Chemap Agro s.r.o.

REDIGO PRO

Účinná látka

Agromanualshop.cz- Figaro - glyfosát za výhodnou cenu
Formulace Omezení Hořlavost PHO
  Člověk Včely Ryby Ptáci Zvěř    

Tip: Kliknutím na zkratky (Formulace,Omezení-včely...) přejdete na stránku.
Vlastnosti přípravků

Registrant

Právní zástupce

Upozornění

SPe5: Za účelem ochrany ptáků a volně žijících savců ošetřené osivo zcela zapravte do půdy; zajistěte, aby ošetřené osivo bylo na koncích výsevních řádků zcela zapraveno do půdy. u .

SPe6: Za účelem ochrany ptáků a volně žijících savců odstraňte rozsypané ošetřené osivo.

Doporučení

Plodina, oblast použití

Dávka vody

Způsob aplikace

Max. počet aplikací v plodině

pšenice, ječmen, oves, tritikale, žito

3,0–6,0 l/t

moření

Dávkou mořidla se rozumí množství přípravku, ulpělé po moření na ošetřeném osivu.

Přípravek lze aplikovat pouze technologickým postupem, platným pro daný typ aplikačního zařízení.

Aplikace přípravku

Tip: Kliknutím na plodinu v tabulce můžete přejít do atlasu.

Plodina Choroba Termín aplikace OL Dávka Tank mix Postřiková kapalina Poznámka
            Pozemně Letecky  
Ječmen jarní Sněť prašná ječná moření osiva AT 0,5 l/t 3,0–6,0 l vody/t max. 1×, výsevek 200 kg/ha
Ječmen jarní Vřetenovitá skvrnitost ječmene moření osiva AT 0,667 l/t 3,0–6,0 l vody/t max. 1×, výsevek 200 kg/ha
Ječmen jarní Hnědá skvrnitost ječmene moření osiva AT 0,667 l/t 3,0–6,0 l vody/t max. 1×, výsevek 200 kg/ha, pouze primární infekce
Ječmen jarní Fuzariozy klíčních rostlin moření osiva AT 0,667 l/t 3,0–6,0 l vody/t max. 1×, výsevek 200 kg/ha
Ječmen jarní Pruhovitost ječná moření osiva AT 0,667 l/t 3,0–6,0 l vody/t max. 1×, výsevek 200 kg/ha
Ječmen ozimý Hnědá skvrnitost ječmene moření osiva AT 0,667 l/t 3,0–6,0 l vody/t max. 1×, výsevek 200 kg/ha, pouze primární infekce
Ječmen ozimý Vřetenovitá skvrnitost ječmene moření osiva AT 0,667 l/t 3,0–6,0 l vody/t max. 1×, výsevek 200 kg/ha
Ječmen ozimý Pruhovitost ječná moření osiva AT 0,667 l/t 3,0–6,0 l vody/t max. 1×, výsevek 200 kg/ha
Ječmen ozimý Fuzariozy klíčních rostlin moření osiva AT 0,667 l/t 3,0–6,0 l vody/t max. 1×, výsevek 200 kg/ha
Ječmen ozimý Plíseň sněžná moření osiva AT 0,667 l/t 3,0–6,0 l vody/t max. 1×, výsevek 200 kg/ha
Ječmen ozimý Sněť prašná ječná moření osiva AT 0,5 l/t 3,0–6,0 l vody/t max. 1×, výsevek 200 kg/ha
Oves jarní Hnědá skvrnitost ovsa moření osiva AT 0,667 l/t 3,0–6,0 l vody/t max. 1×, výsevek 200 kg/ha, pouze primární infekce
Oves jarní Fuzariozy klíčních rostlin moření osiva AT 0,667 l/t 3,0–6,0 l vody/t max. 1×, výsevek 200 kg/ha
Oves ozimý Fuzariozy klíčních rostlin moření osiva AT 0,667 l/t 3,0–6,0 l vody/t max. 1×, výsevek 200 kg/ha
Oves ozimý Hnědá skvrnitost ovsa moření osiva AT 0,667 l/t 3,0–6,0 l vody/t max. 1×, výsevek 200 kg/ha, pouze primární infekce
Pšenice jarní Sněť mazlavá pšeničná moření osiva AT 0,5 l/t 3,0–6,0 l vody/t max. 1×, výsevek max. 250 kg/ha
Pšenice jarní Sněť prašná pšeničná moření osiva AT 0,5 l/t 3,0–6,0 l vody/t max. 1×, výsevek max. 250 kg/ha
Pšenice jarní Fuzariozy klíčních rostlin moření osiva AT 0,667 l/t 3,0–6,0 l vody/t max. 1×, výsevek 220 kg/ha
Pšenice ozimá Sněť prašná pšeničná moření osiva AT 0,5 l/t 3,0–6,0 l vody/t max. 1×, výsevek max. 250 kg/ha
Pšenice ozimá Plíseň sněžná moření osiva AT 0,667 l/t 3,0–6,0 l vody/t max. 1×, výsevek max. 250 kg/ha
Pšenice ozimá Sněť mazlavá pšeničná moření osiva AT 0,5 l/t 3,0–6,0 l vody/t max. 1×, výsevek max. 250 kg/ha
Pšenice ozimá Fuzariozy klíčních rostlin moření osiva AT 0,667 l/t 3,0–6,0 l vody/t max. 1×, výsevek max. 250 kg/ha
Tritikale ozimé Fuzariozy klíčních rostlin moření osiva AT 0,667 l/t 3,0–6,0 l vody/t max. 1×, výsevek 200 kg/ha
Žito ozimé Fuzariozy klíčních rostlin moření osiva AT 0,667 l/t 3,0–6,0 l vody/t max. 1×, výsevek 200 kg/ha
Agro Aliance
Syngenta Czech s.r.o.
AgromanaualShop.cz Roundup

Kalendář akcí

Prohlédnout vše

Upozornění

Veškeré údaje uvedené na webu www.agromanual.cz jsou pouze informativní, při použití přípravků se řiďte etiketou přípravku.

Anketa

Jak se Vám líbí nové názvosloví chorob a používáte je?
16%
5%
3%
22%
4%
49%
detail