastností aplikační kapaliny a účinnosti 0,2-0,4 l
Orná půda zlepšení vlastností aplikační kapaliny a účinnosti 0,2-0,4 l mimoprodukční plochy, neobdělávaná půda
Orná půda zlepšení vlastností aplikační kapaliny a účinnosti 0,2-0,4 l strniště
Orná půda zlepšení vlastností aplikační kapaliny a účinnosti 0,2-0,4 l ostatní plodiny nesloužící k potravinářským účelům
Oves jarní zlepšení vlastností aplikační kapaliny a účinnosti 0,2-0,4 l
Oves ozimý zlepšení vlastností aplikační kapaliny a účinnosti 0,2-0,4 l
Proso zlepšení vlastností aplikační kapaliny a účinnosti 0,2-0,4 l
Pšenice jarní zlepšení vlastností aplikační kapaliny a účinnosti 0,2-0,4 l
Pšenice ozimá zlepšení vlastností aplikační kapaliny a účinnosti 0,2-0,4 l
Řepka olejka, jarní zlepšení vlastností aplikační kapaliny a účinnosti 0,2-0,4 l
Řepka olejka, ozimá zlepšení vlastností aplikační kapaliny a účinnosti 0,2-0,4 l
Trávníky zlepšení vlastností aplikační kapaliny a účinnosti 0,2-0,4 l
Tritikale jarní zlepšení vlastností aplikační kapaliny a účinnosti 0,2-0,4 l
Tritikale ozimé zlepšení vlastností aplikační kapaliny a účinnosti 0,2-0,4 l
Železnice zlepšení vlastností aplikační kapaliny a účinnosti 0,2-0,4 l
Žito jarní zlepšení vlastností aplikační kapaliny a účinnosti 0,2-0,4 l
Žito jarní zlepšení vlastností aplikační kapaliny a účinnosti 0,2-0,4 l
Agro Aliance
Syngenta Czech s.r.o.
AgromanaualShop.cz Roundup

Kalendář akcí

Prohlédnout vše

Upozornění

Veškeré údaje uvedené na webu www.agromanual.cz jsou pouze informativní, při použití přípravků se řiďte etiketou přípravku.

Anketa

Jak se Vám líbí nové názvosloví chorob a používáte je?
15%
5%
3%
23%
5%
50%
detail