Limagrain
Limagrain
Limagrain

AGRA

Při rekonstrukci posklizňovky bylo myšleno na životní prostředí

02. 01. 2014 Bc. Marek Šmika; BEDNAR FMT s.r.o. Skladování Zobrazeno 6009x

Nová sušárna, dvě nové vysoce výkonné čističky a příjmové koše, dopravní cesty a další související technologie. V AGRODRUŽSTVU KLAS Křičeň na Pardubicku se rozhodli modernizovat nejedno zařízení. Instalace proběhla na jaře letošního roku v zemědělském areálu v obci Křičeň v rámci rozsáhlé rekonstrukce posklizňové linky. Myšleno bylo především na ochranu životního prostředí a šetrnou manipulaci s potravinářskými surovinami. Kompletní dodávku a montáž zajistila společnost BEDNAR FMT s.r.o., která tím navázala na úspěšnou spolupráci z roku 2009 a opět prokázala, že se k ní spokojení zákazníci vrací znovu a znovu.

Proseeds

Obec Křičeň leží na Pardubicku v nadmořské výšce 220–240 m n. m. v řepařské oblasti. Na okraji obce se nachází areál zemědělského družstva AGRODRUŽSTVO KLAS obhospodařující 3 820 ha zemědělské půdy. Rostlinná výroba je zastoupena plodinami typickými pro pěstování v ČR. Současně si družstvo snaží udržet produkci mléka a provozuje také malý chov prasat. Většinu strojního vozového parku tvoří světový fenomén zemědělské techniky značka John Deere.

V areálu je umístěna posklizňová linka, která se skládá ze sil, předčističky a čističky. Na posklizňovou linku navazuje sušárna zrnin. Celkově zde místní družstvo dokáže uskladnit až 12 500 t.

Nezávisle na této lince stojí v areálu odděleně ještě další dvě sila GSI o celkové kapacitě 2 400 t, která zde byla vystavěna firmou BEDNAR FMT již v roce 2009. Ta jsou používána především na uskladnění vyčištěných zrnin. Tok materiálu zajišťuje zrnová pumpa tzv. Grain Pump. Dopravní cesty jsou dimenzovány na 60 t/h a pro naložení na dopravní prostředek je používán expediční podjezdový zásobník s kapacitou 35 t. „Toho roku byla původní sila, která stála na stejném místě jako dnes, poškozena silnou vichřicí. Museli jsme rychle jednat, abychom mohli uskladnit celou naší úrodu. K výstavbě těchto sil došlo v rekordním čase. Bourací práce proběhly na začátku března a ještě týž rok jsme naskladňovali.“říká předseda družstva Ing. Ladislav Štěpánek, který ze své pozice řídí družstvo již jednadvacátým rokem.

Sila GSI s kapacitou 2400 t byla v areálu společnosti postavena již v roce 2009 a letos byla přebudována posklizňová linka u hlavního sila s kapacitou 12500 t.
Sila GSI s kapacitou 2400 t byla v areálu společnosti postavena již v roce 2009 a letos byla přebudována posklizňová linka u hlavního sila s kapacitou 12500 t.
 

Rekonstrukce byla nutná

Že v Křičeni dokáží být dostatečně akceschopní dokazuje rozsáhlá rekonstrukce posklizňové linky, která byla uskutečněna v první polovině letošního roku. Dodavatelem a realizátorem projektu se opět, po čtyřech letech, stala společnost BEDNAR FMT. „Hlavním záměrem bylo pořízení nejlepších možných technologií s ohledem na výkon, kvalitativní parametry a nízké provozní náklady. Prostě takové technologie, které se nám již osvědčily a které jsou schopny ušetřit čas a peníze.“

V podniku byla vyměněna stará už nevyhovující sušárna za novou výkonnou sušárnu. Dále byly vystavěny dva příjmové koše, každý s kapacitou příjmu 80 t/h, dodány dvě nové čističky Bühler typ TAS154A-4 s výkonem předčištění a byla zajištěna kompletní výměna dopravních cest a elektroinstalace pro novou i stávající technologii s napojením na stávající moderní řídící systém. Všechny kritické body na lince, jako jsou dopravní cesty a příjmové koše, byly řádně odprášeny, aby splňovaly současné emisní požadavky.

Stará sušárna LSO s nepřímým ohřevem byla vybavena hořákem na lehký topný olej. Maximální tepelný výkon dosahoval 2 350 kW a spotřeba paliva činila 185 kg/h. Pan Štěpánek komentuje výměnu sušárny jako nezbytně nutnou. „Po bezmála třiceti letech byla sušárna na konci své životnosti. Byla opotřebovaná funkčně i morálně. Představovala nevyhovující technologii z ekologického, ale i ekonomického pohledu.“

Nová sesypná sušárna Bühler typu STKX6-07/02 řady EcoDry s přímým ohřevem využívající jako palivo ekologický zemní plyn představuje mnohem šetrnější řešení k životnímu prostředí. Spotřeba paliva je pouhých 150 m3/h, výkonnost 20 t/h. Je konstruována jako sesypná, kontinuální sušárna s možností odprášení. Součástí sušárny je axiální ventilátor s pneumatickou klapkou pro snížení prašnosti. Uspořádání a přesazení tzv. stříšek v sušící části zaručuje sušení v celém průřezu a promíchávání během sušení. Na výstupu ze sušárny je surovina ochlazována venkovním vzduchem. Celý povrch sušárny je zateplen což výrazně snižuje spotřebu topného média a tím zvyšuje energetickou účinnost. Sušárny řady EcoDry jsou určeny pro sušení všech typů obilovin, řepky, kukuřice, slunečnice apod.

Při rekonstrukci byly kompletně opraveny veškeré technologie a dopravní cesty aby splňovaly současné požadavky na kvalitu skladování
Při rekonstrukci byly kompletně opraveny veškeré technologie a dopravní cesty aby splňovaly současné požadavky na kvalitu skladování
 

Nové technologie se osvědčují

Na otázku, jaký je hlavní přínos z nově vystavěných technologií, odpovídá pan Štěpánek pozitivně. „Nová sušárna vyhovuje po stránce kvality, svojí výkonností i účinností a rekuperací tepla. Dále se podařila více než zdvojnásobit celková výkonnost košů na příjmu. Nyní můžeme přijímat dvě různé plodiny současně a naskladňovat do sil, to výrazně zrychlí výrobní proces.“

Nejlépe však může činnost nově zrekonstruované linky ohodnotit obsluha linky. Pan Michal Němeček přiznává, že nové zařízení zpočátku dělalo obsluze drobné starosti, ale brzo se podařilo všechny „porodní bolesti“ úspěšně eliminovat. „Díky vyšší výkonnosti dopravních cest a košů nyní vyčistíme a uskladníme materiál mnohem rychleji. Sušárna nabízí vzdálený přístup, takže je zajištěno i určité pohodlí a časová úspora při ovládání a sledování průběhu sušení.

Hodnoty mluví za vše

Výrobce čističky Bühler garantuje výkon čističek v řežimu předčistění 120 t/hod. Při dvou instalovaných čističkách Bühler to znamená výrazné zvýšení kapacity posklizňové linky až na 240 t/hod. Nízká spotřeba sušárny a technologie uvolňující nepoměrně menší množství tuhých znečišťujících látek (dále jen TZL) jsou velkým přínosem k ochraně životního prostředí. Pan Štěpánek uzavírá, že nyní jsou díky nově instalovaným technologiím schopni uskladnit produkci v kratším čase při zachování vysoké kvality.

Předseda družstva i obsluha sila si pochvalují kvalitu i ekonomiku nově postavené posklizňové linky
Předseda družstva i obsluha sila si pochvalují kvalitu i ekonomiku nově postavené posklizňové linky
 

Související články

Co se děje během skladování řepy a jak průběh optimalizovat

20. 11. 2023 Ing. Klára Pavlů, Ing. Jan Sedláček Skladování Zobrazeno 786x

Ochrana obilního zrna před škůdci ve skladech

23. 11. 2022 Ing. Václav Stejskal, Ph.D., Ing. Radek Aulický, Ph.D.; Výzkumný ústav rostlinné výroby, v.v.i. Praha-Ruzně Skladování Zobrazeno 2019x

Správný proces kompostování a skladování významně ovlivňuje počet klíčivých semen plevelů v kompostech

21. 10. 2022 Ing. Ivana Komprsová; Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský Skladování Zobrazeno 2193x

Rodenticidní přípravky - dvojí režim používání

12. 09. 2022 RNDr. Marcela Fraňková, Ph.D. a kol. Skladování Zobrazeno 1204x

Skladování cukrovky

07. 12. 2021 Ing. Klára Pavlů, Ph.D.; Řepařský institut spol. s r.o., Semčice Skladování Zobrazeno 1585x

Další články v kategorii Skladování

detail