Chemap Agro s.r.o.

Polní dny 2019 - řepka SK, Hul, o. Nové Zámky,

31.5.2019

Řepka – odrůdy

Akce začínají vždy v 9 hod. (8:30 prezence), pokud není uvedeno jinak

Pozvánka v pdf zde

podrobněji http://svri.agrobiologie.cz/2019/

Agronutrition
detail