Chemap Agro s.r.o.

Tankmixy a další novinky v legislativě

05. 10. 2006 Ing. Petr Štěpánek, Ph.D. Legislativa Zobrazeno 7933x

Dne 4. července 2006 byla vydána novela vyhlášky č. 329/2006 Sb., o přípravcích a dalších prostředcích na ochranu rostlin označená č. 371/2006 Sb. Tato zákonná úprava především novelizuje předpisy o registraci přípravků, ale obsahuje také několik upřesnění pro praktickou ochranu rostlin jako je používání tankmixů a dávkování přípravků. Tato novela vstupuje v platnost dne 1. ledna 2007.

Agronutrition

Dne 4. července 2006 byla vydána novela vyhlášky č. 329/2006 Sb., o přípravcích a dalších prostředcích na ochranu rostlin označená č. 371/2006 Sb. Tato zákonná úprava především novelizuje předpisy o registraci přípravků, ale obsahuje také několik upřesnění pro praktickou ochranu rostlin jako je používání tankmixů a dávkování přípravků. Tato novela vstupuje v platnost dne 1. ledna 2007.

Velkým problémem do této doby bylo požívání tankmixů vzhledem k neupravování tohoto použití ve vyhlášce, čímž bylo jejich použití prakticky zakázáno mimo povolených výjimek. Nově je ve vyhlášce uvedeno, že aplikace přípravku je možná jen v takových směsích s jiným registrovaným přípravkem nebo dalším prostředkem na ochranu rostlin, které nejsou v návodu k přípravku označeny za nepřípustné. Tato věta prakticky znamená, že vše co není v etiketě přípravku výslovně zakázáno je povoleno používat. Proto nadále budeme ve všech materiálech uveřejňovat kombinace, které je možno použít a které mají opodstatnění pro praktické použití.

Další novinkou je úprava používání přípravků, kde je stanovena pouze jedna dávka a v praxi je většinou velmi problematické přesné dodržení této dávky, nehledě na to že v některých případech aplikace nemají aplikace v plných dávkách opodstatnění. Z tohoto důvodu se ve vyhlášce uvádí, že aplikací přípravku se rozumí aplikace přípravku v dávkách odpovídajících nejvyšší dávce nebo v dávkách nižších, přičemž nejvyšší dávkou se rozumí dávka uvedená v návodu k aplikaci; opakovaná, popřípadě dělená aplikace, je možná, jestliže souhrnné množství přípravku nepřekročí maximální množství přípustné pro účel aplikace uvedené v návodu k použití. Z toho vyplývá, že je možná jakákoli dávka, která není vyšší než maximální uvedená. Zde je však třeba se zamyslet na velikostí dávky aby byla zajištěna dostatečná účinnost a vlivem snížení pod únosnou hranici nedošlo k omezení účinnosti nebo naopak k rozvoji rezistence škodlivých organizmů.

Další změnou provedenou touto právní úpravou jsou nové náležitosti vedení evidence přípravků na ochranu rostlin. Tato evidence je oproti předchozí verzi kompletně přepracovaná a je povinnost ji vést podle tohoto vzoru od 1. ledna 2007. Aktuální evidenci budete moci opět získat v našem vydavatelství od listopadu 2006, kdy začne její distribuce.


Novelizované znění §2 vyhlášky č. 329/2004 Sb.:
§ 2 Podmínky používání přípravku (K § 31 odst. 4 a 5 zákona)

(1) Podmínkami používání přípravku na ochranu rostlin (dále jen "přípravek") se rozumí
a) jeho použití podle pokynů, jimiž je označen (správné použití přípravku),
b) zabránění kontaminace vody a poškození ostatních složek životního prostředí včetně zdraví zvířat v důsledku použití přípravku,
c) dodržení zásad integrované ochrany rostlin, je-li to objektivně možné,
d) aplikace přípravku v dávkách odpovídajících nejvyšší dávce nebo v dávkách nižších, přičemž nejvyšší dávkou se rozumí dávka uvedená v návodu k aplikaci; opakovaná, popřípadě dělená aplikace, je možná, jestliže souhrnné množství přípravku nepřekročí maximální množství přípustné pro účel aplikace uvedené v návodu k použití,
e) aplikace přípravku jen v takových směsích s jiným registrovaným přípravkem nebo dalším prostředkem na ochranu rostlin, které nejsou v návodu k přípravku označeny za nepřípustné,
f) aplikace přípravku formou letecké aplikace pouze v případě, že je taková možnost aplikace uvedena v návodu k aplikaci.

(2) Účinná látka ve formě přípravku musí být klasifikována, balena a označována v souladu s požadavky zvláštních právních předpisů.

Kompletní zvění vyhlášek ve formě pdf:
vyhláška č. 329/2004 Sb. (14 299 kB)
novela - vyhláška č. 371/2006 Sb. (2848 kB)


Ing. Petr Štěpánek; Agromanuál

Související články

Povolování pomocných prostředků na ochranu rostlin

10. 06. 2019 Ing. Pavel Minář, Ph.D.; Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský v Brně Legislativa Zobrazeno 174x

Hlášení ošetření včelařům včely neochrání

10. 05. 2019 Ing. Václav Jirka; Jaroměř Legislativa Zobrazeno 589x

Přehled nových registrací a minoritních použití v roce 2019

10. 04. 2019 Ing. Petr Štěpánek, Ph.D.; Agromanuál Legislativa Zobrazeno 883x

Přehled nových registrací a minoritních použití v roce 2018

07. 01. 2019 Ing. Petr Štěpánek, Ph.D.; Agromanuál Legislativa Zobrazeno 2029x

Novinky v postregistrační kontrole přípravků na ochranu rostlin

04. 01. 2019 Ing. Andrea Blažková; Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský, Brno Legislativa Zobrazeno 1015x

Další články v kategorii Legislativa

detail