BASF
BASF
BASF

Chemap Agro s.r.o.

ROLLWET

Účinná látka

Koupit přípravek na AgromanualShop.cz
Koupit na AgromanualShop.cz

ROLLWET

Limagrain
Formulace Omezení Hořlavost PHO
  Člověk Včely Ryby Ptáci Zvěř    

Tip: Kliknutím na zkratky (Formulace,Omezení-včely...) přejdete na stránku.
Vlastnosti přípravků

Registrant

Právní zástupce

Doporučení

OL (ochranná lhůta) se řídí podle přípravku na ochranu rostlin, se kterým se pomocný prostředek aplikuje.
Pomocný prostředek se používá v tank-mix směsi s povolenými přípravky na ochranu rostlin v souladu s návody na jejich použití.

Aplikace přípravku

Tip: Kliknutím na plodinu v tabulce můžete přejít do atlasu.

Plodina Účel použití Termín aplikace OL Dávka Tank mix Postřiková kapalina Poznámka
            Pozemně Letecky  
Bob zlepšení vlastností aplikační kapaliny a účinnosti 0,1-0,4 l
Brambor zlepšení vlastností aplikační kapaliny a účinnosti 0,1-0,4 l
Cukrovka zlepšení vlastností aplikační kapaliny a účinnosti 0,1-0,4 l
Fazol zlepšení vlastností aplikační kapaliny a účinnosti 0,1-0,4 l
Hrách zlepšení vlastností aplikační kapaliny a účinnosti 0,1-0,4 l včetně hrachu cukrového
Ječmen jarní zlepšení vlastností aplikační kapaliny a účinnosti 0,1-0,4 l
Ječmen ozimý zlepšení vlastností aplikační kapaliny a účinnosti 0,1-0,4 l
Kapusta zlepšení vlastností aplikační kapaliny a účinnosti 0,1-0,4 l pouze kapusta růžičková
Kukuřice zlepšení vlastností aplikační kapaliny a účinnosti 0,1-0,4 l
Květák zlepšení vlastností aplikační kapaliny a účinnosti 0,1-0,4 l
Len zlepšení vlastností aplikační kapaliny a účinnosti 0,1-0,4 l
Lesní porosty zlepšení vlastností aplikační kapaliny a účinnosti 0,1-0,4 l
Okrasné rostliny zlepšení vlastností aplikační kapaliny a účinnosti 0,1-0,4 l
Orná půda zlepšení vlastností aplikační kapaliny a účinnosti 0,1-0,4 l strniště
Orná půda zlepšení vlastností aplikační kapaliny a účinnosti 0,1-0,4 l ostatní plodiny nesloužící k potravinářským účelům
Orná půda zlepšení vlastností aplikační kapaliny a účinnosti 0,1-0,4 l mimo produkční plochy, neobdělávaná půda
Oves jarní zlepšení vlastností aplikační kapaliny a účinnosti 0,1-0,4 l
Oves ozimý zlepšení vlastností aplikační kapaliny a účinnosti 0,1-0,4 l
Proso zlepšení vlastností aplikační kapaliny a účinnosti 0,1-0,4 l
Pšenice jarní zlepšení vlastností aplikační kapaliny a účinnosti 0,1-0,4 l
Pšenice ozimá zlepšení vlastností aplikační kapaliny a účinnosti 0,1-0,4 l
Řepka olejka, jarní zlepšení vlastností aplikační kapaliny a účinnosti 0,1-0,4 l
Řepka olejka, ozimá zlepšení vlastností aplikační kapaliny a účinnosti 0,1-0,4 l
Trávníky zlepšení vlastností aplikační kapaliny a účinnosti 0,1-0,4 l
Tritikale jarní zlepšení vlastností aplikační kapaliny a účinnosti 0,1-0,4 l
Tritikale ozimé zlepšení vlastností aplikační kapaliny a účinnosti 0,1-0,4 l
Železnice zlepšení vlastností aplikační kapaliny a účinnosti 0,1-0,4 l
Žito jarní zlepšení vlastností aplikační kapaliny a účinnosti 0,1-0,4 l
Žito ozimé zlepšení vlastností aplikační kapaliny a účinnosti 0,1-0,4 l
detail