BASF
BASF
BASF

Chemap Agro s.r.o.

Uhlík z atmosféry ukládají čeští zemědělci do půdy

21. 02. 2023 Ing. Petr Štěpánek, Ph.D.; Agromanuál Technologie pěstování Zobrazeno 2374x

Ve snižování emisí skleníkových plynů má půda významný potenciál. Pokud je zdravá, stává se neomezeným úložištěm CO2, který umí prospěšně zužitkovat. Na mezinárodní úrovni proto vznikají plány, jak společně dosáhnout uhlíkové neutrality využitím půdního a lesního hospodaření. Jako nejúčinnější nástroj se v této oblasti jeví regenerativní zemědělství. Pomocí regenerativních metod úspěšně hospodaří na svých polích také farmáři v Česku a jen za loňský rok se díky nim do půdy vrátilo 49 213 tun CO2. Zemědělcům, kteří takto hospodaří nabízí finanční podporu startup Carboneg, který je odměňuje za každou uloženou tunu CO2 do půdy. Celkově Carboneg farmářům postupně vyplatí 12,3 milionů Kč.

Limagrain

Zhodnocení 2 let činnosti projektu Carboneg provedl Ing. Václav Kurel

Zhodnocení 2 let činnosti projektu Carboneg provedl Ing. Václav Kurel

Na začátku všeho je odklon od konvenčního zpracování půdy, při kterém dlouhodobě dochází k velkému uvolňování CO2 do ovzduší. Naopak přechodem na regenerativní zemědělství s minimalizací mechanického a chemického narušování půdy a využitím kombinace regenerativních postupů jako jsou neustálý pokryv půdy, přímé setí, pěstování meziplodin a regenerativní pastva dochází k tzv. sekvestraci uhlíku. Přebytečný atmosférický oxid uhličitý se při fotosyntéze mění na uhlíkaté látky, které pak rostlina ukládá do půdy, pokud funguje její symbióza s půdní mikrobiologií. Tímto způsobem může být do půdy uloženo až několik miliard tun uhlíku ročně a na rozdíl od uhlíku v atmosféře je vyšší množství uhlíku v půdě prospěšné. Půdy jsou kvalitnější, úrodnější, schopné zadržovat více vody, bohaté na humus, což ve výsledku znamená i kvalitnější potraviny. A jak ukazují první zkušenosti českých farmářů, systém je pro podniky ziskový.

Počty zemědělských podniků a drobných farmářů, kteří „krmí“ půdu organickou hmotu, třeba jen na části jejich pozemků, neustále rostou. V ČR jich je aktuálně již několik desítek. Finanční podporu pro start nové éry jejich byznysu jim nabízí projekt Carboneg. „Zemědělce odměňujeme za každou uloženou tunu CO2 do půdy. Průměrná odměna v prvním roce fungování projektu činila 6 123 Kč/ha a celkový příjem pro zemědělce je 12.3 milionů Kč,“ uvádí Václav Kurel, ředitel projektu Carboneg. Smlouvu se zemědělci Carboneg uzavírá na pět let, zdarma pak každoročně zajišťuje laboratorní analýzu vzorků půdy a je jim také k dispozici pro výměnu zkušeností, školení a konzultace.

Jak velké množství CO2 lze do půdy díky regenerativní péči reálně uložit ukazují historicky prvotní měření. „První meziroční měření udává celkový přírůstek 49 213 tun CO2, což je hodnota, která několikanásobně předčila naše očekávání. Proto jsme výsledky nechali ověřit v další laboratoři, kde se hodnoty potvrdily a my se tak ujistili v tom, že uhlíkové zemědělství má pro obnovu krajiny ohromný potenciál. V ČR jsou miliony hektarů zemědělské půdy a naším cílem je společně se zemědělci u nás i ve světě dostat do roku 2030 pod zem 1 miliardu tun CO2,“ doplňuje Václav Kurel.

Vedle spolupráce se zemědělci projekt nabízí podporu i firmám, které už svoji uhlíkovou stopu aktivně snižují ale z technologických důvodů nemohou ještě úplně zcela svoji uhlíkovou stopu elimininovat. Jsou jimi například banky, poradenské nebo IT společnosti, které uhlíkovou neutralitu vnímají jako svůj dlouhodobý závazek a jednu z hlavních priorit v oblasti udržitelnosti. Tyto firmy si mohou prostřednictvím Carbonegu nakoupit tzv. uhlíkové kredity a přímo tak podpořit lokální zemědělce v přechodu na regenerativní zemědělství.

Společnosti O2 a Deloitte DCE jsou prvními velkými firmami, které si přes Carboneg uhlíkové kredity od partnerských zemědělců zakoupily. „Ve chvíli, kdy čeští zemědělci najdou odvahu pomoci své půdě a rozmanitosti celé krajiny tím, že zásadně změní dosavadní způsob své práce, je na místě je v jejich úsilí maximálně podpořit,“ říká Milan Ruttner, který má v O2, na starosti oblast ESG strategie a udržitelnosti. Podobně to vidí i Ivana Lorencovičová, Řídící partnerka a Sustainability lead pro CZ&SK Cluster společnosti Deloitte a dodává: „Globální strategií společnosti Deloitte je dlouhodobě investovat do smysluplných řešení pro odstranění vyprodukovaných emisí. Toto za nás splňuje právě Carboneg a naši pozornost si zaslouží zejména místní farmáři, kteří s regenerativním zemědělstvím již začali mezi prvními.“

Regenerativní zemědělství neboli uhlíkové hospodaření je odpovědí na řadu dnešních problémů v zemědělství jako jsou drahá hnojiva, drahá nafta, půdní eroze, neschopnost půdy zadržet vodu i klimatické změny a s nimi spojené extrémní výkyvy počasí jako je sucho a přívalové deště.

Více o regenerativním zemědělství či uhlíkových kreditech je k dispozici na www.carboneg.eu, rozhovory o půdě a krajině v Půdcastu a také na Spotify, Google či Apple podcastech.

Praktická demonstrace vlivu správného hospodaření na kvalitu půdy

Praktická demonstrace vlivu správného hospodaření na kvalitu půdy

 

Připraveno podle tiskové zprávy z 15.2.2023

Související články

Regenerativní zemědělství - novinky a zkušenosti

31. 03. 2024 Ing. Veronika Venclová, Ph.D.; Agromanuál Technologie pěstování Zobrazeno 548x

Jarní práce u řepky jsou za dveřmi

23. 03. 2024 Ing. David Bečka, Ph.D.; Česká zemědělská univerzita v Praze Technologie pěstování Zobrazeno 778x

Pěstování ředkve olejné

26. 02. 2024 Ing. Zuzana Kubíková, Ph.D., Ing. Julie Sobotková, Mgr. Helena Hutyrová Technologie pěstování Zobrazeno 580x

Optimalizace pozemkových bloků s ohledem na půdní charakteristiku a provozní parametry strojů

31. 01. 2024 Prof. Ing. Josef Hůla, CSc., Doc. Ing. Petr Šařec, Ph.D., Doc. Ing. Petr Novák, Ph.D.; Česká zemědělská univerzita v Praze Technologie pěstování Zobrazeno 768x

Pěstování minoritních olejnin: Pupalka dvouletá

26. 01. 2024 Ing. Zuzana Kubíková, Ph.D.; Výzkumný ústav pícninářský, spol. s r. o. Troubsko Technologie pěstování Zobrazeno 788x

Další články v kategorii Technologie pěstování

detail