Chemap Agro s.r.o.

Polní den Demonstračního a pokusného pozemku FAPPZ ČZU v Praze, 201

11.6.2019

Zahájení polního dne v 9.00

POLNÍ DEN

Demonstračního a pokusného pozemku

FAPPZ ČZU v Praze

který se koná

11.6.2019

Co jsme pro Vás připravili?

  • Účinnost a selektivita herbicidních technologií regulace plevelů v řepce, kukuřici a polních zeleninách.
  • Výstavka sortimentu významných i méně častých plevelů.
  • Bohatý sortiment polních plodin, pícnin, zelenin, ovoce a dalších rostlin a technologií jejích pěstování.
  • Prezentace vědeckovýzkumné činnosti kateder FAPPZ, včetně jejich pokusů probíhajících na pozemku.
  • Ochutnávka produktů vypěstovaných na pozemku.
  • A mnoho jiných zajímavostí.

 

Zahájení polního dne bude v 9.00

Prosíme o potvrzení Vaší účasti na jursik@af.czu.cz,
abychom mohli zajistit dostatek občerstvení.

Na hojnou účast se těší pracovníci demonstračního a pokusného pozemku

 


Proseeds
detail