BASF
BASF
BASF

Chemap Agro s.r.o.

Zkušenosti s růstovým regulátorem
Medax® Max

02. 03. 2019 Jaroslav Šubr; ZS Trutnov Ochrana obecně Zobrazeno 2241x

Na našem pracovišti jsme testovali růstový regulátor Medax® Max v rámci registračního řízení. Zkoušeli jsme morforegulační efekt a bezpečnost pro kulturní plodinu. Testování bylo prováděno podle mezinárodních metodik. Pravidelně ho aplikujeme do demonstračních pokusů, které jsou prezentovány široké zemědělské veřejnosti na pravidelných polních dnech.

Proseeds

Pokusné podmínky v roce 2018

Plodina: pšenice ozimá, odrůda: Bohemia, termíny aplikace: 20. 4. 2018 (BBCH 29), 1. 5. 2018 (BBCH 31), 10. 5. 2018 (BBCH 33), 15. 5. 2018 (BBCH 39).

Meteorologické podmínky

V dubnu byla průměrná teplota 11,9 °C což je o  5,2 °C více než je dlouhodobý normál v Trutnově. Srážek spadlo 64 % dlouhodobého průměru. V květnu byla průměrná teplota 18,9 °C, tj. 3,4 °C nad dlouhodobým průměrem. Srážky byly na úrovni normálu. Během aplikace bylo sucho a vysoké teploty. Červen a červenec byl teplotně nad normálem a srážkově pod normálem. V červnu, 18 dní po poslední aplikaci (12. 6. 2018), jednorázově spadlo 24,5 mm srážek. Porost pšenice byl v době sklizně vyrovnaný a bez polehnutí.

Morforegulační efekt Medax® Max

Na nejvíce redukovaných variantách byl rozdíl zkrácení více než 10 cm. U časných aplikací dochází ke zpevnění bází stébel a posílení kořenového systému. Efekt zkrácení rostliny je menší než u aplikací v BBCH 37–39. Medax® Max vykazoval velmi dobrý účinek bez ohledu na termín aplikace. S ohledem na meteorologické podmínky, které panovaly během aplikace, je výsledek velmi dobrý. V roce 2018 Medax® Max potvrdil, že se jedná o účinný regulátor se širokým aplikačním oknem.

Vliv ošetření Medax® Max na výnos

Červen a červenec byl srážkově pod normálem a bylo velmi teplo. Tyto podmínky nepříznivě ovlivnily celkovou výši výnosu.

Rozdíly ve výnosu zrna mezi ošetřenými variantami nejsou významné. Vzhledem k tomu, že byla aplikace provedena v různých fázích vývoje rostlin, je opět patrné, že se jedná o velmi plastický regulátor.

Během testování se neobjevily žádné projevy fytotoxicity. Věnovali jsme pozornost délce klasu a počtu zrn v klase. Na ošetřených variantách nedošlo k redukci počtu zrn nebo hmotnosti zrn.

Za pozornost stojí aplikace Medax® Max 0,5 l/ha v BBCH 33, v období tzv. velké periody. Ani v tomto termínu nedošlo ke snížení výnosu, poškození klasů nebo snížení počtu zrn v klasu.

Závěr

Morforegulátor Medax® Max efektivně a bezpečně redukuje výšku obilnin bez ohledu na termín aplikace. Morforegulační účinek byl dostatečný i za suchého a teplého počasí bez dostatku srážek. Účinek je okamžitý a dlouhodobý. Jeho použití nemá žádné nepříznivé účinky na pěstovanou rostlinu.

Graf 1: Úhrn srážek a teplota vzduchu v roce 2018 na ZS Trutnov
Graf 1: Úhrn srážek a teplota vzduchu v roce 2018 na ZS Trutnov

Graf 2: Vliv aplikace regulátorů růstu na výnos zrna
Graf 2: Vliv aplikace regulátorů růstu na výnos zrna

Graf 3: Vliv aplikace regulátorů růstu na výšku rostlin (29. 5. 2018, BBCH 55)
Graf 3: Vliv aplikace regulátorů růstu na výšku rostlin (29. 5. 2018, BBCH 55)

Související články

Biologická ochrana (1) - přehled možností

23. 04. 2024 Ing. Jiří Nermuť, Ph.D. Ochrana obecně Zobrazeno 668x

Časné jarní ošetření s osvědčenými produkty a novinkami UPL

14. 04. 2024 Ing. Petr Kabelka; UPL Czech s.r.o. Ochrana obecně Zobrazeno 164x

Ziskové pěstování obilnin a řepky s Cortevou

12. 04. 2024 Ing. Petr Štěpánek, Ph.D.; Agromanuál Ochrana obecně Zobrazeno 900x

Novinky společnosti Nufarm pro rok 2024

11. 04. 2024 Ing. Stanislav Hospůdka; Nufarm Ochrana obecně Zobrazeno 508x

Rezidua přípravků na ochranu rostlin

08. 04. 2024 Prof. RNDr. Jakub Hofman, Ph.D.; Masarykova univerzita v Brně Ochrana obecně Zobrazeno 555x

Další články v kategorii Ochrana obecně

detail