Chemap Agro s.r.o.

DIFEND EXTRA

Účinná látka

Proseeds
Formulace Omezení Hořlavost PHO
  Člověk Včely Ryby Ptáci Zvěř    

Tip: Kliknutím na zkratky (Formulace,Omezení-včely...) přejdete na stránku.
Vlastnosti přípravků

Registrant

Doporučení

Plodina, oblast použití

Dávka vody

Způsob aplikace

pšenice, tritikale, oves, ječmen, žito

0–4 l/t

moření

Dávkou mořidla se rozumí množství přípravku, ulpělé po moření na ošetřeném osivu.

Přípravek lze aplikovat pouze technologickými postupy, platnými pro daný typ aplikačního zařízení.

Vliv přípravku na klíčivost žita konzultujte s držitelem povolení přípravku.

Aplikace přípravku

Tip: Kliknutím na plodinu v tabulce můžete přejít do atlasu.

Plodina Choroba Termín aplikace OL Dávka Tank mix Postřiková kapalina Poznámka
            Pozemně Letecky  
Ječmen jarní Fuzariozy klíčních rostlin moření osiva AT 2,0 l/t 0–4 l/t
Ječmen ozimý Fuzariozy klíčních rostlin moření osiva AT 2,0 l/t 0–4 l/t
Oves jarní Fuzariozy klíčních rostlin moření osiva AT 2,0 l/t 0–4 l/t
Oves ozimý Fuzariozy klíčních rostlin moření osiva AT 2,0 l/t 0–4 l/t
Pšenice jarní Fuzariozy klíčních rostlin moření osiva AT 2,0 l/t 0–4 l/t
Pšenice jarní Sněť mazlavá pšeničná moření osiva AT 2,0 l/t 0–4 l/t
Pšenice jarní Sněť mazlavá hladká moření osiva AT 2,0 l/t 0–4 l/t
Pšenice jarní Sněť zakrslá moření osiva AT 2,0 l/t 0–4 l/t
Pšenice ozimá Sněť mazlavá hladká moření osiva AT 2,0 l/t 0–4 l/t
Pšenice ozimá Sněť zakrslá moření osiva AT 2,0 l/t 0–4 l/t
Pšenice ozimá Fuzariozy klíčních rostlin moření osiva AT 2,0 l/t 0–4 l/t
Pšenice ozimá Sněť mazlavá pšeničná moření osiva AT 2,0 l/t 0–4 l/t
Tritikale jarní Fuzariozy klíčních rostlin moření osiva AT 2,0 l/t 0–4 l/t
Tritikale jarní Sněť mazlavá pšeničná moření osiva AT 2,0 l/t 0–4 l/t
Tritikale jarní Sněť mazlavá pšeničná moření osiva AT 2,0 l/t 0–4 l/t
Tritikale jarní Sněť zakrslá moření osiva AT 2,0 l/t 0–4 l/t
Tritikale ozimé Sněť mazlavá pšeničná moření osiva AT 2,0 l/t 0–4 l/t
Tritikale ozimé Sněť zakrslá moření osiva AT 2,0 l/t 0–4 l/t
Tritikale ozimé Fuzariozy klíčních rostlin moření osiva AT 2,0 l/t 0–4 l/t
Tritikale ozimé Sněť mazlavá pšeničná moření osiva AT 2,0 l/t 0–4 l/t
Žito jarní Fuzariozy klíčních rostlin moření osiva AT 2,0 l/t 0–4 l/t
Žito jarní Sněť mazlavá pšeničná moření osiva AT 2,0 l/t 0–4 l/t
Žito jarní Sněť mazlavá pšeničná moření osiva AT 2,0 l/t 0–4 l/t
Žito jarní Sněť zakrslá moření osiva AT 2,0 l/t 0–4 l/t
Žito ozimé Sněť mazlavá pšeničná moření osiva AT 2,0 l/t 0–4 l/t
Žito ozimé Sněť zakrslá moření osiva AT 2,0 l/t 0–4 l/t
Žito ozimé Fuzariozy klíčních rostlin moření osiva AT 2,0 l/t 0–4 l/t
Žito ozimé Sněť mazlavá pšeničná moření osiva AT 2,0 l/t 0–4 l/t
detail