Chemap Agro s.r.o.

Ochrana vod před cizorodými látkam , Ústí nad Orlicí, 2021

14.10.2021

v hotelu UNO v Ústí nad Orlicí pořádá Česká společnost rostlinolékařská a a další

ke stažení pozvánkapřihláška

  ČESKÁ SPOLEČNOST ROSTLINOLÉKAŘSKÁ pobočka Ústí nad Orlicí  	   si Vás dovolují pozvat na  ODBORNOU KONFERENCI K OCHRANĚ VOD PŘED CIZORODÝMI LÁTKAMI  která se koná pod záštitou ministra životního prostředí Mgr. Richarda Brabce a hejtmana Pardubického kraje JUDr. Martina Netolického, Ph.D.  ve čtvrtek 14. října 2021 v Kongresovém centru hotelu UNO v Ústí nad Orlicí  Konference je určena pracovníkům státní správy, rostlinolékařské péče, zemědělské výroby, vodohospodářům a dalším zájemcům o životní prostředí   Program konference 08:30 - 09:00 prezence účastníků		11:00 - 13:00  přednášky  09:00 - 09:05 zahájení konference      	13:00 - 13:20  diskuze a závěr  09:05 – 10 30 přednášky				13:20 -       společný oběd  10:30 - 11:00 přestávka, občerstvení      Přednášky  Zahájení                                             RNDr. Jan Nedělník, Ph.D., předseda České akademie zemědělských věd, Praha  Sucho a změny jakosti vod ve vodních tocích    RNDr. Pavel Punčochář, CSc. Ministerstvo zemědělství ČR, Sekce vodního hospodářství Legislativa ČR a EU v oblasti ochrany vod a plány do budoucna Mgr, Martin Udatný, Ph.D, Ministerstvo životního prostředí ČR, Odborochrany vod Nový přístup k ochraně vod před znečištěním pesticidy v chráněných oblastech SR               RNDr. Anna Patschová, PhD. Výskumný ústav vodného hospodárstva Bratislava, Oddelenie povrchových a podzemných vod   Revitalizace vodních toků v zemědělské krajině v souvislosti s vodní erozí a kvalitou vod Doc. Ing. Martin Neruda, Ph.D. Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem, Fakulta životního prostředí  S jakými cizorodými látkami máme problém v ČR                                                Mgr. Vít Kodeš, Ph.D.  Český hydrometeorologický ústav Praha, úsek hydrologie, odbor jakosti vody                                                           Hodnocení toxicity chemických látek pomocí trojrozměrných in vitro modelů  Doc. RNDr. Pavel Babica, Ph.D. Masarykova univerzita v Brně, Přírodovědecká fakulta, Buněčná a tkáňová toxikologie                                   Vliv reziduí antidepresiv vyskytujících se v povrchových vodách na necílové organismy Prof. MVDr. Zdeňka Svobodová, DrSc., MVDr. Nikola Hodkovicová, Ph.D. Veterinární univerzita Brno, Fakulta veterinární hygieny a ekologie  Závěrečné slovo Ing. Vladimír Řehák, CSc. předseda České společnosti rostlinolékařské, Praha       Organizační informace Konference se koná v Kongresovém centru hotelu UNO v Ústí nad Orlicí,  Hotel UNO. T. G. Masaryka 897, 562 01 Ústí nad Orlicí,  IČ: 48173347 Recepce: tel.: +420 465 521 256, mobil: 725 885 155, e-mail: hotel.uno@rcaktiva.cz, web: www.hoteluno.cz Případní zájemci o nocleh si mohou na této adrese nocleh objednat. Účastníkům konference je k dispozici parkoviště hotelu UNO zdarma. Hotel je v blízkosti vlakové stanice Ústí nad Orlicí město. Mimo vlakové spojení (trať č. 010) je možné použít služeb autobusové dopravy.  Závazné přihlášky zašlete nejpozději do 8. října 2021 na adresu: elektronicky: e-mail:ala.hejna@seznam.cz, mobil 737 803 772 poštou: Ing. Alena Hejná, Bratrouchovská 1091, 535 01 Přelouč Vložné na konferenci je ve výši 1200,- Kč na osobu a 500,- Kč pro členy České společnosti rostlinolékařské.   Účastníci mohou vložné zaplatit platebním příkazem do 11. října 2021 (Poštovní spořitelna, číslo účtu: 214953886 /0300, var. symbol 141021), nebo hotově přímo u prezence. ČSR, pobočka Ústí nad Orlicí, IČ 61239135 Prosíme účastníky konference o dodržování vládních nařízení a nařízení Ministerstva zdravotnictví týkající se ochrany proti onemocnění covidem-19.  Garant konference: Ing. Jiří Kalabus, předseda výboru pobočky ČSR  e-mail: kalabusj@seznam.cz, mobil: 603 230 686 Ing. Pavel Fadrný, pokladník výboru pobočky e-mail: pavel.fadrny@volny.cz, mobil: 605 761 035

  ČESKÁ SPOLEČNOST ROSTLINOLÉKAŘSKÁ pobočka Ústí nad Orlicí  	   si Vás dovolují pozvat na  ODBORNOU KONFERENCI K OCHRANĚ VOD PŘED CIZORODÝMI LÁTKAMI  která se koná pod záštitou ministra životního prostředí Mgr. Richarda Brabce a hejtmana Pardubického kraje JUDr. Martina Netolického, Ph.D.  ve čtvrtek 14. října 2021 v Kongresovém centru hotelu UNO v Ústí nad Orlicí  Konference je určena pracovníkům státní správy, rostlinolékařské péče, zemědělské výroby, vodohospodářům a dalším zájemcům o životní prostředí   Program konference 08:30 - 09:00 prezence účastníků		11:00 - 13:00  přednášky  09:00 - 09:05 zahájení konference      	13:00 - 13:20  diskuze a závěr  09:05 – 10 30 přednášky				13:20 -       společný oběd  10:30 - 11:00 přestávka, občerstvení      Přednášky  Zahájení                                             RNDr. Jan Nedělník, Ph.D., předseda České akademie zemědělských věd, Praha  Sucho a změny jakosti vod ve vodních tocích    RNDr. Pavel Punčochář, CSc. Ministerstvo zemědělství ČR, Sekce vodního hospodářství Legislativa ČR a EU v oblasti ochrany vod a plány do budoucna Mgr, Martin Udatný, Ph.D, Ministerstvo životního prostředí ČR, Odborochrany vod Nový přístup k ochraně vod před znečištěním pesticidy v chráněných oblastech SR               RNDr. Anna Patschová, PhD. Výskumný ústav vodného hospodárstva Bratislava, Oddelenie povrchových a podzemných vod   Revitalizace vodních toků v zemědělské krajině v souvislosti s vodní erozí a kvalitou vod Doc. Ing. Martin Neruda, Ph.D. Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem, Fakulta životního prostředí  S jakými cizorodými látkami máme problém v ČR                                                Mgr. Vít Kodeš, Ph.D.  Český hydrometeorologický ústav Praha, úsek hydrologie, odbor jakosti vody                                                           Hodnocení toxicity chemických látek pomocí trojrozměrných in vitro modelů  Doc. RNDr. Pavel Babica, Ph.D. Masarykova univerzita v Brně, Přírodovědecká fakulta, Buněčná a tkáňová toxikologie                                   Vliv reziduí antidepresiv vyskytujících se v povrchových vodách na necílové organismy Prof. MVDr. Zdeňka Svobodová, DrSc., MVDr. Nikola Hodkovicová, Ph.D. Veterinární univerzita Brno, Fakulta veterinární hygieny a ekologie  Závěrečné slovo Ing. Vladimír Řehák, CSc. předseda České společnosti rostlinolékařské, Praha       Organizační informace Konference se koná v Kongresovém centru hotelu UNO v Ústí nad Orlicí,  Hotel UNO. T. G. Masaryka 897, 562 01 Ústí nad Orlicí,  IČ: 48173347 Recepce: tel.: +420 465 521 256, mobil: 725 885 155, e-mail: hotel.uno@rcaktiva.cz, web: www.hoteluno.cz Případní zájemci o nocleh si mohou na této adrese nocleh objednat. Účastníkům konference je k dispozici parkoviště hotelu UNO zdarma. Hotel je v blízkosti vlakové stanice Ústí nad Orlicí město. Mimo vlakové spojení (trať č. 010) je možné použít služeb autobusové dopravy.  Závazné přihlášky zašlete nejpozději do 8. října 2021 na adresu: elektronicky: e-mail:ala.hejna@seznam.cz, mobil 737 803 772 poštou: Ing. Alena Hejná, Bratrouchovská 1091, 535 01 Přelouč Vložné na konferenci je ve výši 1200,- Kč na osobu a 500,- Kč pro členy České společnosti rostlinolékařské.   Účastníci mohou vložné zaplatit platebním příkazem do 11. října 2021 (Poštovní spořitelna, číslo účtu: 214953886 /0300, var. symbol 141021), nebo hotově přímo u prezence. ČSR, pobočka Ústí nad Orlicí, IČ 61239135 Prosíme účastníky konference o dodržování vládních nařízení a nařízení Ministerstva zdravotnictví týkající se ochrany proti onemocnění covidem-19.  Garant konference: Ing. Jiří Kalabus, předseda výboru pobočky ČSR  e-mail: kalabusj@seznam.cz, mobil: 603 230 686 Ing. Pavel Fadrný, pokladník výboru pobočky e-mail: pavel.fadrny@volny.cz, mobil: 605 761 035

  ČESKÁ SPOLEČNOST ROSTLINOLÉKAŘSKÁ pobočka Ústí nad Orlicí  	   si Vás dovolují pozvat na  ODBORNOU KONFERENCI K OCHRANĚ VOD PŘED CIZORODÝMI LÁTKAMI  která se koná pod záštitou ministra životního prostředí Mgr. Richarda Brabce a hejtmana Pardubického kraje JUDr. Martina Netolického, Ph.D.  ve čtvrtek 14. října 2021 v Kongresovém centru hotelu UNO v Ústí nad Orlicí  Konference je určena pracovníkům státní správy, rostlinolékařské péče, zemědělské výroby, vodohospodářům a dalším zájemcům o životní prostředí   Program konference 08:30 - 09:00 prezence účastníků		11:00 - 13:00  přednášky  09:00 - 09:05 zahájení konference      	13:00 - 13:20  diskuze a závěr  09:05 – 10 30 přednášky				13:20 -       společný oběd  10:30 - 11:00 přestávka, občerstvení      Přednášky  Zahájení                                             RNDr. Jan Nedělník, Ph.D., předseda České akademie zemědělských věd, Praha  Sucho a změny jakosti vod ve vodních tocích    RNDr. Pavel Punčochář, CSc. Ministerstvo zemědělství ČR, Sekce vodního hospodářství Legislativa ČR a EU v oblasti ochrany vod a plány do budoucna Mgr, Martin Udatný, Ph.D, Ministerstvo životního prostředí ČR, Odborochrany vod Nový přístup k ochraně vod před znečištěním pesticidy v chráněných oblastech SR               RNDr. Anna Patschová, PhD. Výskumný ústav vodného hospodárstva Bratislava, Oddelenie povrchových a podzemných vod   Revitalizace vodních toků v zemědělské krajině v souvislosti s vodní erozí a kvalitou vod Doc. Ing. Martin Neruda, Ph.D. Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem, Fakulta životního prostředí  S jakými cizorodými látkami máme problém v ČR                                                Mgr. Vít Kodeš, Ph.D.  Český hydrometeorologický ústav Praha, úsek hydrologie, odbor jakosti vody                                                           Hodnocení toxicity chemických látek pomocí trojrozměrných in vitro modelů  Doc. RNDr. Pavel Babica, Ph.D. Masarykova univerzita v Brně, Přírodovědecká fakulta, Buněčná a tkáňová toxikologie                                   Vliv reziduí antidepresiv vyskytujících se v povrchových vodách na necílové organismy Prof. MVDr. Zdeňka Svobodová, DrSc., MVDr. Nikola Hodkovicová, Ph.D. Veterinární univerzita Brno, Fakulta veterinární hygieny a ekologie  Závěrečné slovo Ing. Vladimír Řehák, CSc. předseda České společnosti rostlinolékařské, Praha       Organizační informace Konference se koná v Kongresovém centru hotelu UNO v Ústí nad Orlicí,  Hotel UNO. T. G. Masaryka 897, 562 01 Ústí nad Orlicí,  IČ: 48173347 Recepce: tel.: +420 465 521 256, mobil: 725 885 155, e-mail: hotel.uno@rcaktiva.cz, web: www.hoteluno.cz Případní zájemci o nocleh si mohou na této adrese nocleh objednat. Účastníkům konference je k dispozici parkoviště hotelu UNO zdarma. Hotel je v blízkosti vlakové stanice Ústí nad Orlicí město. Mimo vlakové spojení (trať č. 010) je možné použít služeb autobusové dopravy.  Závazné přihlášky zašlete nejpozději do 8. října 2021 na adresu: elektronicky: e-mail:ala.hejna@seznam.cz, mobil 737 803 772 poštou: Ing. Alena Hejná, Bratrouchovská 1091, 535 01 Přelouč Vložné na konferenci je ve výši 1200,- Kč na osobu a 500,- Kč pro členy České společnosti rostlinolékařské.   Účastníci mohou vložné zaplatit platebním příkazem do 11. října 2021 (Poštovní spořitelna, číslo účtu: 214953886 /0300, var. symbol 141021), nebo hotově přímo u prezence. ČSR, pobočka Ústí nad Orlicí, IČ 61239135 Prosíme účastníky konference o dodržování vládních nařízení a nařízení Ministerstva zdravotnictví týkající se ochrany proti onemocnění covidem-19.  Garant konference: Ing. Jiří Kalabus, předseda výboru pobočky ČSR  e-mail: kalabusj@seznam.cz, mobil: 603 230 686 Ing. Pavel Fadrný, pokladník výboru pobočky e-mail: pavel.fadrny@volny.cz, mobil: 605 761 035

 

 

 

ke stažení pozvánkapřihláška

detail