Chemap Agro s.r.o.

REDIGO 100 FS

Účinná látka

Proseeds
Formulace Omezení Hořlavost PHO
  Člověk Včely Ryby Ptáci Zvěř    

Tip: Kliknutím na zkratky (Formulace,Omezení-včely...) přejdete na stránku.
Vlastnosti přípravků

Registrant

Právní zástupce

Upozornění

Riziko pro ptáky:
- SPe5: Za účelem ochrany ptáků ošetřené osivo zcela zapravte do půdy; zajistěte, aby ošetřené osivo bylo na koncích výsevních řádků zcela zapraveno do půdy.
- SPe6: Za účelem ochrany ptáků odstraňte rozsypané ošetřené osivo.

Riziko pro savce:
- SPe5: Za účelem ochrany volně žijících savců ošetřené osivo zcela zapravte do půdy; zajistěte, aby ošetřené osivo bylo na koncích výsevních řádků zcela zapraveno do půdy.
- SPe6: Za účelem ochrany volně žijících savců odstraňte rozsypané ošetřené osivo.

Doporučení

Plodina, oblast použití

Dávka vody

Způsob aplikace

pšenice, ječmen, žito, tritikale

2,0–4,0 l/t

moření

Účinnost aplikace na braničnatku plevovou je omezena na počáteční růstové fáze plodiny.

Dávkou mořidla se rozumí množství přípravku, ulpělé po moření na ošetřeném osivu.

Přípravek lze aplikovat pouze technologickým postupem, platným pro daný typ aplikačního zařízení.

Aplikace přípravku

Tip: Kliknutím na plodinu v tabulce můžete přejít do atlasu.

Plodina Choroba Termín aplikace OL Dávka Tank mix Postřiková kapalina Poznámka
            Pozemně Letecky  
Ječmen jarní Fuzariozy klíčních rostlin moření osiva AT 1,0 l/t výsevek max.180 kg/ha
Ječmen jarní Pruhovitost ječná moření osiva AT 1,0 l/t výsevek max.180 kg/ha
Ječmen jarní Plíseň sněžná moření osiva AT 1,0 l/t výsevek max.180 kg/ha
Ječmen ozimý Fuzariozy klíčních rostlin moření osiva AT 1,0 l/t výsevek max.180 kg/ha
Ječmen ozimý Pruhovitost ječná moření osiva AT 1,0 l/t výsevek max.180 kg/ha
Ječmen ozimý Plíseň sněžná moření osiva AT 1,0 l/t výsevek max.180 kg/ha
Pšenice jarní Sněť mazlavá pšeničná moření osiva AT 1,0 l/t výsevek max.180 kg/ha
Pšenice jarní Fuzariozy klíčních rostlin moření osiva AT 1,0 l/t výsevek max.180 kg/ha
Pšenice jarní Sněť prašná pšeničná moření osiva AT 1,0 l/t výsevek max.180 kg/ha
Pšenice jarní Braničnatka plevová moření osiva AT 1,0 l/t výsevek max.180 kg/ha
Pšenice jarní Plíseň sněžná moření osiva AT 1,0 l/t výsevek max.180 kg/ha
Pšenice ozimá Plíseň sněžná moření osiva AT 1,0 l/t výsevek max.180 kg/ha
Pšenice ozimá Sněť mazlavá pšeničná moření osiva AT 1,0 l/t výsevek max.180 kg/ha
Pšenice ozimá Fuzariozy klíčních rostlin moření osiva AT 1,0 l/t výsevek max.180 kg/ha
Pšenice ozimá Sněť prašná pšeničná moření osiva AT 1,0 l/t výsevek max.180 kg/ha
Pšenice ozimá Braničnatka plevová moření osiva AT 1,0 l/t výsevek max.180 kg/ha
Tritikale jarní Fuzariozy klíčních rostlin moření osiva AT 1,0 l/t výsevek max.180 kg/ha
Tritikale jarní Plíseň sněžná moření osiva AT 1,0 l/t výsevek max.180 kg/ha
Tritikale ozimé Plíseň sněžná moření osiva AT 1,0 l/t výsevek max.180 kg/ha
Tritikale ozimé Fuzariozy klíčních rostlin moření osiva AT 1,0 l/t výsevek max.180 kg/ha
Žito jarní Plíseň sněžná moření osiva AT 1,0 l/t výsevek max.180 kg/ha
Žito jarní Sněť stébelná moření osiva AT 1,0 l/t výsevek max.180 kg/ha
Žito jarní Fuzariozy klíčních rostlin moření osiva AT 1,0 l/t výsevek max.180 kg/ha
Žito ozimé Sněť stébelná moření osiva AT 1,0 l/t výsevek max.180 kg/ha
Žito ozimé Fuzariozy klíčních rostlin moření osiva AT 1,0 l/t výsevek max.180 kg/ha
Žito ozimé Plíseň sněžná moření osiva AT 1,0 l/t výsevek max.180 kg/ha
detail