BASF
BASF
BASF

AGRA

VIBRANCE DUO 50 FS

Účinná látka

Limagrain
Formulace Omezení Hořlavost PHO
  Člověk Včely Ryby Ptáci Zvěř    

Tip: Kliknutím na zkratky (Formulace,Omezení-včely...) přejdete na stránku.
Vlastnosti přípravků

Registrant

Právní zástupce

Upozornění

SPe5:
- Za účelem ochrany ptáků ošetřené osivo zcela zapravte do půdy; zajistěte, aby ošetřené osivo bylo na koncích výsevních řádků zcela zapraveno do půdy.
- Za účelem ochrany volně žijících savců ošetřené osivo zcela zapravte do půdy; zajistěte, aby ošetřené osivo bylo na koncích výsevních řádků zcela zapraveno do půdy.

SPe6:
- Za účelem ochrany ptáků odstraňte rozsypané ošetřené osivo.
- Za účelem ochrany volně žijících savců odstraňte rozsypané ošetřené osivo.

Doporučení

Plodina, oblast použití

Dávka vody

Způsob aplikace

Max. počet aplikací v plodině

ječmen, pšenice, žito, tritikale,oves

0–15 l/t

moření

Přípravek dosahuje proti kořenomorce (Rhizoctonia spp.) v pšenici průměrné účinnosti.

Účinnost aplikace na braničnatku plevovou je omezena na počáteční růstové fáze plodiny.

Dávkou mořidla se rozumí množství přípravku, ulpělé po moření na ošetřeném osivu.

Přípravek lze aplikovat pouze technologickým postupem, platným pro daný typ aplikačního zařízení.

Aplikace přípravku

Tip: Kliknutím na plodinu v tabulce můžete přejít do atlasu.

Plodina Choroba Termín aplikace OL Dávka Tank mix Postřiková kapalina Poznámka
            Pozemně Letecky  
Ječmen jarní Pruhovitost ječná moření osiva AT 2,0 l/t 0–15 l/t max. 1×, výsevek 200 kg/ha
Ječmen jarní Plíseň sněžná moření osiva AT 2,0 l/t 0–15 l/t max. 1×, výsevek 200 kg/ha
Ječmen jarní Sněť ječná tvrdá moření osiva AT 2,0 l/t 0–15 l/t max. 1×, výsevek 200 kg/ha
Ječmen jarní Fuzariozy klíčních rostlin moření osiva AT 2,0 l/t 0–15 l/t max. 1×, výsevek 200 kg/ha
Ječmen jarní Sněť prašná ječná moření osiva AT 2,0 l/t 0–15 l/t max. 1×, výsevek 200 kg/ha
Ječmen ozimý Pruhovitost ječná moření osiva AT 2,0 l/t 0–15 l/t max. 1×, výsevek 200 kg/ha
Ječmen ozimý Plíseň sněžná moření osiva AT 2,0 l/t 0–15 l/t max. 1×, výsevek 200 kg/ha
Ječmen ozimý Sněť ječná tvrdá moření osiva AT 2,0 l/t 0–15 l/t max. 1×, výsevek 200 kg/ha
Ječmen ozimý Fuzariozy klíčních rostlin moření osiva AT 2,0 l/t 0–15 l/t max. 1×, výsevek 200 kg/ha
Ječmen ozimý Sněť prašná ječná moření osiva AT 2,0 l/t 0–15 l/t max. 1×, výsevek 200 kg/ha
Oves jarní Fuzariozy klíčních rostlin moření osiva AT 1,5 l/t 0–15 l/t max. 1×, výsevek 170 kg/ha
Oves jarní Sněť ovesná moření osiva AT 1,5 l/t 0–15 l/t max. 1×, výsevek 170 kg/ha
Oves ozimý Sněť ovesná moření osiva AT 1,5 l/t 0–15 l/t max. 1×, výsevek 170 kg/ha
Oves ozimý Fuzariozy klíčních rostlin moření osiva AT 1,5 l/t 0–15 l/t max. 1×, výsevek 170 kg/ha
Pšenice jarní Fuzariozy klíčních rostlin moření osiva AT 2,0 l/t 0–15 l/t max. 1×, výsevek 200 kg/ha
Pšenice jarní Braničnatka plevová moření osiva AT 2,0 l/t 0–15 l/t max. 1×, výsevek 200 kg/ha
Pšenice jarní Sněť prašná pšeničná moření osiva AT 2,0 l/t 0–15 l/t max. 1×, výsevek 200 kg/ha
Pšenice jarní Plíseň sněžná moření osiva AT 2,0 l/t 0–15 l/t max. 1×, výsevek 200 kg/ha
Pšenice jarní Kořenomorka obilná moření osiva AT 2,0 l/t 0–15 l/t max. 1×, výsevek 200 kg/ha
Pšenice jarní Sněť mazlavá pšeničná moření osiva AT 2,0 l/t 0–15 l/t max. 1×, výsevek 200 kg/ha
Pšenice ozimá Braničnatka plevová moření osiva AT 2,0 l/t 0–15 l/t max. 1×, výsevek 200 kg/ha
Pšenice ozimá Sněť prašná pšeničná moření osiva AT 2,0 l/t 0–15 l/t max. 1×, výsevek 200 kg/ha
Pšenice ozimá Plíseň sněžná moření osiva AT 2,0 l/t 0–15 l/t max. 1×, výsevek 200 kg/ha
Pšenice ozimá Kořenomorka obilná moření osiva AT 2,0 l/t 0–15 l/t max. 1×, výsevek 200 kg/ha
Pšenice ozimá Sněť mazlavá pšeničná moření osiva AT 2,0 l/t 0–15 l/t max. 1×, výsevek 200 kg/ha
Pšenice ozimá Fuzariozy klíčních rostlin moření osiva AT 2,0 l/t 0–15 l/t max. 1×, výsevek 200 kg/ha
Tritikale jarní Sněť prašná pšeničná moření osiva AT 2,0 l/t 0–15 l/t max. 1×, výsevek 200 kg/ha
Tritikale jarní Fuzariozy klíčních rostlin moření osiva AT 2,0 l/t 0–15 l/t max. 1×, výsevek 200 kg/ha
Tritikale jarní Sněť mazlavá pšeničná moření osiva AT 2,0 l/t 0–15 l/t max. 1×, výsevek 200 kg/ha
Tritikale jarní Braničnatka plevová moření osiva AT 2,0 l/t 0–15 l/t max. 1×, výsevek 200 kg/ha
Tritikale jarní Plíseň sněžná moření osiva AT 2,0 l/t 0–15 l/t max. 1×, výsevek 200 kg/ha
Tritikale ozimé Plíseň sněžná moření osiva AT 2,0 l/t 0–15 l/t max. 1×, výsevek 200 kg/ha
Tritikale ozimé Sněť prašná pšeničná moření osiva AT 2,0 l/t 0–15 l/t max. 1×, výsevek 200 kg/ha
Tritikale ozimé Fuzariozy klíčních rostlin moření osiva AT 2,0 l/t 0–15 l/t max. 1×, výsevek 200 kg/ha
Tritikale ozimé Sněť mazlavá pšeničná moření osiva AT 2,0 l/t 0–15 l/t max. 1×, výsevek 200 kg/ha
Tritikale ozimé Braničnatka plevová moření osiva AT 2,0 l/t 0–15 l/t max. 1×, výsevek 200 kg/ha
Žito jarní Sněť stébelná moření osiva AT 2,0 l/t 0–15 l/t max. 1×, výsevek 200 kg/ha
Žito jarní Sněť prašná pšeničná moření osiva AT 2,0 l/t 0–15 l/t max. 1×, výsevek 200 kg/ha
Žito jarní Plíseň sněžná moření osiva AT 2,0 l/t 0–15 l/t max. 1×, výsevek 200 kg/ha
Žito jarní Fuzariozy klíčních rostlin moření osiva AT 2,0 l/t 0–15 l/t max. 1×, výsevek 200 kg/ha
Žito jarní Sněť mazlavá pšeničná moření osiva AT 2,0 l/t 0–15 l/t max. 1×, výsevek 200 kg/ha
Žito jarní Braničnatka plevová moření osiva AT 2,0 l/t 0–15 l/t max. 1×, výsevek 200 kg/ha
Žito ozimé Sněť prašná pšeničná moření osiva AT 2,0 l/t 0–15 l/t max. 1×, výsevek 200 kg/ha
Žito ozimé Plíseň sněžná moření osiva AT 2,0 l/t 0–15 l/t max. 1×, výsevek 200 kg/ha
Žito ozimé Fuzariozy klíčních rostlin moření osiva AT 2,0 l/t 0–15 l/t max. 1×, výsevek 200 kg/ha
Žito ozimé Sněť mazlavá pšeničná moření osiva AT 2,0 l/t 0–15 l/t max. 1×, výsevek 200 kg/ha
Žito ozimé Braničnatka plevová moření osiva AT 2,0 l/t 0–15 l/t max. 1×, výsevek 200 kg/ha
Žito ozimé Sněť stébelná moření osiva AT 2,0 l/t 0–15 l/t max. 1×, výsevek 200 kg/ha
detail