BASF
BASF
BASF

AGRA

Hybridům kukuřice Pioneer se na střední Moravě daří

10. 11. 2022 Ing. Oldřich Dostál; Pioneer Osivo a sadba Zobrazeno 1072x

Největší část střední Moravy je podle průměrné teploty, úhrnu srážek a také nadmořské výšky zařazena do řepařské výrobní oblasti. Do této klimatické výrobní oblasti jsou vhodné pro pěstování různé plodiny například sladovnický ječmen, pšenice ozimá, cukrovka, ale také různé hybridy kukuřice, určené pro požadovaný směr využití. Pro všechny způsoby využití má firma Corteva připravené výkonné hybridy kukuřic renomované značky Pioneer.

Varistar

Kukuřice je jednou z nejpěstovanějších a nejdůležitějších plodin na světě. Slouží jako krmivo pro skot, pro potravinářské účely, má také energetické využití. Kukuřice lépe využívá slunečního svitu než většina ostatních plodin. Správným výběrem hybridu pro daný směr využití kukuřice lze významně ovlivnit výnos zelené hmoty nebo zrna. Firma Pioneer již více než 95 let šlechtí nové hybridy s lepšími agronomickými vlastnostmi. Nově vyšlechtěné hybridy umí také dobře hospodařit s vodou i živinami a lépe zvládat jarní chlad. Kukuřice firmy Pioneer neustále zvyšují výnosy zrna i zelené hmoty o lepší kvalitě a stravitelnosti vlákniny. Správným výběrem vhodného hybridu dokáže pěstitel v dané oblasti Hané významně ovlivnit výnos kukuřičné siláže a tím výrobu mléka, masa a vlastně celou ekonomiku chovu skotu nebo bioplynové stanice.

Rozsáhlou sítí pokusů ve všech výrobních oblastech firma Pioneer sleduje výnosy zrna a siláže i další požadované vlastnosti. Porovnáním dosažených výnosů s kontrolou a komerčně pěstovanými hybridy firma každoročně vybírá novinky pro další obchodní sezonu. Výběr novinek se též opírá o dosažené hodnocení ÚKZÚZ i výsledků ze zahraničí.

Velmi raný hybrid P7460 (FAO 220) se vyznačuje rychlým počátečním růstem i při chladném jaru. Poskytuje nadprůměrný výnos siláže a škrobu i v horších a chladnějších přírodních podmínkách a také ho lze využít jako náhradní plodinu například i po žitu.

Nejžádanější je plastický hybrid P8201 (FAO 240), který má mezityp zrna. Jde o vysokou a bohatě olistěnou rostlinu s mohutnou palicí. Dosahuje každoročně vysoký výnos siláže s nadprůměrným obsahem škrobu, proto byl zařazen do skupiny kukuřic MILK Power. Jedná se o velmi plastický hybrid se stabilně vysokými výnosy v různých pěstitelských i půdně-klimatických podmínkách.

Do teplejší bramborářské oblasti doporučujeme hybrid P8358, který disponuje vysokým výnosem energie a vysokou stravitelností vlákniny. Tento hybrid poskytuje i vysoký výnos silážní hmoty, a proto je vhodný i pro výrobu bioplynu.

Špičkový silážní hybrid s označením DS1897B (FAO 270), s typem zrna tvrdý až mezityp. Tento moderní hybrid má vysoký vzrůst, bohaté olistění s mohutnou palicí. Vhodným místem pro jeho pěstování je celá řepařská oblast pro výrobu maxima siláže pro krmení skotu i bioplynových stanic. Tento hybrid se vyznačuje silným stay green efektem a tím i delším silážním oknem.

Nový hybrid s využitím na zrno má označení P8834 (FAO 280). Má typ zrna koňský zub a tvoří mohutnou palici s nadprůměrným počtem řad a počtem zrn v řadě, která má navíc tenké vřeteno i menší počet listenů kolem palice, a proto také dokáže rychleji uvolnit vodu ze zrna. Jde o kukuřici s vysokou ekonomikou pěstování na zrno, má totiž výborný poměr mezi výnosem zrna a nízkou sklizňovou vlhkostí. Svými výnosy zrna překonává i hybridy o kategorii vyšší. P8834 disponuje navíc ještě vysokou odolností vůči suchu (AQUA max), které některé oblasti střední Moravy trápí.

Do řepařské oblasti se vždy hodí silážní hybrid P8888, který dosáhl 103 % výnosu na kontrolu v ÚKZÚZ. Siláž z tohoto hybridu je určena především pro vysokoprodukční dojnice. Tato kukuřice je zařazena do prémiových skupin MILK Power a ENERGY Power, které dokáží přispět ke zvýšení ekonomiky chovu skotu a BPS.

Do sušších a teplejších oblastí Hané je vhodný hybrid P9127 (FAO 310), který každoročně dosahuje nadprůměrný výnos silážní hmoty. Má mohutnější kořeny, lepší příjem vody a živin, dokáže se chránit i proti neproduktivnímu odparu. Proto nese označení AQUA max.

Hybrid P9610 (FAO 340) je do sortimentu kukuřic firmy Pioneer zařazen jako kombinovaný. Jedná se o hybrid se zubovým typem zrna. Vynikajících výsledků dosáhl v odrůdových zkouškách ÚKZÚZ, a to 105 % v sortimentu siláže i zrna. Je doporučován k využití pro kvalitní siláž pro skot i pro suché zrno.

Nejpěstovanějším hybridem v Evropě i ČR od firmy Pioneer je P9241 (FAO 330). Velmi dobře odolává suchu (AQUA max) a dosahuje špičkových výnosů siláže i zrna. Má zubovou formu zrna, která disponuje lepším využitím škrobu v silážích a tím zvýšení užitkovosti. Zub této kukuřice má dlouze klínovitý tvar, je plochý, a proto se snadněji a rychleji suší. Dochází k úspoře energie při sušení i její rychlosti, a tím k lepší ekonomice pěstování kukuřice na zrno.

Správně vybraný hybrid kukuřice podstatným způsobem ovlivňuje užitkovost skotu i ekonomiku bioplynových stanic, a proto je žádoucí se volbou prověřeného hybridu kukuřice vždy zodpovědně zabývat.

Více informací a další doporučení najdete v katalogu kukuřice firmy Pioneer nebo u svých regionálních zástupců.

Související články

Nepřehlédnutelné jařiny pro zásev 2024

29. 02. 2024 Ing. Luděk Novotný; SAATEN-UNION CZ s.r.o. Osivo a sadba Zobrazeno 469x

Pěstování sóji a odrůdy Prograin Zia v roce 2023

28. 02. 2024 Ing. Ondřej Průša; Prograin Zia, s.r.o. Osivo a sadba Zobrazeno 95x

Slunečnice pro sezonu 2024 s bonusem navíc

27. 02. 2024 Ing. Jiří Matuš; Limagrain Česká a Slovenská republika Osivo a sadba Zobrazeno 89x

Seznam doporučených odrůd pšenice jarní, 2024

21. 02. 2024 Ing. Vladimíra Horáková; Národní odrůdový úřad, ÚKZÚZ Osivo a sadba Zobrazeno 254x

Nové odrůdy jarního ječmene, 2023

17. 02. 2024 Ing. Olga Dvořáčková; Národní odrůdový úřad, ÚKZÚZ Osivo a sadba Zobrazeno 329x

Další články v kategorii Osivo a sadba

detail