Chemap Agro s.r.o.

Bakteriózy - významní původci chorob rostlin, Ústí nad Orlicí, 2019

28.3.2019

v hotelu UNO v Ústí nad Orlicí pořádá Česká společnost rostlinolékařská, Agrární komora a další

ke stažení pozvánkapřihláška

ČESKÁ SPOLEČNOST ROSTLINOLÉKAŘSKÁ pobočka Ústí nad Orlicí si Vás dovolují pozvat na odbornou konferenci BAKTERIÓZY, VÝZNAMNÍ PŮVODCI CHOROB ROSTLIN, která se koná pod záštitou radního pro životní prostředí a zemědělství Pardubického kraje Ing. Václava Kroutila ve čtvrtek 28. března 2019 v Kongresovém centru hotelu UNO v Ústí nad Orlicí Konference je určena pro pracovníky rostlinolékařské péče, státní správy, zemědělské veřejnosti a další zájemce. Program konference 08:00 - 09:00 prezence účastníků 11:30 - 13:30 přednášky 09:00 - 09:05 zahájení konference 13:30 - 14:00 diskuze a závěr 09:05 - 11:00 přednášky 14:00 společný oběd 11:00 - 11:30 přestávka, občerstvení Přednášky ČAZV a její příspěvek k rozvoji fytopatologie RNDr. Jan Nedělník, Ph.D., předseda České akademie zemědělských věd Významní původci bakteriálních chorob v České republice Ing. Václav Krejzar, Ph.D., Výzkumný ústav rostlinné výroby, Praha, Odbor ochrany plodin a zdraví rostlin, Rostlinolékařská bakteriologie Bakteriální choroby zeleniny a okrasných rostlin Ing. Jana Víchová, Ph.D., Mendelova univerzita v Brně, Agronomická fakulta, Ústav pěstování, šlechtění rostlin a rostlinolékařství Diagnostika škodlivých organismů v laboratoři bakteriologie Ing. Kristýna Hromadová, Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský, Oddělení diagnostická laboratoř Olomouc, Laboratoř bakteriologie Bakteriózy brambor z hlediska zemědělské praxe Ing. Ervín Hausvater, CSc., Výzkumný ústav bramborářský Havlíčkův Brod Snižování rizik zavlékání škodlivých organismů prostřednictvím dovozových kontrol Ing. Vladislav Rašovský, Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský, Sekce rostlinolékařské péče, Odbor dovozu a vývozu, Brno Fytoplazmy - významné patogeny rostlin Prof. RNDr. Milan Navrátil, CSc., Univerzita Palackého v Olomouci, Přírodovědecká fakulta, Katedra buněčné biologie a genetiky, Laboratoř molekulární biologie mikroorganizmů Fytoplazmy ze skupiny 165 rx napadající ovocné dřeviny Ing. Tomáš Kiss, Mendelova univerzita v Brně, Zahradnická fakulta v Lednici, Ústav ovocnictví, Mendeleum - ústav genetiky Závěrečné slovo Ing. Vladimír Řehák, CSc., předseda České společnosti rostlinolékařské Organizační informace: Konference se koná v Kongresovém centru hotelu UNO v Ústí nad Orlicí, Hotel UNO. T. G. Masaryka 897, 562 01 Ústí nad Orlicí, IČ: 48173347 Recepce: tel.: +420 465 521 256, mobil: 725 885 155, e-mail: hotel.uno@rcaktiva.cz, web: www.hoteluno.cz Případní zájemci o nocleh si mohou na této adrese nocleh objednat. Účastníkům konference je k dispozici parkoviště hotelu UNO zdarma. Hotel je v blízkosti vlakové stanice Ústí nad Orlicí město. Mimo vlakové spojení (trať č. 010) je možné použít služeb autobusové dopravy. Závazné přihlášky zašlete nejpozději do 22. března 2019 na adresu: elektronicky: e-mail: ala.hejna@seznam.cz, mobil 737 803 772 poštou: Ing. Alena Hejná, Bratrouchovská 1091, 535 01 Přelouč Vložné na konferenci je ve výši 1000,- Kč na osobu a 500,- Kč pro členy České společnosti rostlinolékařské. Účastníci je mohou zaplatit platebním příkazem do 22. března 2019 – (Poštovní spořitelna, číslo účtu: 214953886 /0300, var. symbol 280319), nebo hotově přímo u prezence. ČSR, pobočka Ústí nad Orlicí, IČ 61239135 Garanti konference: Ing. Jiří Kalabus, předseda výboru pobočky e-mail: kalabusj@seznam.cz, mobil: 603230686 Ing. Ludmila Vyčítalová, místopředsedkyně výboru pobočky e-mail: lidka.vycitalova@seznam.cz, mobil: 724248915 Ing. Pavel Fadrný, pokladník výboru pobočky e-mail: pavel.fadrny@volny.cz, mobil: 605761035

ČESKÁ SPOLEČNOST ROSTLINOLÉKAŘSKÁ pobočka Ústí nad Orlicí si Vás dovolují pozvat na odbornou konferenci BAKTERIÓZY, VÝZNAMNÍ PŮVODCI CHOROB ROSTLIN, která se koná pod záštitou radního pro životní prostředí a zemědělství Pardubického kraje Ing. Václava Kroutila ve čtvrtek 28. března 2019 v Kongresovém centru hotelu UNO v Ústí nad Orlicí Konference je určena pro pracovníky rostlinolékařské péče, státní správy, zemědělské veřejnosti a další zájemce. Program konference 08:00 - 09:00 prezence účastníků 11:30 - 13:30 přednášky 09:00 - 09:05 zahájení konference 13:30 - 14:00 diskuze a závěr 09:05 - 11:00 přednášky 14:00 společný oběd 11:00 - 11:30 přestávka, občerstvení Přednášky ČAZV a její příspěvek k rozvoji fytopatologie RNDr. Jan Nedělník, Ph.D., předseda České akademie zemědělských věd Významní původci bakteriálních chorob v České republice Ing. Václav Krejzar, Ph.D., Výzkumný ústav rostlinné výroby, Praha, Odbor ochrany plodin a zdraví rostlin, Rostlinolékařská bakteriologie Bakteriální choroby zeleniny a okrasných rostlin Ing. Jana Víchová, Ph.D., Mendelova univerzita v Brně, Agronomická fakulta, Ústav pěstování, šlechtění rostlin a rostlinolékařství Diagnostika škodlivých organismů v laboratoři bakteriologie Ing. Kristýna Hromadová, Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský, Oddělení diagnostická laboratoř Olomouc, Laboratoř bakteriologie Bakteriózy brambor z hlediska zemědělské praxe Ing. Ervín Hausvater, CSc., Výzkumný ústav bramborářský Havlíčkův Brod Snižování rizik zavlékání škodlivých organismů prostřednictvím dovozových kontrol Ing. Vladislav Rašovský, Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský, Sekce rostlinolékařské péče, Odbor dovozu a vývozu, Brno Fytoplazmy - významné patogeny rostlin Prof. RNDr. Milan Navrátil, CSc., Univerzita Palackého v Olomouci, Přírodovědecká fakulta, Katedra buněčné biologie a genetiky, Laboratoř molekulární biologie mikroorganizmů Fytoplazmy ze skupiny 165 rx napadající ovocné dřeviny Ing. Tomáš Kiss, Mendelova univerzita v Brně, Zahradnická fakulta v Lednici, Ústav ovocnictví, Mendeleum - ústav genetiky Závěrečné slovo Ing. Vladimír Řehák, CSc., předseda České společnosti rostlinolékařské Organizační informace: Konference se koná v Kongresovém centru hotelu UNO v Ústí nad Orlicí, Hotel UNO. T. G. Masaryka 897, 562 01 Ústí nad Orlicí, IČ: 48173347 Recepce: tel.: +420 465 521 256, mobil: 725 885 155, e-mail: hotel.uno@rcaktiva.cz, web: www.hoteluno.cz Případní zájemci o nocleh si mohou na této adrese nocleh objednat. Účastníkům konference je k dispozici parkoviště hotelu UNO zdarma. Hotel je v blízkosti vlakové stanice Ústí nad Orlicí město. Mimo vlakové spojení (trať č. 010) je možné použít služeb autobusové dopravy. Závazné přihlášky zašlete nejpozději do 22. března 2019 na adresu: elektronicky: e-mail: ala.hejna@seznam.cz, mobil 737 803 772 poštou: Ing. Alena Hejná, Bratrouchovská 1091, 535 01 Přelouč Vložné na konferenci je ve výši 1000,- Kč na osobu a 500,- Kč pro členy České společnosti rostlinolékařské. Účastníci je mohou zaplatit platebním příkazem do 22. března 2019 – (Poštovní spořitelna, číslo účtu: 214953886 /0300, var. symbol 280319), nebo hotově přímo u prezence. ČSR, pobočka Ústí nad Orlicí, IČ 61239135 Garanti konference: Ing. Jiří Kalabus, předseda výboru pobočky e-mail: kalabusj@seznam.cz, mobil: 603230686 Ing. Ludmila Vyčítalová, místopředsedkyně výboru pobočky e-mail: lidka.vycitalova@seznam.cz, mobil: 724248915 Ing. Pavel Fadrný, pokladník výboru pobočky e-mail: pavel.fadrny@volny.cz, mobil: 605761035

ČESKÁ SPOLEČNOST ROSTLINOLÉKAŘSKÁ pobočka Ústí nad Orlicí si Vás dovolují pozvat na odbornou konferenci BAKTERIÓZY, VÝZNAMNÍ PŮVODCI CHOROB ROSTLIN, která se koná pod záštitou radního pro životní prostředí a zemědělství Pardubického kraje Ing. Václava Kroutila ve čtvrtek 28. března 2019 v Kongresovém centru hotelu UNO v Ústí nad Orlicí Konference je určena pro pracovníky rostlinolékařské péče, státní správy, zemědělské veřejnosti a další zájemce. Program konference 08:00 - 09:00 prezence účastníků 11:30 - 13:30 přednášky 09:00 - 09:05 zahájení konference 13:30 - 14:00 diskuze a závěr 09:05 - 11:00 přednášky 14:00 společný oběd 11:00 - 11:30 přestávka, občerstvení Přednášky ČAZV a její příspěvek k rozvoji fytopatologie RNDr. Jan Nedělník, Ph.D., předseda České akademie zemědělských věd Významní původci bakteriálních chorob v České republice Ing. Václav Krejzar, Ph.D., Výzkumný ústav rostlinné výroby, Praha, Odbor ochrany plodin a zdraví rostlin, Rostlinolékařská bakteriologie Bakteriální choroby zeleniny a okrasných rostlin Ing. Jana Víchová, Ph.D., Mendelova univerzita v Brně, Agronomická fakulta, Ústav pěstování, šlechtění rostlin a rostlinolékařství Diagnostika škodlivých organismů v laboratoři bakteriologie Ing. Kristýna Hromadová, Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský, Oddělení diagnostická laboratoř Olomouc, Laboratoř bakteriologie Bakteriózy brambor z hlediska zemědělské praxe Ing. Ervín Hausvater, CSc., Výzkumný ústav bramborářský Havlíčkův Brod Snižování rizik zavlékání škodlivých organismů prostřednictvím dovozových kontrol Ing. Vladislav Rašovský, Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský, Sekce rostlinolékařské péče, Odbor dovozu a vývozu, Brno Fytoplazmy - významné patogeny rostlin Prof. RNDr. Milan Navrátil, CSc., Univerzita Palackého v Olomouci, Přírodovědecká fakulta, Katedra buněčné biologie a genetiky, Laboratoř molekulární biologie mikroorganizmů Fytoplazmy ze skupiny 165 rx napadající ovocné dřeviny Ing. Tomáš Kiss, Mendelova univerzita v Brně, Zahradnická fakulta v Lednici, Ústav ovocnictví, Mendeleum - ústav genetiky Závěrečné slovo Ing. Vladimír Řehák, CSc., předseda České společnosti rostlinolékařské Organizační informace: Konference se koná v Kongresovém centru hotelu UNO v Ústí nad Orlicí, Hotel UNO. T. G. Masaryka 897, 562 01 Ústí nad Orlicí, IČ: 48173347 Recepce: tel.: +420 465 521 256, mobil: 725 885 155, e-mail: hotel.uno@rcaktiva.cz, web: www.hoteluno.cz Případní zájemci o nocleh si mohou na této adrese nocleh objednat. Účastníkům konference je k dispozici parkoviště hotelu UNO zdarma. Hotel je v blízkosti vlakové stanice Ústí nad Orlicí město. Mimo vlakové spojení (trať č. 010) je možné použít služeb autobusové dopravy. Závazné přihlášky zašlete nejpozději do 22. března 2019 na adresu: elektronicky: e-mail: ala.hejna@seznam.cz, mobil 737 803 772 poštou: Ing. Alena Hejná, Bratrouchovská 1091, 535 01 Přelouč Vložné na konferenci je ve výši 1000,- Kč na osobu a 500,- Kč pro členy České společnosti rostlinolékařské. Účastníci je mohou zaplatit platebním příkazem do 22. března 2019 – (Poštovní spořitelna, číslo účtu: 214953886 /0300, var. symbol 280319), nebo hotově přímo u prezence. ČSR, pobočka Ústí nad Orlicí, IČ 61239135 Garanti konference: Ing. Jiří Kalabus, předseda výboru pobočky e-mail: kalabusj@seznam.cz, mobil: 603230686 Ing. Ludmila Vyčítalová, místopředsedkyně výboru pobočky e-mail: lidka.vycitalova@seznam.cz, mobil: 724248915 Ing. Pavel Fadrný, pokladník výboru pobočky e-mail: pavel.fadrny@volny.cz, mobil: 605761035

ke stažení pozvánkapřihláška

Agronutrition
detail