Chemap Agro s.r.o.

KINTO PLUS

Účinná látka

Polní dny Sója 2020
Formulace Omezení Hořlavost PHO
  Člověk Včely Ryby Ptáci Zvěř    

Tip: Kliknutím na zkratky (Formulace,Omezení-včely...) přejdete na stránku.
Vlastnosti přípravků

Registrant

Právní zástupce

Upozornění

SPe5: Za účelem ochrany ptáků a volně žijících ošetřené osivo zcela zapravte do půdy; zajistěte, aby ošetřené osivo bylo na koncích výsevních řádků zcela zapraveno do půdy.
SPe6: Za účelem ochrany ptáků a volně žijících odstraňte rozsypané ošetřené osivo.
DO: Práce s přípravkem je zakázaná pro těhotné a kojící ženy a pro mladistvé

Doporučení

Plodina, oblast použití

Dávka vody

Způsob aplikace

pšenice, ječmen, žito, tritikale, oves

podle typu mořičky,

ředění max.1 : 7 (přípravek : voda)

moření

Dávkou mořidla se rozumí množství přípravku, ulpělé po moření na ošetřeném osivu.

Přípravek lze aplikovat pouze technologickým postupem, platným pro daný typ aplikačního zařízení.

Aplikace přípravku

Tip: Kliknutím na plodinu v tabulce můžete přejít do atlasu.

Plodina Choroba Termín aplikace OL Dávka Tank mix Postřiková kapalina Poznámka
            Pozemně Letecky  
Ječmen jarní Plíseň sněžná moření osiva AT 1,5 l/t výsevek max. 250 kg/ha
Ječmen jarní Paluška travní moření osiva AT 1,5 l/t výsevek max. 250 kg/ha
Ječmen jarní Sněť prašná ječná moření osiva AT 1,5 l/t výsevek max. 250 kg/ha
Ječmen jarní Pruhovitost ječná moření osiva AT 1,5 l/t výsevek max. 250 kg/ha
Ječmen jarní Fuzariozy klíčních rostlin moření osiva AT 1,5 l/t výsevek max. 250 kg/ha
Ječmen jarní Sněť ječná tvrdá moření osiva AT 1,5 l/t výsevek max. 250 kg/ha
Ječmen ozimý Sněť prašná ječná moření osiva AT 1,5 l/t výsevek max. 250 kg/ha
Ječmen ozimý Pruhovitost ječná moření osiva AT 1,5 l/t výsevek max. 250 kg/ha
Ječmen ozimý Fuzariozy klíčních rostlin moření osiva AT 1,5 l/t výsevek max. 250 kg/ha
Ječmen ozimý Sněť ječná tvrdá moření osiva AT 1,5 l/t výsevek max. 250 kg/ha
Ječmen ozimý Plíseň sněžná moření osiva AT 1,5 l/t výsevek max. 250 kg/ha
Ječmen ozimý Paluška travní moření osiva AT 1,5 l/t výsevek max. 250 kg/ha
Oves jarní Plíseň sněžná moření osiva AT 1,5 l/t výsevek max. 250 kg/ha
Oves jarní Fuzariozy klíčních rostlin moření osiva AT 1,5 l/t výsevek max. 250 kg/ha
Oves ozimý Fuzariozy klíčních rostlin moření osiva AT 1,5 l/t výsevek max. 250 kg/ha
Oves ozimý Plíseň sněžná moření osiva AT 1,5 l/t výsevek max. 250 kg/ha
Pšenice jarní Plíseň sněžná moření osiva AT 1,5 l/t výsevek max. 250 kg/ha
Pšenice jarní Sněť mazlavá pšeničná moření osiva AT 1,5 l/t výsevek max. 250 kg/ha
Pšenice jarní Fuzariozy klíčních rostlin moření osiva AT 1,5 l/t výsevek max. 250 kg/ha
Pšenice jarní Sněť prašná pšeničná moření osiva AT 1,5 l/t výsevek max. 250 kg/ha
Pšenice ozimá Fuzariozy klíčních rostlin moření osiva AT 1,5 l/t výsevek max. 250 kg/ha
Pšenice ozimá Sněť prašná pšeničná moření osiva AT 1,5 l/t výsevek max. 250 kg/ha
Pšenice ozimá Plíseň sněžná moření osiva AT 1,5 l/t výsevek max. 250 kg/ha
Pšenice ozimá Sněť mazlavá pšeničná moření osiva AT 1,5 l/t výsevek max. 250 kg/ha
Tritikale jarní Fuzariozy klíčních rostlin moření osiva AT 1,5 l/t výsevek max. 250 kg/ha
Tritikale jarní Plíseň sněžná moření osiva AT 1,5 l/t výsevek max. 250 kg/ha
Tritikale jarní Sněť prašná pšeničná moření osiva AT 1,5 l/t výsevek max. 250 kg/ha
Tritikale ozimé Fuzariozy klíčních rostlin moření osiva AT 1,5 l/t výsevek max. 250 kg/ha
Tritikale ozimé Plíseň sněžná moření osiva AT 1,5 l/t výsevek max. 250 kg/ha
Tritikale ozimé Sněť prašná pšeničná moření osiva AT 1,5 l/t výsevek max. 250 kg/ha
Žito jarní Fuzariozy klíčních rostlin moření osiva AT 1,5 l/t výsevek max. 250 kg/ha
Žito jarní Sněť prašná pšeničná moření osiva AT 1,5 l/t výsevek max. 250 kg/ha
Žito jarní Plíseň sněžná moření osiva AT 1,5 l/t výsevek max. 250 kg/ha
Žito jarní Sněť stébelná moření osiva AT 1,5 l/t výsevek max. 250 kg/ha
Žito ozimé Plíseň sněžná moření osiva AT 1,5 l/t výsevek max. 250 kg/ha
Žito ozimé Sněť stébelná moření osiva AT 1,5 l/t výsevek max. 250 kg/ha
Žito ozimé Fuzariozy klíčních rostlin moření osiva AT 1,5 l/t výsevek max. 250 kg/ha
Žito ozimé Sněť prašná pšeničná moření osiva AT 1,5 l/t výsevek max. 250 kg/ha
detail