Chemap Agro s.r.o.

Okénko do zahraničí: Green Deal - dobré pro Evropu, ale špatné pro Zemi

10. 10. 2021 Doc. Dr. Ing. Jaroslav Salava; Výzkumný ústav rostlinné výroby, v.v.i., Praha-Ruzyně Legislativa Zobrazeno 187x

Evropa se má do roku 2050 stát prvním klimaticky neutrálním kontinentem. Tento cíl „Zelené dohody“ oznámila EU koncem roku 2019. Emise uhlíku budou sníženy, zatímco zalesňování, zemědělství, doprava bude šetrná k životnímu prostředí, recyklace a obnovitelné energie budou tlačeny dopředu.

Vědci z Karlsruhe Institute of Technology (KIT) v Německu ukazují v článku nedávno publikovaném v časopisu Nature, že tato „Zelená dohoda“ může být pro planetu Zemi špatná, protože EU bude poškozovat životní prostředí jinde na naší planetě dovozem velkého množství zemědělských produktů. Vědci doporučují opatření provádět tak, aby dohoda prosazovala globální udržitelnost.

„Zelená dohoda“ přijatá Evropskou komisí má v příštích letech výrazně změnit evropské zemědělství a přispět k tomu, aby se Evropa stala prvním klimaticky neutrálním kontinentem. Do roku 2030 bude přibližně čtvrtina všech zemědělských ploch obhospodařována ekologicky. Používání hnojiv a pesticidů se sníží o 20, respektive 50 %. EU dále plánuje vysadit 3 miliardy stromů, obnovit 25 000 km řek a zvrátit úbytek populací opylovačů, jako jsou včely a vosy. Tato opatření jsou důležitá a opodstatněná. Bude však také nutné specifikovat cíle zahraničního obchodu. Jinak problém pouze přesuneme na jiné místo planety a budeme jí nadále poškozovat. Výzkumný tým z KIT porovnal podmínky udržitelnosti v zahraničí s podmínkami v Evropě a doporučil opatření pro standardizovaný postup.

Podle studie EU ročně dováží miliony tun zemědělských produktů. V roce 2019 byla ze zahraničí dovezena pětina rostlinných komodit a desetina masných a mléčných výrobků. Dovoz však pochází ze zemí, jejichž právní předpisy v oblasti životního prostředí jsou mnohem méně přísné než evropské. Například geneticky modifikované organizmy podléhají od roku 1999 v zemědělství EU silným omezením. Evropa přesto dováží geneticky modifikovanou sóju a kukuřici z Brazílie, Argentiny, USA a Kanady. V průměru evropští obchodní partneři používají dvakrát tolik hnojiv než my. Ve většině těchto zemí také vzrostlo používání pesticidů. Problém je v tom, že každý stát definuje udržitelnost jiným způsobem. Věci zakázané v Evropě mohou být povoleny jinde. Dovozem zboží z těchto zemí přesunuje EU škody na životním prostředí na jiné oblasti a získává doma vavříny za svou zelenou politiku.

Vědci z KIT naléhavě doporučují harmonizovat standardy udržitelnosti, výrazně omezit používání hnojiv a pesticidů a zabránit odlesňování. EU nemůže zavádět své normy v jiných zemích, ale může požadovat, aby zboží vstupující na evropský trh splňovalo požadavky EU.

Vědci zdůrazňují, že evropská stopa CO2 musí být hodnocena celosvětově a následně zlepšována. Pařížská dohoda totiž zohledňuje pouze emise způsobené domácí produkcí, nikoli však emise způsobené produkcí tohoto zboží v zahraničí.

Vědci navíc podporují snížení spotřeby masa a mléčných výrobků. To by snížilo dovoz zemědělských produktů. Měla by být posílena domácí produkce v souladu s odpovídajícími normami. Za tímto účelem by mohly být přeměněny oblasti s nízkou rozmanitostí druhů nebo dosud nevyužívané pro zemědělství. Tím by se snížilo odlesňování v tropech, což je způsobeno hlavně vytvářením nových pěstitelských oblastí. Výnosy mohou být zvýšeny technologií úpravy genů CRISPR. Tato technologie zlepšuje i kvalitu plodin a jejich odolnost vůči škodlivým organizmům bez použití genů jiného druhu.

Ne všechna opatření lze snadno provést. Přesměrování zemědělské produkce by však přispělo k ochraně evropských potravinářských plodin před výkyvy globálního trhu, narušeními dodavatelských řetězců a některými dopady změny klimatu. Pouze tehdy bude „Zelená dohoda“ dobrým řešením nejen pro klimaticky neutrální Evropu, ale také pro celou naši planetu.

Zdroj: Fuchs R., Brown C. & Rounsevell M. (2020): Europe´s Green Deal offshores environmental damage to other nations. Nature, 586: 671-673. (DOI: 10.1038/d41586-020-02991-1)

Související články

Přehled nových registrací a minoritních použití v roce 2021

20. 09. 2021 Ing. Petr Štěpánek, Ph.D.; Agromanuál Legislativa Zobrazeno 575x

Povolování přípravků a pomocných prostředků na ochranu rostlin

11. 05. 2021 Ing. Pavel Minář, Ph.D.; Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský v Brně Legislativa Zobrazeno 520x

Green Deal a jeho dopad na slovenské poľnohospodárstvo

08. 04. 2021 Ing. Bronislava Škarbová, PhD.; Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky Legislativa Zobrazeno 1100x

Informace z oblasti kontrol nakládání s přípravky na ochranu rostlin

11. 02. 2021 Ing. Andrea Blažková; Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský, Brno Legislativa Zobrazeno 981x

Přehled nových registrací a minoritních použití v roce 2020

01. 01. 2021 Ing. Petr Štěpánek, Ph.D.; Agromanuál Legislativa Zobrazeno 3149x

Další články v kategorii Legislativa

detail