BASF
BASF
BASF

Chemap Agro s.r.o.

VIBRANCE TZ

Účinná látka

Varistar
Formulace Omezení Hořlavost PHO
  Člověk Včely Ryby Ptáci Zvěř    

Tip: Kliknutím na zkratky (Formulace,Omezení-včely...) přejdete na stránku.
Vlastnosti přípravků

Registrant

Právní zástupce

Upozornění

SPe5: Přípravek zapravte do půdy.
SPe6: Rozsypaný přípravek odstraňte.
SPe7: Neaplikujte v době hnízdění ptáků.

DO:
- Namořené osivo nesmí být použito ke konzumním ani krmným účelům.
- Práce s přípravkem je zakázaná pro těhotné a kojící ženy a pro mladistvé.

Doporučení

Plodina, oblast použití

Dávka vody

Způsob aplikace

Max. počet aplikací v  plodině

pšenice, ječmen, oves, tritikale, žito

0–1,5 l/100 kg

moření

Dávkou mořidla se rozumí množství přípravku, ulpělé po moření na ošetřeném osivu.

Přípravek lze aplikovat pouze technologickým postupem, platným pro daný typ aplikačního zařízení.

Přípravek dosahuje proti rizoktoniové kořenové hnilobě obilnin průměrné účinnosti.

Aplikace přípravku

Tip: Kliknutím na plodinu v tabulce můžete přejít do atlasu.

Plodina Choroba Termín aplikace OL Dávka Tank mix Postřiková kapalina Poznámka
            Pozemně Letecky  
Ječmen jarní Pruhovitost ječná moření osiva AT 2,0 l/t výsevek max. 200 kg/ha
Ječmen jarní Paluška travní moření osiva AT 2,0 l/t výsevek max. 200 kg/ha
Ječmen jarní Sněť prašná ječná moření osiva AT 2,0 l/t výsevek max. 200 kg/ha
Ječmen jarní Sněť ječná tvrdá moření osiva AT 2,0 l/t výsevek max. 200 kg/ha
Ječmen jarní Plíseň sněžná moření osiva AT 2,0 l/t výsevek max. 200 kg/ha
Ječmen ozimý Pruhovitost ječná moření osiva AT 2,0 l/t výsevek max. 200 kg/ha
Ječmen ozimý Paluška travní moření osiva AT 2,0 l/t výsevek max. 200 kg/ha
Ječmen ozimý Sněť prašná ječná moření osiva AT 2,0 l/t výsevek max. 200 kg/ha
Ječmen ozimý Sněť ječná tvrdá moření osiva AT 2,0 l/t výsevek max. 200 kg/ha
Ječmen ozimý Plíseň sněžná moření osiva AT 2,0 l/t výsevek max. 200 kg/ha
Oves jarní Sněť ovesná moření osiva AT 1,5 l/t výsevek max. 170 kg/ha
Oves ozimý Sněť ovesná moření osiva AT 1,5 l/t výsevek max. 170 kg/ha
Pšenice jarní Plíseň sněžná moření osiva AT 2,0 l/t výsevek max. 250 kg/ha
Pšenice jarní Sněť zakrslá moření osiva AT 2,0 l/t výsevek max. 250 kg/ha
Pšenice jarní Rizoktoniová kořenová hniloba obilnin moření osiva AT 2,0 l/t výsevek max. 250 kg/ha
Pšenice jarní Sněť mazlavá pšeničná moření osiva AT 2,0 l/t výsevek max. 250 kg/ha
Pšenice jarní Fuzariozy klíčních rostlin moření osiva AT 2,0 l/t výsevek max. 250 kg/ha
Pšenice jarní Sněť prašná pšeničná moření osiva AT 2,0 l/t výsevek max. 250 kg/ha
Pšenice jarní Braničnatka plevová moření osiva AT 2,0 l/t výsevek max. 250 kg/ha
Pšenice ozimá Fuzariozy klíčních rostlin moření osiva AT 2,0 l/t výsevek max. 250 kg/ha
Pšenice ozimá Sněť prašná pšeničná moření osiva AT 2,0 l/t výsevek max. 250 kg/ha
Pšenice ozimá Braničnatka plevová moření osiva AT 2,0 l/t výsevek max. 250 kg/ha
Pšenice ozimá Plíseň sněžná moření osiva AT 2,0 l/t výsevek max. 250 kg/ha
Pšenice ozimá Sněť zakrslá moření osiva AT 2,0 l/t výsevek max. 250 kg/ha
Pšenice ozimá Rizoktoniová kořenová hniloba obilnin moření osiva AT 2,0 l/t výsevek max. 250 kg/ha
Pšenice ozimá Sněť mazlavá pšeničná moření osiva AT 2,0 l/t výsevek max. 250 kg/ha
Tritikale jarní Plíseň sněžná moření osiva AT 2,0 l/t výsevek max. 200 kg/ha
Tritikale ozimé Plíseň sněžná moření osiva AT 2,0 l/t výsevek max. 200 kg/ha
Žito jarní Sněť stébelná moření osiva AT 2,0 l/t výsevek max. 200 kg/ha
Žito jarní Plíseň sněžná moření osiva AT 2,0 l/t výsevek max. 200 kg/ha
Žito ozimé Sněť stébelná moření osiva AT 2,0 l/t výsevek max. 200 kg/ha
Žito ozimé Plíseň sněžná moření osiva AT 2,0 l/t výsevek max. 200 kg/ha
detail