Chemap Agro s.r.o.

Tankmixy a další novinky v legislativě

05. 10. 2006 Ing. Petr Štěpánek, Ph.D. Legislativa Zobrazeno 7463x

Dne 4. července 2006 byla vydána novela vyhlášky č. 329/2006 Sb., o přípravcích a dalších prostředcích na ochranu rostlin označená č. 371/2006 Sb. Tato zákonná úprava především novelizuje předpisy o registraci přípravků, ale obsahuje také několik upřesnění pro praktickou ochranu rostlin jako je používání tankmixů a dávkování přípravků. Tato novela vstupuje v platnost dne 1. ledna 2007.

Agromanualshop.cz- Figaro - glyfosát za výhodnou cenu

Dne 4. července 2006 byla vydána novela vyhlášky č. 329/2006 Sb., o přípravcích a dalších prostředcích na ochranu rostlin označená č. 371/2006 Sb. Tato zákonná úprava především novelizuje předpisy o registraci přípravků, ale obsahuje také několik upřesnění pro praktickou ochranu rostlin jako je používání tankmixů a dávkování přípravků. Tato novela vstupuje v platnost dne 1. ledna 2007.

Velkým problémem do této doby bylo požívání tankmixů vzhledem k neupravování tohoto použití ve vyhlášce, čímž bylo jejich použití prakticky zakázáno mimo povolených výjimek. Nově je ve vyhlášce uvedeno, že aplikace přípravku je možná jen v takových směsích s jiným registrovaným přípravkem nebo dalším prostředkem na ochranu rostlin, které nejsou v návodu k přípravku označeny za nepřípustné. Tato věta prakticky znamená, že vše co není v etiketě přípravku výslovně zakázáno je povoleno používat. Proto nadále budeme ve všech materiálech uveřejňovat kombinace, které je možno použít a které mají opodstatnění pro praktické použití.

Další novinkou je úprava používání přípravků, kde je stanovena pouze jedna dávka a v praxi je většinou velmi problematické přesné dodržení této dávky, nehledě na to že v některých případech aplikace nemají aplikace v plných dávkách opodstatnění. Z tohoto důvodu se ve vyhlášce uvádí, že aplikací přípravku se rozumí aplikace přípravku v dávkách odpovídajících nejvyšší dávce nebo v dávkách nižších, přičemž nejvyšší dávkou se rozumí dávka uvedená v návodu k aplikaci; opakovaná, popřípadě dělená aplikace, je možná, jestliže souhrnné množství přípravku nepřekročí maximální množství přípustné pro účel aplikace uvedené v návodu k použití. Z toho vyplývá, že je možná jakákoli dávka, která není vyšší než maximální uvedená. Zde je však třeba se zamyslet na velikostí dávky aby byla zajištěna dostatečná účinnost a vlivem snížení pod únosnou hranici nedošlo k omezení účinnosti nebo naopak k rozvoji rezistence škodlivých organizmů.

Další změnou provedenou touto právní úpravou jsou nové náležitosti vedení evidence přípravků na ochranu rostlin. Tato evidence je oproti předchozí verzi kompletně přepracovaná a je povinnost ji vést podle tohoto vzoru od 1. ledna 2007. Aktuální evidenci budete moci opět získat v našem vydavatelství od listopadu 2006, kdy začne její distribuce.


Novelizované znění §2 vyhlášky č. 329/2004 Sb.:
§ 2 Podmínky používání přípravku (K § 31 odst. 4 a 5 zákona)

(1) Podmínkami používání přípravku na ochranu rostlin (dále jen "přípravek") se rozumí
a) jeho použití podle pokynů, jimiž je označen (správné použití přípravku),
b) zabránění kontaminace vody a poškození ostatních složek životního prostředí včetně zdraví zvířat v důsledku použití přípravku,
c) dodržení zásad integrované ochrany rostlin, je-li to objektivně možné,
d) aplikace přípravku v dávkách odpovídajících nejvyšší dávce nebo v dávkách nižších, přičemž nejvyšší dávkou se rozumí dávka uvedená v návodu k aplikaci; opakovaná, popřípadě dělená aplikace, je možná, jestliže souhrnné množství přípravku nepřekročí maximální množství přípustné pro účel aplikace uvedené v návodu k použití,
e) aplikace přípravku jen v takových směsích s jiným registrovaným přípravkem nebo dalším prostředkem na ochranu rostlin, které nejsou v návodu k přípravku označeny za nepřípustné,
f) aplikace přípravku formou letecké aplikace pouze v případě, že je taková možnost aplikace uvedena v návodu k aplikaci.

(2) Účinná látka ve formě přípravku musí být klasifikována, balena a označována v souladu s požadavky zvláštních právních předpisů.

Kompletní zvění vyhlášek ve formě pdf:
vyhláška č. 329/2004 Sb. (14 299 kB)
novela - vyhláška č. 371/2006 Sb. (2848 kB)


Ing. Petr Štěpánek; Agromanuál

Související články

Redesign erozní ohroženosti půdy v LPIS

30. 08. 2017 Ing. Ivan Novotný a kol. Legislativa Zobrazeno 368x

Přehled nových registrací a minoritních použití v roce 2017

07. 08. 2017 Ing. Petr Štěpánek, Ph.D.; Agromanuál Legislativa Zobrazeno 1275x

Ochranné vzdálenosti při používání přípravků (II)

22. 04. 2017 Ing. Petr Harašta, Ph.D., Brno Legislativa Zobrazeno 763x

Ochranné vzdálenosti při používání přípravků (I)

27. 02. 2017 Ing. Petr Harašta, Ph.D.; Brno Legislativa Zobrazeno 1159x

Rizika při nákupu přípravků na ochranu rostlin

17. 01. 2017 Česká asociace ochrany Legislativa Zobrazeno 1151x

Další články v kategorii Legislativa

Agro Aliance
Syngenta Czech s.r.o.
AgromanaualShop.cz Roundup

Kalendář akcí

Prohlédnout vše

Upozornění

Veškeré údaje uvedené na webu www.agromanual.cz jsou pouze informativní, při použití přípravků se řiďte etiketou přípravku.

Anketa

Jak se Vám líbí nové názvosloví chorob a používáte je?
16%
5%
3%
22%
4%
49%
detail