Chemap Agro s.r.o.

Polní dny 2019 - řepka SK, Úpor o. Trebišov

30.5.2019

Tématické řepky (odrůdy, ochrana kořenů)

Akce začínají vždy v 9 hod. (8:30 prezence), pokud není uvedeno jinak

Pozvánka v pdf zde

podrobněji http://svri.agrobiologie.cz/2019/

detail