BASF
BASF
BASF

AGRA

Výskyt barborky obloučnaté v ozimé řepce

02. 05. 2022 Doc. Ing. Jan Mikulka, CSc.; Výzkumný ústav rostlinné výroby, v.v.i. Praha - Ruzyně Plevele Zobrazeno 703x

Problémem v současné době jsou zavlékané invazní plevelné rostliny, které mohou působit poměrně značné škody. Významné jsou i expanze našich původních rostlin z nezemědělské půdy na půdu ornou jako například mrvka myší ocásek (Vulpia myuros). Změny druhového spektra plevelů na orné půdě probíhají nepřetržitě a jsou ovlivňovány především skladbou pěstovaných plodin, osevními sledy, zpracováním půdy, agrotechnikou, používanými herbicidy a sklizní plodin. Tak se může stát, že i z méně významného druhu, který se vyskytuje na nezemědělské půdě, se stane významný plevelný druh.

Limagrain

Výskyt

Barborka obloučnatá (Barbarea arcuata) patří mezi druhy, které se vyskytují na našem území roztroušeně, místy hojněji. Nejčastěji se vyskytuje na krajích cest, mezích, na náplavech podél vodních toků, silničních a železničních náspech a podobně. Upřednostňuje lehčí písčité a skeletovité půdy s kyselou reakcí. Je to nenápadná rostlina, která na sebe upozorní nejvíce v období květu. Velmi často uniká pozornosti.

Výskyt barborky obloučnaté v souvislosti s výstavbou silniční a dálniční sítě a se zvyšující stavební činností v posledních deseti letech postupně stoupá. Tyto lokality jí vyhovují. Od přelomu století jsme však zaznamenali výskyt barborky obloučnaté i na orné půdě. Zpočátku se jednalo pouze o ojedinělé výskyty, ovšem v posledních dvou letech byl pozorován masový výskyt především ve východních Čechách na Rychnovsku, ale i v dalších oblastech. První výskyty byly pozorovány v ozimé řepce, kde vzhledem k podobnosti uniká pozornosti. Problémem však může být i v obilninách, pícninách i dalších plodinách.

Popis

Barborka obloučnatá se chová jako ozimá rostlina, ale může mít i víceletý charakter. Vytváří lodyhy až 65 cm vysoké. Vzrůstnost je odvislá od vlastností stanoviště. Na vyhnojených půdách vytváří mohutné větvené lodyhy. Listy jsou tmavě zelené, lesklé, řapíkaté až přisedlé, lyrovitě peřenoklané až peřenosečné. Květenství je hrozen bez listenů. Květy jsou žluté. Šešule jsou tenké, dlouhé až 34 mm. Počet semen v šešuli je proměnlivý od 11 do 20. Semena jsou drobná o velikosti od 1,0 do 1,3 mm. Barva semen je olivově hnědá.

Biologie

Barborka obloučková je schopna vzcházet v průběhu celého vegetačního období, nejčastěji na jaře a na podzim. Přestože se jedná o vytrvalý druh, je velmi přizpůsobivá a v polních podmínkách se chová velmi často jako jednoletý ozimý druh, který je schopen ukončit svůj vývoj v ozimé řepce i ozimých obilninách. Ve víceletých pícninách se chová jako plevel vytrvalý. Je to rostlina konkurenčně silná s vysokou reprodukční schopností. Semena jsou po dozrání dormantní a vyznačují se vysokou životností. Na polích se šíří postupně od okrajů do středu polí. Semena dozrávají ještě před dozráním ozimé řepky a případně obilnin.

Šíření a regulace

Příčiny jejího šíření spočívají především v plasticitě rostliny a nedostatečné údržbě ploch podél komunikací a polí. Expanzi na pole napomohla nevhodná péče o souvratě. Okraje polí jsou velmi často používány jako dočasné cesty i zpracování půdy je zde nedostatečné. Výskyt barborky na polích významně ovlivnilo i velkoplošné pěstování řepky ozimé. Půdy jsou na okrajích polí velmi často utužené, lokálně podmáčené. Kvalita porostu pěstovaných plodin je špatná, porosty jsou mezerovité a řídké. Také ošetření herbicidy zde bývá nekvalitní. To vyhovuje především plevelům, na okrajích polí vytvářejí zpravidla mohutné rostliny s vysokým reprodukčním potenciálem.

Barborka obloučnatá je příbuzná řepky ozimé, a tak je její regulace herbicidy v ozimé řepce obtížná. Navíc vzhledem k podobnosti k řepce velmi snadno uniká pozornosti. Vůči herbicidům používaným v obilninách je poměrně citlivá. Problémem je však její etapovité vzcházení, které snižuje výsledný efekt použitých herbicidů.

Kvetoucí barborka obloučnatá
Kvetoucí barborka obloučnatá

Detail květů
Detail květů

Barborka obloučnatá vzchází na podzim
Barborka obloučnatá vzchází na podzim

Detail mladé rostliny
Detail mladé rostliny

Šešule a semena barborky obloučnaté
Šešule a semena barborky obloučnaté

Barborka obloučnatá se šíří od okrajů pozemků
Barborka obloučnatá se šíří od okrajů pozemků

Související články

Pozdně jarní jednoděložné plevele

05. 06. 2023 Ing. Jan Štrobach, Doc. Ing. Jan Mikulka, CSc.; Výzkumný ústav rostlinné výroby, v.v.i. Praha-Ruzyně Plevele Zobrazeno 75x

Ochrana sóji v roce 2022 se zaměřením na plevele

23. 05. 2023 Ing. Přemysl Štranc, Ph.D.1 a kol. Plevele Zobrazeno 257x

Problematika vybraných herbicidních látek při pěstování rajčat

22. 05. 2023 Ing. Adéla Kulhánková; Česká zemědělská univerzita v Praze Plevele Zobrazeno 267x

Současné možnosti regulace plevelů v cukrové řepě

12. 05. 2023 Doc. Ing. Miroslav Jursík, Ph.D., Prof. Ing. Josef Soukup CSc.; Česká zemědělská univerzita v Praze Plevele Zobrazeno 316x

Nové herbicidy do sóji a hrachu

25. 04. 2023 Ing. Pavel Hasman; Certis Belchim Plevele Zobrazeno 400x

Další články v kategorii Plevele

detail