BASF
BASF
BASF

AGRA

REDIGO PRO

Účinná látka

Limagrain
Formulace Omezení Hořlavost PHO
  Člověk Včely Ryby Ptáci Zvěř    

Tip: Kliknutím na zkratky (Formulace,Omezení-včely...) přejdete na stránku.
Vlastnosti přípravků

Registrant

Právní zástupce

Upozornění

SPe5: Za účelem ochrany ptáků a volně žijících savců ošetřené osivo zcela zapravte do půdy; zajistěte, aby ošetřené osivo bylo na koncích výsevních řádků zcela zapraveno do půdy. u .

SPe6: Za účelem ochrany ptáků a volně žijících savců odstraňte rozsypané ošetřené osivo.

Doporučení

Plodina, oblast použití

Dávka vody

Způsob aplikace

Max. počet aplikací v plodině

pšenice, ječmen, oves, tritikale, žito

3,0–6,0 l/t

moření

Dávkou mořidla se rozumí množství přípravku, ulpělé po moření na ošetřeném osivu.

Přípravek lze aplikovat pouze technologickým postupem, platným pro daný typ aplikačního zařízení.

Aplikace přípravku

Tip: Kliknutím na plodinu v tabulce můžete přejít do atlasu.

Plodina Choroba Termín aplikace OL Dávka Tank mix Postřiková kapalina Poznámka
            Pozemně Letecky  
Ječmen jarní Fuzariozy klíčních rostlin moření osiva AT 0,667 l/t 3,0–6,0 l vody/t max. 1×, výsevek 200 kg/ha
Ječmen jarní Pruhovitost ječná moření osiva AT 0,667 l/t 3,0–6,0 l vody/t max. 1×, výsevek 200 kg/ha
Ječmen jarní Sněť prašná ječná moření osiva AT 0,5 l/t 3,0–6,0 l vody/t max. 1×, výsevek 200 kg/ha
Ječmen jarní Vřetenovitá skvrnitost ječmene moření osiva AT 0,667 l/t 3,0–6,0 l vody/t max. 1×, výsevek 200 kg/ha
Ječmen jarní Hnědá skvrnitost ječmene moření osiva AT 0,667 l/t 3,0–6,0 l vody/t max. 1×, výsevek 200 kg/ha, pouze primární infekce
Ječmen ozimý Plíseň sněžná moření osiva AT 0,667 l/t 3,0–6,0 l vody/t max. 1×, výsevek 200 kg/ha
Ječmen ozimý Sněť prašná ječná moření osiva AT 0,5 l/t 3,0–6,0 l vody/t max. 1×, výsevek 200 kg/ha
Ječmen ozimý Hnědá skvrnitost ječmene moření osiva AT 0,667 l/t 3,0–6,0 l vody/t max. 1×, výsevek 200 kg/ha, pouze primární infekce
Ječmen ozimý Vřetenovitá skvrnitost ječmene moření osiva AT 0,667 l/t 3,0–6,0 l vody/t max. 1×, výsevek 200 kg/ha
Ječmen ozimý Pruhovitost ječná moření osiva AT 0,667 l/t 3,0–6,0 l vody/t max. 1×, výsevek 200 kg/ha
Ječmen ozimý Fuzariozy klíčních rostlin moření osiva AT 0,667 l/t 3,0–6,0 l vody/t max. 1×, výsevek 200 kg/ha
Oves jarní Fuzariozy klíčních rostlin moření osiva AT 0,667 l/t 3,0–6,0 l vody/t max. 1×, výsevek 200 kg/ha
Oves jarní Hnědá skvrnitost ovsa moření osiva AT 0,667 l/t 3,0–6,0 l vody/t max. 1×, výsevek 200 kg/ha, pouze primární infekce
Oves ozimý Hnědá skvrnitost ovsa moření osiva AT 0,667 l/t 3,0–6,0 l vody/t max. 1×, výsevek 200 kg/ha, pouze primární infekce
Oves ozimý Fuzariozy klíčních rostlin moření osiva AT 0,667 l/t 3,0–6,0 l vody/t max. 1×, výsevek 200 kg/ha
Pšenice jarní Sněť prašná pšeničná moření osiva AT 0,5 l/t 3,0–6,0 l vody/t max. 1×, výsevek max. 250 kg/ha
Pšenice jarní Fuzariozy klíčních rostlin moření osiva AT 0,667 l/t 3,0–6,0 l vody/t max. 1×, výsevek 220 kg/ha
Pšenice jarní Sněť mazlavá pšeničná moření osiva AT 0,5 l/t 3,0–6,0 l vody/t max. 1×, výsevek max. 250 kg/ha
Pšenice ozimá Fuzariozy klíčních rostlin moření osiva AT 0,667 l/t 3,0–6,0 l vody/t max. 1×, výsevek max. 250 kg/ha
Pšenice ozimá Sněť prašná pšeničná moření osiva AT 0,5 l/t 3,0–6,0 l vody/t max. 1×, výsevek max. 250 kg/ha
Pšenice ozimá Plíseň sněžná moření osiva AT 0,667 l/t 3,0–6,0 l vody/t max. 1×, výsevek max. 250 kg/ha
Pšenice ozimá Sněť mazlavá pšeničná moření osiva AT 0,5 l/t 3,0–6,0 l vody/t max. 1×, výsevek max. 250 kg/ha
Tritikale ozimé Fuzariozy klíčních rostlin moření osiva AT 0,667 l/t 3,0–6,0 l vody/t max. 1×, výsevek 200 kg/ha
Žito ozimé Fuzariozy klíčních rostlin moření osiva AT 0,667 l/t 3,0–6,0 l vody/t max. 1×, výsevek 200 kg/ha
detail