BASF
BASF
BASF

Chemap Agro s.r.o.

Funkční siláž s garancí kvality - 25 let konceptu LG Animal Nutrition®

01. 11. 2022 Ing. Milena Mařáková; Limagrain Osivo a sadba Zobrazeno 5113x

Chovatelé v našich klimatických podmínkách do krmných dávek dlouhodobě a s jistotou začleňují kukuřičnou siláž. Dokonce jsou i tací, kteří ji z objemných krmiv upřednostňují před travními senážemi nebo luskovino-obilnými směskami. Většinou z pragmatických důvodů daných pěstitelskými a provozními podmínkami. Nárůst mléčné užitkovosti v chovech je mj. také úměrný schopnosti vypěstovat kukuřici ve vyšší nadmořské výšce. A to zdaleka není dávná historie.

Limagrain

Hybridizace - samotný heterozní efekt, přinesl v této plodině - kukuřici - výrazný efekt. Bezpochyby znamenal rozsáhlou agronomickou revoluci. Navýšený výnosový potenciál se proklamoval v pozadí výrazné změny pěstitelské technologie: snížení výsevku, příprava seťového lůžka, kvalita, množství a termín aplikovaných živin, herbicidní ošetření - to vše ruku v ruce s preciznější osivářskou prací (zvyšování parametrů klíčivosti, homogenity osiva, moření). Fenotyp schopný zvládnout vegetaci ve vysoké nadmořské výšce byl žádaný severněji a severněji. Je třeba si uvědomit, že právě proto a adekvátně s rozšířením pěstitelských možností rostl počet a velikost intenzivních chovů hovězího dobytka. Současné velmi rané hybridy dozrají bez problému v podhorských oblastech. V našich klimatických podmínkách běžně překonávají hranici bramborářské a pícninářské výrobní oblasti. Toto je naprosto klíčový moment rozhodující o možnostech člověka kvalitně a levně nakrmit vysokoužitkové zvíře. Limagrain se výrazně podílel na této revoluci v Evropě, je šlechtitelem hybridů LG 5 a LG 11.

Nabídka silážních hybridů 2023

Nabídka silážních hybridů s prefixem LG následovaným 5místným číselným kódem je vizitkou 50leté šlechtitelské práce. Aktuální nabídka pro Českou republiku pokrývá ranostní skupiny FAO 220 až 420. Od úspěšného velmi raného hybridu LG 31.217 (FAO 220) po středně pozdní LG 31.479 (FAO 420).

Fenomenální LG 31.268

Ze širokého spektra LGAN silážních hybridů za zmínění určitě stojí LG 31.268 (FAO 260). Prokázal nejvyšší stravitelnost vlákniny v projektu vedeném Výzkumným ústavem živočišné výroby v Praze-Uhříněvsi v roce 2021. Ve skupině testovaných hybridů měl za 24 hod. SNDF o 9,4 % vyšší než kontrolní, bohužel v té době v ČR nejpěstovanější silážní hybrid. Budeme-li se držet tvrzení: +1 % stravitelnosti NDF = 0,25 kg mléka vyšší nádoj/dojnice a den (Oba, Allen - 1999, 2005), ukazuje nám teoretický propočet přínos 2,35 kg mléka/dojnici/den. V ideálním případě je to ve stádě 300 ks dojených krav navýšení denních tržeb za mléko o 7 755 Kč/den (při ceně 11 Kč/kg). Nic není ideální, ale nepokoušet se ideálu alespoň přibližovat je člověku cizí. Neuvěřitelný pokrok, který se v chovech hovězího dobytka udál za posledních 20, 50 let, je hmatatelný a dechberoucí. Od plemenářské práce, welfare až po skladbu a kvalitu TMR. A jsme opět u kvality hybridů samotných, jejich nutričních i agronomických parametrů. Známka LG Animal Nutrition® už 25 let garantuje oboje. Agronom má volné ruce ve výběru dle ranosti, plasticity, délky plánovaného vegetačního období a zootechnik má garantované parametry kukuřičné siláže v krmné dávce. Samozřejmě za podmínky dobře odvedené práce při silážování. Od termínu sklizně po hygienu na jámě.

Novinky do řepařské a kukuřičné výrobní oblasti

Dominantní postavení ve skupině středně raných hybridů ve FAO 280–300 si už mnoho let pojišťuje suchovzdorná, velmi vzrůstná kukuřice LG 31.277 (FAO 280) - je nejpěstovanějším hybridem z nabídky Limagrain a 3. nejpěstovanějším hybridem v České republice vůbec. Je následovaná suchými ročníky (2018, 2019) ověřeným hybridem LG 31.295 (FAO 310), vedle něhož nasazujeme čerstvou novinku (opět se známkou LGAN) LG 31.300 (FAO 300). Proč? Důvod je vždy jeden: vyšší výnos energie z hektaru při zachování agronomického profilu nutného k pěstování v podmínkách spíše suchých let: extrémně suché nebo chladné jaro a suché období opylování.

Slušnou posilou do nejteplejších oblastí je také hybrid LG 31.383 (FAO 370), ale to už hovoříme opravdu o teplých lokalitách, kde obrovská masa hmoty musí zajistit kvalitní krmnou dávku kravám a mnohde i bioplynové stanici. V bohatých letech je tento zub vhodný i na výmlat vlhkého zrna, v ideálních podmínkách teplého a lehce větrného podzimu i na suché zrno. Ale tuto loterii pěstitelům předem nedoporučujeme. V dané skupině ranosti dokážeme nabídnout kvalitní zrnové hybridy určené primárně na výmlat zrna s významně vyšší jistotou nižší sklizňové vlhkosti, a tedy kladné ekonomiky pěstování.

LGAN garance

Zkrátka mít silážní hybridy se žlutou známkou LG Animal Nutrition® je chytré. Hybridy vysoké nutriční kvality ověřují na polích i ve žlabech chovatelé a krávy v Evropě i mimo ni. K 25letému výročí jsme poskládali zkušenosti farem ze 13 zemí, najedete je, společně s krátkou klasifikací farmy, půdně-klimatickými podmínkami a úrovní užitkovosti, v publikaci „Cows don't lie“ na webu lgseeds.cz, vybrané příspěvky také v aktuálním katalogu. To, že krávy neumějí lhát, zpochybňuje málokdo. Pokud ještě ty vaše neochutnaly LGAN kvalitu, dejte jim šanci. 25 let šlechtitelské práce, výzkumu orientovaném na potřeby přežvýkavců a praktického ověřování nepochybně přineslo ovoce. Základní teorie o nadstavbové energii skryté v cca 54% podílu rostliny je potvrzená, neměnná a dovolit si jí plýtvat je hazard. Mít vedle rychlé energie ze škrobu navíc dostatek dobře stravitelné energie z vlákniny je pro přežvýkavce - délku a kvalitu jejich produkčního života, vítězství. Ověřte si, že i pro vaše tržby.

Související články

Nová generace řepky se skokovým nárůstem výnosu

07. 06. 2024 Ing. Adam Čáslava; Lidea Czechia, s.r.o Osivo a sadba Zobrazeno 108x

Ověřovali nové možnosti ochrany máku

17. 05. 2024 Ing. Hana Honsová, Ph.D.; Praha Osivo a sadba Zobrazeno 513x

InVigor® - jistota, výnos a stabilita výnosu

15. 05. 2024 Ing. Roman Sýkora; BASF spol. s r.o. Osivo a sadba Zobrazeno 378x

Trojité výročí oslaveno ve Třech Věžičkách

03. 05. 2024 Ing. Veronika Venclová, Ph.D.; Agromanuál Osivo a sadba Zobrazeno 265x

LG Ambassador je jednička do všech podmínek

01. 05. 2024 Ing. Jiří Matuš; Limagrain Česká republika Osivo a sadba Zobrazeno 239x

Další články v kategorii Osivo a sadba

detail