BASF
BASF
BASF

Chemap Agro s.r.o.

Využijte drahá hnojiva efektivně

01. 08. 2022 Ing. Martin Bohuněk; BioAktiv CZ Hnojení Zobrazeno 10072x

Aktuální situace v zemědělství testuje naše schopnosti v podnikání, pěstování a chovu. V takové turbulentní době je třeba znát své řemeslo a umět včas reagovat na zásadní změny, jako jsou ceny hnojiv a komodit, nebo legislativní změny.

Proseeds

Péče o půdu v praxi s živočišnou výrobou i bez

Spolupracujeme se špičkou ve svém oboru na straně zákazníků i dodavatelů tak, abychom společně dosáhli co nejlepších výsledků ve všech podmínkách. Příkladem je i úspěšná spolupráce s rodinným podnikem Agra Řisuty (Středočeský kraj) a Agrotechnik, spol. s r.o. (Jihočeský kraj). V praxi velice rozdílné podniky, ovšem se stejným cílem vyrábět kvalitní produkci a posouvat české zemědělství stále dál. Oba podniky vychází z poctivé práce s půdou a organickou hmotou za využití metod precizního zemědělství i nejmodernějších poznatků o fyziologii rostlin a znalosti místních podmínek.

„Na podniku intenzivně využíváme prvky precizního zemědělství. V současné situaci je pro nás zásadní plošně diferencované hnojení minerálních i organických hnojiv. Organika je pro nás základ hnojení. Jsou to laciné živiny a v kombinaci s precizním zemědělstvím velice efektivní výživa, hlavně při současných cenách,“ komentuje přístup Agra Řisuty agronom Ing. Vítězslav Krček, Ph.D.

S efektivním využíváním živin z hnojení je na českém trhu spojen přípravek PlantAktiv pro rostliny. To potvrzuje nejen znalecký posudek Vysoké školy technické a ekonomické v Českých Budějovicích, který konstatuje, že aplikace PlantAktivu pro rostliny prokazatelně vedla ke zvýšené intenzitě metabolických projevů půdní bioty a ke zvýšení aktivity půdních mikroorganizmů spojené s intenzivnější mineralizací půdní organické hmoty, ale i zemědělská praxe. „V praxi jsme si ověřili spolehlivost a funkčnost PlantAktivu pro rostliny. A jelikož dodáváme do půdy dostatečné množství organické hmoty, chceme, aby byla efektivně využita. Proto se stal PlantAktiv pro rostliny součástí základní agrotechniky na velké části orné půdy,“ konstatuje Ing. Zdeněk Job, vedoucí rostlinné výroby v Agra Řisuty. A že lze kvalitně pečovat o půdu i bez živočišné výroby potvrzuje také Ing. Ladislav Černý, Ph.D. z Agrotechnik, spol. s r.o.: „Práce s půdou a dodání organiky je základ úspěšné agrotechniky. Na našem podniku bez živočišné výroby zařazujeme hodně meziplodin a podsevů. To vše doplňujeme o vápnění moderními granuláty během zimního období. Zařazujeme také oživení mikroorganizmů pomocí PlantAktivu pro rostliny. Tím obohacujeme osevní postup a pečujeme o půdu.“

Podzimní výživa v nízkých dávkách s vysokým účinkem

Pro posílení kořenů a lepší využití NPK z půdy po vzejití a na jaře aplikujte postřikem 1,0 kg/ha PlantAktivu pro rostliny spolu s herbicidem, čímž se nastartuje intenzivní vývoj kořenů, odnožování a zároveň se zvýší objem přijatých živin z půdy. Díky půdnímu účinku můžete pracovat i s porosty s velice malou listovou plochou. Univerzálnost, jednoduchost, stabilita výsledků a 20 let zkušeností v praxi - to jsou důvody, proč je PlantAktiv už řadu let jedním z nejpoužívanějších stimulátorů na českém trhu a zároveň má největší počet pozitivních referencí od zákazníků.

Následně v průběhu podzimu na základní výživu navažte listovou aplikací s insekticidem pro dodání potřebných živin a optimalizaci rostlin. Do porostů přes list aplikujte P s Mn a cytokininy, které podporují vývoj kořene, kořenového krčku a odnožení u pšenic. Pro zpevnění pletiv i pokrytí potřeby řepky je v dávce 120 g B/ha s kyselým pH, díky čemuž lze spojit aplikaci s insekticidem a neriskujete jeho sníženou účinnost, což je při problémech s podzimní ochranou v posledních letech velmi důležité.

Pro dodání energie, kterou rostlina v tuto fázi nutně potřebuje pro tvorbu pletiv, přidávejte i aminokyseliny. Řešením pro takový zásah je AktiFer Grow, který v jednom vstupu při dávkách do 2,0 l/ha pomůže k optimální struktuře prostu. To znamená v praxi zásadní usnadnění práce a hlavně rychlou a efektivní aplikaci v průběhu podzimu. Nehledě na to, že výsledek takové aplikace je na porostech vidět na první pohled. „Hnojiva, která používáme, musíme používat efektivně. Hlavně problematický fosfor. Tady musíme jít dopředu, být o krok napřed a precizní zemědělství i produkty od BioAktiv CZ nám to umožňují,” dodává Ing. Zdeněk Job.

Účinek PlantAktivu pro rostliny a AktiFeru Grow je viditelný na první pohled

Účinek PlantAktivu pro rostliny a AktiFeru Grow je viditelný na první pohled

Intenzita se vyplatí

Moderní výživa není jen o živinách, ale především o jejich využitelnosti a o tom, co se od výživy očekává - ekonomický zisk. Základem úspěšného hospodaření je a bude splnění základního cíle, kterým je dosáhnout dobrého ekonomického výsledku ve velice rizikovém podnikání, kterým zemědělství je.

Proto jsme tu my a sledujeme pro vás moderní trendy a děláme vlastní pokusy, abychom vám mohli nabídnout snadná, efektivní a ověřená řešení pro výživu.

  1. První krok je analyzovat si současnou situaci. Podívat se na vlastnosti půdy, jako jsou pH, zásobenost živinami, půdní typ, klimatické podmínky a celkový výnosový potenciál polí. Nejčastější cíle jsou v praxi zvýšení výnosu a úspora nákladů za výživu a ochranu, případně stabilizace výnosů. Obojí vede ke zlepšení efektivity i ekonomických výsledků.
  2. Druhým krokem je podle těchto poznatků a dat vypracovat doporučení na úpravy výživy. Řešení musí být jednoduché a co nejúčinnější, často například doplnění síry a snížení dávek N, zařazení listových hnojiv pro zvýšení využitelnosti dusíku i snížení nákladů na ochranu rostlin, meziplodiny, zvýšení účinnosti pesticidů pomocí úpravy vody a další.
  3. Třetím krokem je na konci roku spolupráci vyhodnotit, poučit se z chyb i úspěchů a zdokonalovat tak pravidelně naší spolupráci. Díky tomu se společně posouváme neustále dopředu a jsme schopni úspěšně čelit i výzvám, které momentálně zažíváme.

Že se intenzita vyplatí potvrzuje i Ing. Vítězslav Krček, Ph.D.: „Prostě jsme si spočítali ceny. Při těch současných se intenzita vyplatí ještě více, než tomu bylo dříve. Při zvýšení nákladů a ceny komodit se ziskovost i bez započítání dotací razantně zvyšuje. Otázka je, jak to půjde v budoucnu, každopádně je lepší rostlině pomoci, co to jde, a být při tom efektivní. Opačná strategie škrcení nedává smysl, protože nás to nemusí výnosově dohnat letos, ale obíráme se o další léta, kdy ta situace může být i horší. Je lepší na rostlině nešetřit.“

Související články

Využití bilancí živin z polního pokusu VÚRV pro určení dávek minerálních hnojiv (3): Fosfor - 2. hon

02. 02. 2024 RNDr. Václav Macháček, DrSc., Ing. Eva Kunzová, CSc.; Výzkumný ústav rostlinné výroby, v.v.i. Praha-Ruzyně Hnojení Zobrazeno 348x

Podzimní přihnojení řepky

30. 11. 2023 Ing. Pavel Růžek, CSc. a kol. Hnojení Zobrazeno 731x

Optimalizace plánů hnojení: výsledky dlouhodobých pokusů v různých půdně-klimatických podmínkách ČR

22. 11. 2023 Ing. Lukáš Hlisnikovský, Ph.D., Ing. Eva Kunzová, CSc., Ing. Ladislav Menšík, Ph.D.; Výzkumný ústav rostlinné výroby, v.v.i. Praha-Ruzyně Hnojení Zobrazeno 846x

Možnosti zvýšení účinnosti digestátu ve výživě a hnojení rostlin

18. 11. 2023 Ing. Tomáš Javor, DiS. a kol. Hnojení Zobrazeno 913x

Vliv zasolení na primární metabolizmus a enzymatickou aktivitu máku setého

31. 10. 2023 Bc. Jakub Špaček; Česká zemědělská univerzita v Praze Hnojení Zobrazeno 465x

Další články v kategorii Hnojení

detail