BASF
BASF
BASF

Chemap Agro s.r.o.

Nutrino™ Maxx

21. 05. 2023 Ing. Luděk Novák; Agrinova Group Hnojení Zobrazeno 873x

EOSDA Crop Monitoring je moderní služba k on-line sledování pěstovaných plodin s funkcemi pro informovaná rozhodnutí. Výhody umělé inteligence jsou dnes dostupné i při obhlídce pěstovaných plodin agronomem, farmářem, konzultantem či vlastníkem půdy.

Proseeds

Služba EOSDA Crop Monitoring je vytvořená a provozovaná společností EOS Data Analytics, globálním poskytovatelem analýzy satelitních snímků s využitím umělé inteligence. Platforma nabízí komplexní řešení, které integruje důležité informace a data, např. zdravotní stav plodin, povětrnostní podmínky, střídání plodin, polní práce, nadmořskou výšku, obsah vody v rostlinách atd. na jednom místě.

Soustavné monitorování porostů s využitím vegetačních indexů (např. NDVI, NDRE, MSAVI, RECI, NDMI, GNDVI, SIPI) je velmi pohodlné a zajišťuje spolehlivou diagnostiku zdravotního stavu pěstovaných plodin, včetně stresu z horka/chladu/vlhka, výskytu chorob a škůdců, stupně zaplevelení apod. Včasná detekce anomálií a škodlivých činitelů urychluje, zpřesňuje a zvyšuje kvalitu každodenních rozhodnutí.

Informace pro zlepšení kvality agronomických a agrotechnických zásahů jsou dostupné téměř on-line a velmi přesně detekují problémová místa/oblasti na každém půdním bloku (pixel zobrazení je v letošním roce 3×3 m). Přesná detekce problémových míst šetří čas, náklady a snižuje míru úsilí vynakládaného k rychlému získání spolehlivých informací o stavu pěstovaných plodin v reálném čase. Již žádné dohady, domněnky a polopravdy. Vše je o přesnosti v čase, místě a kvalitě. Pěstitelé, agronomové, vlastníci, konzultanti si mohou nastavit své úkoly a plánované zásahy pomocí jednoduchého a intuitivního zadání, zatímco platforma automaticky upozorní určené příjemce na změny stavu porostů. Pro aktivní práci v terénu je k dispozici ke stažení mobilní aplikace, která funguje v režimu on-line i off-line a umožňuje vkládání fotografií a dalších informací.

Přesné 14denní předpovědi počasí na místní úrovni (výpočet ve čtverci 90×90 m) v kombinaci s historickými daty umožňují podstatně zlepšit plánování polních činností.

Mapy aktuálního stavu vegetace a produktivity půdních bloků si na platformě rychle a intuitivně vytvoří každý, kdo chce zlepšit kvalitu setí, přihnojení a aplikaci přípravků na ochranu rostlin, minimalizovat náklady, snížit riziko plýtvání s drahými vstupy, zlepšit produktivitu a zvýšit svůj zisk.

Společnost EOS Data Analytics (EOSDA) uzavřela partnerství s Agrinova Group

Partnerství s EOS Data Analytics rozšiřuje naši nabídku služeb pro klienty v České republice, na Slovensku, v Polsku a také na Ukrajině.

Rostoucí poptávka po zemědělské produkci vyvolaná růstem světové populace logicky zvyšuje poptávku po hnojivech, přípravcích na ochranu rostlin a dalších vstupech do rostlinné výroby. Její rostoucí intenzita však přispívá ke zvýšení vlivu skleníkového efektu, který vede ke globálnímu oteplování, změnám v časovém rozdělení a intenzitě atmosférických srážek a degradaci aktivního půdního profilu.

Chytré technologie využívají získaná data k optimalizaci pěstitelských postupů a zásahů. Využití možností umělé inteligence a strojového učení v rostlinné výrobě usnadňuje realizaci každodenních informovaných rozhodnutí při zohlednění náročných požadavků na ekologicky přijatelnou a trvale udržitelnou rostlinnou výrobu.

Snímek NDVI na půdním bloku s řepkou ozimou z 3. 3. 2023 a grafem průběhu maximálních a minimálních teplot (NDVI - vegetační index vyjadřující stav vegetace)
Snímek NDVI na půdním bloku s řepkou ozimou z 3. 3. 2023 a grafem průběhu maximálních a minimálních teplot (NDVI - vegetační index vyjadřující stav vegetace)

Snímek ReCI na půdním bloku s řepkou ozimou z 3. 3. 2023 a sloupcovým grafem denních srážek (ReCI - vegetační index vyjadřující úroveň fotosyntézy vegetace a obsah chlorofylu v listech)

Snímek ReCI na půdním bloku s řepkou ozimou z 3. 3. 2023 a sloupcovým grafem denních srážek (ReCI - vegetační index vyjadřující úroveň fotosyntézy vegetace a obsah chlorofylu v listech)

EOSDA Crop Monitoring: nová kvalita v operativním řízení rostlinné výroby

Systém automatizuje sběr informací o stavu porostu a uzavírá komunikační mezeru na řídící i operativní úrovni. Funkce platformy plně využijí rodinné farmy i rozsáhlé konglomeráty zemědělských podniků.

Oblíbené funkce platformy:

  • vegetační indexy poskytují aktuální informace o stavu plodin v čase a místě,
  • 14denní předpověď počasí a historická data zlepší plánování agrotechnických zásahů,
  • zónování umožní optimalizovat náklady na setí, sadbu a přihnojení výpočtem požadovaného množství živin a počtu semen podle výnosových charakteristik a produktivity půdních bloků,
  • aktuální informace (tzv. scouting) z vybraných míst půdních bloků a fotografií porostu vložených do platformy usnadní a urychlí operativní rozhodnutí,
  • nástěnka (tzv. leaderboard) přehledně zobrazí důležité informace o sledovaných půdních blocích podle výměry, plodiny, vegetačního indexu a dalších parametrů s možností vzájemného srovnání a exportu ve formátu pdf nebo xls,
  • správa týmu usnadňuje bezeztrátové sdílení informací o stavu plodin v rámci definované skupiny spolupracovníků.

S využitím funkcí platformy EOSDA Crop Monitoring se včas odhalí kritické anomálie ve vývoji pěstovaných plodin a přijmou se informovaná rozhodnutí, a to včetně snížení rizik plynoucích z iracionálního přehnojování granulovanými dusíkatými hnojivy nebo DAMem. Víceleté provozní zkušenosti prokázaly možnost jejich spolehlivého nahrazení roztokovým hnojivem s řízeným uvolňováním dusíku při aplikaci na list (např. NUTRINO) a dosažení úspor až 150 kg N/ha. Samozřejmostí jsou nižší operativní náklady na obhlídky porostů, nezanedbatelné úspory času apod.

Rádi se podělíme o naše víceleté a praxí ověřené zkušenosti s platformou EOSDA Crop monitoring.

Zpracováno za použití materiálů EOSDA a portálu chat.openai.com

Agrinova Group (CZ)

Blumeria consulting (SK)

Související články

Specifika hnojení jarního ječmene

16. 05. 2024 Ing. Jindřich Černý, Ph.D. a kol. Hnojení Zobrazeno 351x

Hnojenie ozimnej pšenice na jar

09. 05. 2024 Prof. Ing. Ladislav Ducsay, Dr.; Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre Hnojení Zobrazeno 364x

Využití bilancí živin z polního pokusu VÚRV pro určení dávek minerálních hnojiv (3): Fosfor - 2. hon

02. 02. 2024 RNDr. Václav Macháček, DrSc., Ing. Eva Kunzová, CSc.; Výzkumný ústav rostlinné výroby, v.v.i. Praha-Ruzyně Hnojení Zobrazeno 610x

Podzimní přihnojení řepky

30. 11. 2023 Ing. Pavel Růžek, CSc. a kol. Hnojení Zobrazeno 1049x

Optimalizace plánů hnojení: výsledky dlouhodobých pokusů v různých půdně-klimatických podmínkách ČR

22. 11. 2023 Ing. Lukáš Hlisnikovský, Ph.D., Ing. Eva Kunzová, CSc., Ing. Ladislav Menšík, Ph.D.; Výzkumný ústav rostlinné výroby, v.v.i. Praha-Ruzyně Hnojení Zobrazeno 1137x

Další články v kategorii Hnojení

detail