Limagrain
Limagrain
Limagrain

Chemap Agro s.r.o.

Relenya® + Kinto® Plus - řešení všech chorob osiva včetně sněti zakrslé

03. 07. 2021 Ing. Václav Nedvěd, Ph.D.; BASF Choroby Zobrazeno 708x

Společnost BASF zavádí tento rok novou účinnou látku Revysol® (mefentrifluconazol). V segmentu moření osiv se jedná teprve o druhou účinnou látku proti sněti zakrslé (doposud byl registrován pouze difenoconazol). Relenya® je registrována pro použití do pšenice ozimé (včetně pšenice tvrdé, špaldy, jednozrnky a dvouzrnky).

Proseeds

Nový azol má velice dobrý ekotoxikologický profil, což umožnilo registraci až do roku 2030 a mořidlo Relenya® je bez jakýchkoliv omezení aplikace. Přípravek Relenya® se bude prodávat pouze v kombinaci s osvědčeným mořidlem Kinto® Plus. Dávkování je Relenya® 1,0 l/t + Kinto Plus® 1,5 l/t osiva. Unikátní kombinace 4 účinných látek nabízí kromě účinnosti na všechny choroby osiva pšenice také fyziologický efekt pro rostliny, čímž vylepšuje odolnost nepříznivým podmínkám při vzcházení. FS formulace zaručuje výraznou červenou barvu namořeného osiva a velmi dobré pokrytí obilky.

Relenya® přidává chybějící element ochrany osiva

Relenya® přidává chybějící element ochrany osiva

Způsob účinku molekuly Revysol®

Jedinečné chemické složení umožňuje molekule měnit flexibilně tvar a formu. Při kontaktu s vazebným místem patogenu vytváří tvar „háčku“. Díky tomuto flexibilnímu “háčku“ se Revysol® váže na cílový enzym až stokrát silněji než konvenční azoly starší generace. A to je podstatou výrazně vyšší účinnosti. Revysol® je extrémně efektivní v blokování enzymu zodpovědného za stavbu buněk, houba nemůže tvořit buněčné stěny a rychle odumírá.

Sněť zakrslá a sněť mazlavá

Sněti v pšenici se stávají velkým nebezpečím a způsobují značné škody. Šíření snětí po celé Evropě jde ruku v ruce s omezováním nabídky účinných látek na trhu.

Zrno napadené snětí zakrslou má charakteristický zápach po rybině. Takto napadené zrno znehodnotí celou sklizenou šarži a navíc zapáchající zrno není možné použít ani pro krmivářské účely.  Sněť zakrslá se udržuje v půdě více let a jedinou spolehlivou ochranou před touto chorobou je moření osiv. Situace je problematická v tom, že existuje jen velice omezené množství účinných látek, které ji dokáží kontrolovat. Zavedení mořidla Relenya® možnosti ochrany proti sněti zakrslé významně rozšiřuje.

Porost pšenice napadený snětí zakrslou (pokusný pozemek)

Porost pšenice napadený snětí zakrslou (pokusný pozemek)

Relenya® spolehlivě odstraní sněť zakrslou a mazlavou

Účinnost na sněť zakrslou pšeničnou, polní pokusy BASF v pšenici (n=18, 2017–2019, CZ, AT, DE, HU)
Účinnost na sněť zakrslou pšeničnou, polní pokusy BASF v pšenici (n=18, 2017–2019, CZ, AT, DE, HU)

 

Účinnost na sněť mazlavou pšeničnou, polní pokusy BASF v pšenici (n=14, 2017-2019, CZ, DE, FR, HU, PL)
Účinnost na sněť mazlavou pšeničnou, polní pokusy BASF v pšenici (n=14, 2017-2019, CZ, DE, FR, HU, PL)

Relenya® + Kinto® Plus - více než jen komplexní řešení chorob osiva pšenice

Spojení Relenya® a Kinto® Plus přináší vysokou účinnost na choroby osiva pšenice a zkvalitňuje porost. Již několik let používané mořidlo Kinto® Plus má kromě spolehlivého účinku na choroby, také fyziologický přínos díky obsahu účinné látky Xemium®. Ta zlepšuje klíčení a vzcházení rostlin zejména při nepříznivých půdně klimatických podmínkách. Unikátní kombinace mořidel Kinto® Plus a Relenya® přináší díky synergickému působení čtyř účinných látek účinnost na všechny choroby osiva pšenice včetně sněti zakrslé.

Relenya® + Kinto® Plus - unikátní synergické působení čtyř účinných látek
Relenya® + Kinto® Plus - unikátní synergické působení čtyř účinných látek

 

Relenya® + Kinto® Plus - pozitivní vliv na vzcházení a fyziologii rostlin pšenice (ZVÚ Kroměříž)
Relenya® + Kinto® Plus - pozitivní vliv na vzcházení a fyziologii rostlin pšenice (ZVÚ Kroměříž)

Věděli jste že:

Při mořením kombinací Relenya® + Kinto® Plus + Systiva se doporuřuje snížit dávku Systivy o 10 % na dávku 1,35 l/t (namísto 1,5 l/t), protože Kinto® Plus obsahuje 10 % Systivy -* dochází tak k úspoře nákladů za Systivu!  Navíc za nákup mořidla Relenya dosáhnete na další slevu v rámci programu Partnerství Profesionálů.

Relenya® + Kinto® Plus - výhody pro výrobce osiv

Společné použití mořidel Relenya® + Kinto® Plus zaručuje sytě červenou barvu namořených obilek díky rudé FS formulaci a zároveň velmi nízkou prašnost, což ocení zejména obsluhy mořících zařízení.

Relenya® + Kinto® Plus - výhody pro výrobce osiv

Přínosy kombinace Relenya® + Kinto® Plus

  • Nová účinná látka Revysol® proti sněti zakrslé.
  • Registrace do pšenice ozimé bez omezení aplikace.
  • Na trhu unikátní kombinace čtyř účinných látek.
  • Účinnost na všechny choroby osiva pšenice.
  • Xemium® vylepšuje fyziologický stav rostlin - odolnost nepříznivým podmínkám při klíčení a vzcházení.
  • Výrazná barva namořeného osiva.
  • Dokonalé pokrytí obilky.
  • Výhodná cenová nabídka oproti tržnímu standardu.
  • Možnost využití dodatečné slevy v programu Partnerství Profesionálů s  BASF.

Související články

Choroby řepy: Choroby vzcházejících rostlin - spála řepy

22. 11. 2021 Ing. Jana Víchová, Ph.D.; Mendelova univerzita v Brně Choroby Zobrazeno 139x

Možnosti využití a choroby druhů lupiny

18. 11. 2021 Ing. Irena Bačová; Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský Brno Choroby Zobrazeno 220x

Houbové choroby chmele

10. 11. 2021 Ing. Markéta Trefilová; Chmelařský institut s. r. o. Žatec Choroby Zobrazeno 267x

Choroby řepy: Bakteriální choroby řepy (II.)

26. 10. 2021 Ing. Jana Víchová, Ph.D.; Mendelova univerzita v Brně Choroby Zobrazeno 341x

Nové druhy houbových patogenů na dřevinách a okrasných rostlinách (I.)

23. 10. 2021 Mgr. Karel Černý, Ph.D. a kol. Choroby Zobrazeno 368x

Další články v kategorii Choroby

detail