BASF
BASF
BASF

AGRA

Zdravá půda - téma 2. konference Živá krajina

06. 01. 2023 Ing. Petr Štěpánek, Ph.D.; Agromanuál Technologie pěstování Zobrazeno 2278x

Nejvýznamnější událost o regenerativním zemědělství v České republice je opět tu! Druhý ročník celorepublikové konference Živá krajina představí 16 řečníků, mezi kterými bude i přední americký expert na regenerativní zemědělské systémy pan Timothy LaSalle, významný půdní mikrobiolog doc. Ladislav Miko a řada inspirativních českých jmen. Konference pod záštitou ministerstva životního prostředí, ministra zemědělství Zdeňka Nekuly a rektora České zemědělské univerzity profesora Petra Skleničky se uskuteční 31. ledna 2023 v aule ČZU v pražském Suchdole a online. Akce, kterou i letos pořádá start-up Carboneg ve spolupráci s Výzkumným ústavem zemědělské techniky a Výzkumným ústavem rostlinné výroby je součástí evropského programu EIT Food the Regenerative Agriculture Revolution.

Proseeds

Kam se posouvá trend regenerativního zemědělství v ČR a jak tato metoda funguje v praxi? Je regenerativní přístup ekonomicky výhodný, dokáže zlepšovat úrodnost půdy a zmírnit klimatické dopady? Jaká bude podpora v budoucnu ze strany státu a Evropské unie? Co všechno nevíme o fungování přirozeného života v půdě a proč bychom se o něj měli zajímat? Odbornou debatu nejen nad těmito otázkami otevře lednová konference Živá krajina, která tím naváže na úspěšný první ročník.

„V posledních měsících zaznamenáváme mezi českými farmáři vzrůstající zájem o téma regenerativního a uhlíkového zemědělství a velmi nás těší, že mnozí z nich již tímto způsobem na svých polích hospodaří. Během konference budou opět moci sdílet své praktické zkušenosti s ostatními a objevovat nové možnosti rozšíření regenerativních postupů. Konference Živá krajina je určena i těm, kteří o tomto celostním přístupu obhospodařování půdy zatím příliš nevědí a rádi by se dozvěděli více. Naši podporu zde jednoduše najdou všichni ti, kteří chtějí dát naší krajině prostor ukázat, co vše dokáže, pokud jí budeme důvěřovat,“ říká Václav Kurel, spolupořadatel konference a ředitel projektu Carboneg.

Na konferenci vystoupí mj. přední expert na regenerativní zemědělské systémy z americké univerzity California State Chico pan Timothy LaSalle, významný půdní mikrobiolog doc. Ladislav Miko, poslankyně Evropského parlamentu paní Michaela Šojdrová a mnozí další. Program obohatí příběhy z praxe, novinky z legislativy a také výsledky výzkumů.

„Budoucnost půdy, krajiny i zemědělské produkce nyní závisí na tom, jak moc a jak rychle se dokážeme oprostit od zažitých a invazivních zemědělských postupů a najít cestu zpět k přírodním mechanismům s využitím moderních technologií. Mám proto radost, že i v jiných částech světa se toto téma dostává do popředí a velice se těším na společné setkání s českými farmáři,“ uvádí Timothy LaSalle.

Konference se uskuteční 31. ledna 2023 v aule ČZU v pražském Suchdole a lze ji sledovat online v živém přenosu. Vstupenky jsou dostupné v několika kategoriích, pro zástupce zemědělských podniků a farem jsou zdarma. Podrobný program akce je k dispozici na http://www.konference-zivakrajina.cz/o-akci/.

Konference se koná pod záštitou Ministerstva životního prostředí, ministra zemědělství Zdeňka Nekuly a rektora ČZU prof. Petra Skleničky.

Carboneg – projekt pro snižování uhlíku v atmosféře

Carboneg je název českého projektu, který se zaměřuje na tzv. carbon farming. Podporuje zemědělce na cestě ke zlepšení kvality zemědělské půdy, zvýšení její úrodnosti a přispívá ke snížení uhlíkové stopy firem. Pomocí začlenění principů regenerativního zemědělství dochází ke zlepšení stavu půd, podpoře biodiverzity, zádrži vody v krajině a zároveň k uložení uhlíku z atmosféry do půdy v podobě organické hmoty. Zemědělcům vyplácí Carboneg odměnu za každou tunu CO2, kterou do půdy uloží. Odměny financuje z prodeje uhlíkových kreditů firmám z jiných odvětví, které ke splnění svých ambiciózních klimatických cílů potřebují část své uhlíkové stopy vykompenzovat nákupem offsetů. Projekt vznikl v roce 2021 a jeho zřizovatelem je společnost Benefit Managment s.r.o.


Odborní partneři akce:

Výzkumný ústav rostlinné výroby, Výzkumný ústav zemědělské techniky, Výzkumný ústav živočišné výroby, Český svaz chovatelů masného skotu

Partneři akce: EIT Food, Soufflet Agro, Olmix Group, Pekass, HORSCH Maschinen, Generali Česká pojišťovna
Mediální partneři: Profi Press, Týdeník Zemědělec, Agromanuál, enviweb.cz
Konferenci pořádá: Carboneg

Za podpory: Asociace soukromého zemědělství ČR, Živá půda, Člověk v tísni, Změna k lepšímu, Český cirkulární hotspot Incien

Připraveno podle tiskové zprávy

Související články

Pěstování svazenky vratičolisté

12. 06. 2024 Ing. Zuzana Kubíková, Ph.D., Mgr. Helena Hutyrová, Ing. Karla Kolaříková Technologie pěstování Zobrazeno 218x

Půdoochranná opatření s důrazem na zadržení vody v hrůbcích při pěstování brambor

29. 05. 2024 Ing. Pavel Kasal, Ph.D.; Ing. Pavel Růžek, CSc. Technologie pěstování Zobrazeno 288x

Bioinženýrstvím zlepšená fotosyntéza zvyšuje výnosy potravinářských plodin

03. 05. 2024 Doc. Dr. Ing. Jaroslav Salava; Výzkumný ústav rostlinné výroby, v.v.i., Praha-Ruzyně Technologie pěstování Zobrazeno 298x

Pěstování minoritních olejnin: Lnička setá

29. 04. 2024 Ing. Zuzana Kubíková, Ph.D., Mgr. Helena Hutyrová; Zemědělský výzkum, spol. s r. o. Troubsko Technologie pěstování Zobrazeno 886x

Pomocné plodiny - proč je používat a jak na to

26. 04. 2024 Ing. Martina Poláková; Spolek pro inovace a udržitelné zemědělství, z.s. Technologie pěstování Zobrazeno 693x

Další články v kategorii Technologie pěstování

detail