BASF
BASF
BASF

AGRA

Sója letos překvapila

17. 09. 2022 Ing. Petr Štěpánek, Ph.D.; Agromanuál Technologie pěstování Zobrazeno 1909x

Tradiční akcí na konci srpna jsou Polní dny sója. Zájemci o pěstování této plodiny se sešli na polích ve Slovči u Městce Králového, ve Skaličce u Přerova a ve Straškově poblíž Řípu. Vedle mnoha odborných informací si účastníci mohli prohlédnout široký sortiment dostupných odrůd a různé varianty herbicidní a fungicidní ochrany a použití stimulátorů růstu.

Proseeds

Během odborné přednášky podrobně popsal technologii pěstování sóji Ing. Přemysl Štranc, Ph.D. a informace o osivu a o jeho ošetření doplnil Ing. Pavel Procházka, Ph.D. z ČZU Praha.

Letošní rok byl na českých polích ve znamení výrazného nárůstu ploch sóji, který souvisel s nárůstem cen především u hnojiv, na kterou je pěstování sóji nenáročné. Naopak, sója dodává živiny i pro následnou plodinu, což na příkladu letošní sklizně dokazují výsledky ze Skaličky, kde pšenice zvýšila výnos až o 1 t/ha oproti ostatním pozemkům na kterých byly pěstovány běžné zlepšující předplodiny. Plocha sóji v ČR dosáhla v letošním roce výměry přes 28,5 tis. ha, což je oproti loňskému roku nárůst o téměř 9 tis. ha. Na Slovensku plocha sóji atakovala hranici 68 tis. ha s nárůstem oproti loňsku o 4 tis. ha. Výnosy sóji v ČR i SR byly v loňském roce nadprůměrné, a to v SR 2,53 t/ha a v ČR dokonce 2,61 t/ha, což byl druhý nejvyšší výnos v historii ČR.

Nárůst zaznamenaly také světové ceny sójových bobů, které na Rotterdamské burze narostly v porovnání s cenami před rokem o 2 500 Kč/t na 14 800 Kč/t. Kontrakty uzavřené na jaře letošního roku, vzhledem k nejisté situaci, vedly krátkodobě ke zvýšení ceny na více než 17 000 Kč/t.

Světová produkce sóji se v současné době odhaduje na 393 milionů tun, což je o 11 % více než v loňském roce. Největší produkce sóji se předpokládá již tradičně v Brazílii (149 mil. t), která z důvodu silné poptávky a přeorientování na čínský trh neustále navyšuje výměry. Je sice pravdou, že dovoz a spotřeba semen olejnin a rostlinných olejů (zejména sóji) v Číně v posledních měsících mírně zaostává za předpoklady analytiků, to však souvisí se silnými omezeními souvisejícími s opětovným vyšším výskytem Covidu, který stále zpomaluje místní ekonomiku. Druhým a třetím nejvýznamnějším producentem sóji jsou USA (123 mil. t) a Argentina (51 mil. t). Američtí zemědělci před zakládáním porostů mírně upravili své osevní postupy podle ekonomické situace pěstovaných plodin, a to u kukuřice a sóji. Na rozhodování měl pravděpodobně vliv extrémní meziroční růst cen průmyslových hnojiv, kdy s ohledem na snížení nákladů došlo k upřednostnění setí sóji před kukuřicí. Dalším aspektem byla i mírně vyšší realizační cena sóji než kukuřice z důvodu slabší loňské úrody sóji na jihoamerickém kontinentě.

Letošní pokusy se sójou značně poznamenal průběh počasí ve Skaličce, která v jiných letech trpí nadbytkem vláhy. V letošním roce se naopak potýkala se suchem a porosty byly v kritických fázích růstu stresovány a nedošlo k dostatečnému rozvoji jednotlivých výnosotvorných prvků, které by dávaly naději pro vysokou sklizeň. Vysoké letní teploty a nedostatek srážek uspíšil vývoj porostů. Letošní průběh počasí lépe zvládly porosty v sušších lokalitách. Především ve Slovči sóji pomohly hluboké jílovité půdy, kde nalezla dostatek vláhy a v suchých dnech mohla dále pokračovat v růstu. Také ve Straškově měla sója v době konání polních dnů vytvořeny silné porosty, ale vlivem teplejších podmínek již zde rychleji dozrávala a nejranější odrůdy budou v brzké době vhodné ke sklizni.

S průběhem počasí souvisí také letošní extrémní rozšíření svilušky chmelové. Na lokalitě Sloveč bylo provedeno ošetření proti sviluškám na počátku jejich výskytu s uspokojivým výsledkem a minimalizací škod. Bohužel u některých porostů došlo také ke snížení výnosu, kdy vlivem sání škůdce nejsou nalitá semena a lusky pukají. Podle zkušeností pěstitelů na postižených pozemcích došlo k rychlému dozrání o měsíc dříve, než se očekávalo. Svilušky nejprve napadají starší, resp. sušší listy a postupně se rozšiřují po celé rostlině. Při silném tlaku lze svilušku pozorovat nejen na spodní, ale i na vrchní straně listů. Do porostů se šíří z okolních ploch. Pokud se podaří zachytit počátek náletu do porostu, tak v řadě případů postačuje ošetření okrajů pozemků. Způsobené škody jsou významné především pokud dojde k rozvoji svilušek v průběhu léta za teplého a suchého počasí, které je pro jejich rozvoj ideální. Pozdější rozvoj populace v době dozrávání porostů již má pouze minimální vliv na výnos, a naopak urychlí dozrávání porostu. Možnosti chemické ochrany jsou velmi omezené.  V rámci minoritních registrací je povolený pouze insekticid Movento 100 SC.

S narůstajícími plochami bude nadále stoupat význam škůdců a chorob, které se na rostlinách vyskytují. Tradičně jsou rostliny napadány hlízenkou obecnou a sezóně způsobují významné škody také housenky babočky bodlákové. Poprvé byl u nás letos ve větší míře pozorován výskyt diaportové stonkové nekrózy sóje, který se projevuje obdobně jako hlízenka a způsobuje zaschnutí celé rostliny. Oproti ní však není na rostlině viditelné bílé mycelium a nevznikají sklerocia uvnitř stonků. Rostliny jsou napadány již na počátku růstu a vlhké podmínky napomáhají rozvoji choroby. Je různá citlivost odrůd k této chorobě.

Nejvýznamnějším zásahem při pěstování sóji je zvládnutí herbicidní ochrany. Současný výběr přípravků je velmi omezený. Základem je provedení preemergentního ošetření, které zajisti ochranu v počáteční fázi růstu. Ve většině případů musí následovat ještě postemergentní ošetření, které zasáhne další vlnu vzcházejících plevelů a při pomalém rozvoji rostlin je mnohdy nutné i toto ošetření opakovat.

Pozornost je třeba věnovat také výběru odrůdy s vhodnými vlastnostmi pro oblast pěstování. Na pokusných plochách bylo možné porovnat 16 odrůd od různých společností. Při výběru osiva je také třeba se zaměřit na jeho kvalitu a ošetření inokulanty a případně i dalšími látkami podporujícími růst a zlepšující stav porostu. Inokulaci je vhodnější provádět i při výsevu na pozemcích, kde byla sója v minulosti pěstována, vzhledem k rychlému ubývání hlízkových bakterií při nepříznivých podmínkách především na těžkých půdách.

Herbicidní pokusy, Straškov, 2022

(POST herbicidy byly aplikovány ve fázi 1.–3. trojlístku)

PRE Plateen 41,5 WG, 2,0 kg/ha
PRE Plateen 41,5 WG, 2,0 kg/ha

PRE Successor 600 + Sumimax, 1,5 l + 0,1 kg/ha
PRE Successor 600 + Sumimax, 1,5 l + 0,1 kg/ha

PRE Successor 600 + Sumimax + Backrow, 1,5 l + 0,1 kg + 0,4 l/ha
PRE Successor 600 + Sumimax + Backrow, 1,5 l + 0,1 kg + 0,4 l/ha

PRE Koban TOP, 4,0 l/ha
PRE Koban TOP, 4,0 l/ha

PRE Proman + Campus, 2,0 + 1,0 l/ha
PRE Proman + Campus, 2,0 + 1,0 l/ha

PRE Proman + Channon, 2,0 + 1,5 l/ha
PRE Proman + Channon, 2,0 + 1,5 l/ha

PRE Triviza, 2,5 l/ha
PRE Triviza, 2,5 l/ha

PRE Arcade 880 EC, 4,5 l/ha
PRE Arcade 880 EC, 4,5 l/ha

PRE Defi Evo, 5,0 l/ha
PRE Defi Evo, 5,0 l/ha

PRE Toutatis Dam Tec, 2,4 kg/ha
PRE Toutatis Dam Tec, 2,4 kg/ha

PRE Quantum + Command 36 CS + POST Refine 50 SX + Trend, 1,8 l + 0,2 l + 7,5 g/ha
PRE Quantum + Command 36 CS + POST Refine 50 SX + Trend, 1,8 l + 0,2 l + 7,5 g/ha

PRE Gardoprim Plus Gold 500 SC + POST Zetrola, 4,0 + 0,8 l/ha
PRE Gardoprim Plus Gold 500 SC + POST Zetrola, 4,0 + 0,8 l/ha

Kontrola - bez herbicidního ošetření
Kontrola - bez herbicidního ošetření

POST Kabuki, 0,15 l/ha
POST Kabuki, 0,15 l/ha

POST Pulsar 40, 1,25 l/ha
POST Pulsar 40, 1,25 l/ha

POST Basagran + Pulsar 40, 1,25 + 0,7 l/ha
POST Basagran + Pulsar 40, 1,25 + 0,7 l/ha

Testovány také byly fungicidy (Amistar Gold, Elatus Plus) a stimulátory růstu (Lignohumát Max, Aminátor, Lexin, AGRILexin, LEXenzym, Litofol Active, Talisman, Exel Grow). Odrůda ES Compositor byla vyseta ve dvou variantách ošetření osiva:
1. nainokulováno očkovací látkou Atuva, 2. komplexní moření Atuva + Maxim XL + Lexin + pinolen.

Odrůdy sóji - Sloveč (nahoře), Straškov (dole), 2022

Amiata (Selgen)
Amiata (Selgen)
Amiata (Selgen)

 • velmi raná, 000
 • světlý pupek, vrcholový hrozen
 • rovnoměrné nasazení lusků
 • rychlý jarní start, vysoký výnos

Ambella (Saatbau)
Ambella (Saatbau)
Ambella (Saatbau)

 • velmi raná, 0000-
 • středně výnosná, rovnoměrné nasazení lusků
 • setí i po silážním žitu
 • vhodná i do vyšších poloh

Bettina (Saatbau)
Bettina (Saatbau)
Bettina (Saatbau)

 • velmi raná, 000
 • vyšší HTS, odolná suchu
 • silně větví, rovnoměrné nasazení lusků
 • rychlý start i dozrávání

ES Governor (Agrofinal)
ES Governor (Agrofinal)
ES Governor (Agrofinal)

 • velmi raná, 000
 • rostliny nižšího vzrůstu
 • vysoké nasazení lusků
 • vysoký výnosový potenciál

Adelfia (Saatbau)
Adelfia (Saatbau)
Adelfia (Saatbau)

 • raná odrůda, 00+
 • rovnoměrné a dobré nasazení lusků
 • vysoký výnosový potenciál
 • nízká až středně vysoká

Adessa (Saatbau)
Adessa (Saatbau)
Adessa (Saatbau)

 • velmi raná, 0000-
 • dobré nasazení lusků
 • světlý pupek
 • vhodná i do vyšších poloh

Marquise (Selgen)
Marquise (Selgen)
Marquise (Selgen)

 • velmi raná, 000
 • rychlý počáteční růst
 • dobrý zdravotní stav a odolnost
 • středně odolná poléhání

Cantate (Selgen)
Cantate (Selgen)
Cantate (Selgen)

 • novinka 2022
 • velmi raná, 000
 • světlý pupek
 • silně větví a nasazuje lusky

Mentor (Saatbau)
Mentor (Saatbau)
Mentor (Saatbau)

 • raná odrůda, 00
 • vhodná do teplejších lokalit
 • plastická, silně nasazuje lusky, odolná poléhání
 • velmi vysoký výnos, ale pozdnější sklizeň

Abaca (Selgen)
Abaca (Selgen)
Abaca (Selgen)

 • velmi raná, 000
 • rychlý počáteční růst
 • odolná chorobám a poléhání
 • do okrajových a vyšších poloh

ES Compositor (Agrofinal)
ES Compositor (Agrofinal)
ES Compositor (Agrofinal)

 • velmi raná, 000
 • vysoká HTS
 • rovnoměrné nasazení lusků
 • potravinářská, světlý pupek

ES Comandor (Agrofinal)
ES Comandor (Agrofinal)
ES Comandor (Agrofinal)

 • velmi raná, 000
 • plastická, tvoří vrcholový hrozen
 • vysoké nasazení lusků
 • množení osiva v ČR

Alvesta (Saatbau)
Alvesta (Saatbau)
Alvesta (Saatbau)

 • středně raná, 00-
 • do teplejších oblastí
 • pozdější dozrávání
 • mohutné rostliny, snáší sucho

Obelix (Agrofinal)
Obelix (Agrofinal)
Obelix (Agrofinal)

 • novinka 2022
 • velmi raná, 000+
 • do okrajových oblastí
 • množení osiva v ČR

Attractor (Lidea)
Attractor (Lidea)
Attractor (Lidea)

 • novinka 2022
 • velmi raná, 000
 • dobrý zdravotní stav
 • vysoké rostliny

RGT Sphinxa (VP AGRO)
RGT Sphinxa (VP AGRO)
RGT Sphinxa (VP AGRO)

 • velmi raná, 000
 • světlý pupek, odolná poléhání
 • rychlé dozrávání
 • rovnoměrné nasazení lusků, nízká HTS

Související články

Velká konference o regenerativním zemědělství

15. 07. 2024 Ing. Petr Štěpánek, Ph.D.; Agromanuál Technologie pěstování Zobrazeno 377x

Úskalí práce se zonalitou půdního bloku (1)

05. 07. 2024 Ing. Václav Brant, Ph.D. a kol. Technologie pěstování Zobrazeno 518x

Čím zlepšit konkurenční schopnost jarního ječmene?

28. 06. 2024 Ing. Marie Váňová, CSc., Ing. Ondřej Jirsa, Ph.D.; Agrotest fyto, s.r.o., Kroměříž Technologie pěstování Zobrazeno 570x

Neprodukční plochy v kolejových stopách

21. 06. 2024 Ing. Martina Poláková; Spolek pro inovace a udržitelné zemědělství, z.s. Technologie pěstování Zobrazeno 432x

Další články v kategorii Technologie pěstování

detail