BASF
BASF
BASF

Chemap Agro s.r.o.

Virózy pěstovaných rostlin, Ústí nad Orlicí, 2023

23.3.2023

v hotelu UNO v Ústí nad Orlicí pořádá Česká společnost rostlinolékařská a a další

Konference „Virózy pěstovaných rostlin“

Datum a místo konání:
23. 3. 2023, Ústí nad Orlicí, hotel UNO

Pořadatel: Česká společnost rostlinolékařská

 

Název přednášky:

Úvodní slovo (RNDr. J. Nedělník, Ph.D. - ČAZV)

Virózy pěstovaných rostlin - obecný přehled (Prof. Ing. R. Pokorný, Ph.D. - MENDELU)

Virózy obilnin a kukuřice (Ing. J. Ripl, Ph.D. - VÚRV)

Virózy ovocných dřevin, drobného ovoce a révy vinné (Prof. RNDr. M. Navrátil, CSc. - UP)

Virózy okrasných rostlin (Mgr. Š. Linhartová - ÚKZÚZ)

Mšice broskvoňová a rezistence vůči insekticidům a důsledky přenosu viróz cukrovky (Prof. RNDr. F. Kocourek, CSc. - VÚRV)

Virózy bobovitých (Ing. R. Dostálová - AGRITEC)

Virózy brambor (RNDr. J. Ptáček, CSc. - VÚB)

Závěrečné slovo (Ing. P. Harašta, Ph.D. - ČSR)

 

Poznámka: Přihláška, vložné a další informace budou uveřejněny později

Varistar
detail