BASF
BASF
BASF

Zkušenosti s růstovým regulátorem
Medax® Max

02. 03. 2019 Jaroslav Šubr; ZS Trutnov Ochrana obecně Zobrazeno 1265x

Na našem pracovišti jsme testovali růstový regulátor Medax® Max v rámci registračního řízení. Zkoušeli jsme morforegulační efekt a bezpečnost pro kulturní plodinu. Testování bylo prováděno podle mezinárodních metodik. Pravidelně ho aplikujeme do demonstračních pokusů, které jsou prezentovány široké zemědělské veřejnosti na pravidelných polních dnech.

Agrinova

Pokusné podmínky v roce 2018

Plodina: pšenice ozimá, odrůda: Bohemia, termíny aplikace: 20. 4. 2018 (BBCH 29), 1. 5. 2018 (BBCH 31), 10. 5. 2018 (BBCH 33), 15. 5. 2018 (BBCH 39).

Meteorologické podmínky

V dubnu byla průměrná teplota 11,9 °C což je o  5,2 °C více než je dlouhodobý normál v Trutnově. Srážek spadlo 64 % dlouhodobého průměru. V květnu byla průměrná teplota 18,9 °C, tj. 3,4 °C nad dlouhodobým průměrem. Srážky byly na úrovni normálu. Během aplikace bylo sucho a vysoké teploty. Červen a červenec byl teplotně nad normálem a srážkově pod normálem. V červnu, 18 dní po poslední aplikaci (12. 6. 2018), jednorázově spadlo 24,5 mm srážek. Porost pšenice byl v době sklizně vyrovnaný a bez polehnutí.

Morforegulační efekt Medax® Max

Na nejvíce redukovaných variantách byl rozdíl zkrácení více než 10 cm. U časných aplikací dochází ke zpevnění bází stébel a posílení kořenového systému. Efekt zkrácení rostliny je menší než u aplikací v BBCH 37–39. Medax® Max vykazoval velmi dobrý účinek bez ohledu na termín aplikace. S ohledem na meteorologické podmínky, které panovaly během aplikace, je výsledek velmi dobrý. V roce 2018 Medax® Max potvrdil, že se jedná o účinný regulátor se širokým aplikačním oknem.

Vliv ošetření Medax® Max na výnos

Červen a červenec byl srážkově pod normálem a bylo velmi teplo. Tyto podmínky nepříznivě ovlivnily celkovou výši výnosu.

Rozdíly ve výnosu zrna mezi ošetřenými variantami nejsou významné. Vzhledem k tomu, že byla aplikace provedena v různých fázích vývoje rostlin, je opět patrné, že se jedná o velmi plastický regulátor.

Během testování se neobjevily žádné projevy fytotoxicity. Věnovali jsme pozornost délce klasu a počtu zrn v klase. Na ošetřených variantách nedošlo k redukci počtu zrn nebo hmotnosti zrn.

Za pozornost stojí aplikace Medax® Max 0,5 l/ha v BBCH 33, v období tzv. velké periody. Ani v tomto termínu nedošlo ke snížení výnosu, poškození klasů nebo snížení počtu zrn v klasu.

Závěr

Morforegulátor Medax® Max efektivně a bezpečně redukuje výšku obilnin bez ohledu na termín aplikace. Morforegulační účinek byl dostatečný i za suchého a teplého počasí bez dostatku srážek. Účinek je okamžitý a dlouhodobý. Jeho použití nemá žádné nepříznivé účinky na pěstovanou rostlinu.

Graf 1: Úhrn srážek a teplota vzduchu v roce 2018 na ZS Trutnov
Graf 1: Úhrn srážek a teplota vzduchu v roce 2018 na ZS Trutnov

Graf 2: Vliv aplikace regulátorů růstu na výnos zrna
Graf 2: Vliv aplikace regulátorů růstu na výnos zrna

Graf 3: Vliv aplikace regulátorů růstu na výšku rostlin (29. 5. 2018, BBCH 55)
Graf 3: Vliv aplikace regulátorů růstu na výšku rostlin (29. 5. 2018, BBCH 55)

Související články

Aktuální přehled ochrany zahrad, sadů a vinic - leden a únor 2022

19. 01. 2022 Ing. Josef Gall; Týn nad Bečvou Ochrana obecně Zobrazeno 273x

Aktuální přehled ochrany polních plodin - leden a únor 2022

18. 01. 2022 Ing. Josef Gall; Týn nad Bečvou Ochrana obecně Zobrazeno 263x

Ochrana rostlin v ročníku 2020/21

14. 01. 2022 Ing. Antonín Šandera; Agro 2000, s.r.o. Ochrana obecně Zobrazeno 196x

Ochrana hlavních plodin ve vegetačním roce 2020/21 v Čechách a výhled do jara 2022

31. 12. 2021 Ing. Milena Bernardová; Zkušební stanice Kluky Ochrana obecně Zobrazeno 299x

Poškození polních plodin v roce 2021

28. 12. 2021 Ing. Vít Bittner; MARIBOHILLESHÖG ApS, ČR Ochrana obecně Zobrazeno 318x

Další články v kategorii Ochrana obecně

detail