BASF
BASF
BASF

AGRA

Nutričně vyvážená a kvalitní siláž

12. 03. 2024 Ing. Petr Štěpánek, Ph.D.; Agromanuál Skladování Zobrazeno 472x

Výsledek pěstování silážní kukuřice je značně ovlivněn dosaženou kvalitou konzervované hmoty. Pouze kvalitní hmota může přinést požadovaný přínos pro zvířata a významně ovlivnit celkový ekonomický výsledek podniku. Společnost Limagrain uspořádala na podzim 2023 na několika místech České republiky semináře, zaměřené na kvalitu a výrobu kukuřičné siláže.

Albíit

Hned na úvod zdůraznil výživový specialista Ing. Eduard Hanina, že všechno, co sklízíme, je ovlivněno počasím, průběhem povětrnostních podmínek během pěstování silážní kukuřice. Její růst a dozrávání v loňském roce poznamenaly hlavně nevyrovnané srážky a kolísající teploty během vegetace, ale i přesto byla kvalita dobrá.

Správný pohled na silážní kukuřici

Tuto plodinu bychom měli podle Ing. Hadiny vnímat především jako zelenou rostlinu a palice, ne naopak. To proto, že převažující část obsažené energie pochází ze zelené hmoty, nikoliv ze zrna. Hodně záleží také na stravitelnosti vlákniny, protože přežvýkavci, kterým kukuřičnou siláž zkrmujeme, dokáží každé 1 % stravitelnosti navíc proměnit ve zvýšenou produkci mléka o 0,25 l/den.

O šlechtění kukuřice na siláž a systému agrility přednášel Ing. Eduard Hanina ze společnosti Limagrain
O šlechtění kukuřice na siláž a systému agrility přednášel Ing. Eduard Hanina ze společnosti Limagrain

Koncept šlechtění kukuřice

Silážní hybridy šlechtěné společností Limagrain jsou na trhu již 45 let a neustále přinášejí nové, v rostlinné i živočišné výrobě ceněné, vlastnosti. K dispozici je široký rozsah FAO 230–560, vysoká plasticita, stay-green efekt, možnost sklizně celé rostliny, nízké strniště a minimální prostor pro přezimování škůdců v rostlinných zbytcích.

Zootechnik získává díky kvalitní silážní kukuřici dostatek cukru pro kvašení siláže i aktivitu skotu, vysoký denní příjem sušiny, díky obsaženému cukru a škrobu maximální energetický zisk, optimální sušinu krmné dávky, snížení rizika acidóz a vysokou rentabilitu produkce. Krmivo je pro přežvýkavce atraktivní, chutné a má optimální strukturu pro správné trávení.

Optimální termín sklizně hlídá aplikace

Již více než 15 let vyvíjí společnost Limagrain aplikaci agrility, která se skládá z několika částí a pomáhá určit správnou dobu sklizně silážní kukuřice. Část Vegetation prezentuje na mapě aktuální stav porostu. Druhá část Harvest nabízí prognózu dozrávání kukuřice a doporučuje optimální termín sklizně. Simulace vychází z historických dat o průběhu počasí na dané lokalitě. Jako zdrojová data pro výpočty slouží informace o vlastnostech půdy daného pozemku, termínu setí a pěstovaném hybridu. Dále jsou použity satelitní snímky a údaje z nejbližších meteorologických stanic. Systém všechna tato data zpracuje a predikuje termín sklizně s ohledem na optimální obsah sušiny při sklizni celého pozemku.

Kukuřice jako hlavní zdroj energie

Význam energetického PMP (produkční mléčný potenciál) vyzdvihl z hlediska využívání energie získávané z krmiva Ing. Dušan Kořínek, Ph.D., obchodní ředitel Schaumann ČR, s.r.o. Rovnováhu k němu vytváří bílkovinný PMP, který by měl být na zhruba stejné hodnotové úrovni. V případě kukuřice je ale energetický PMP vyšší, proto je třeba bílkovinný PMP upravit vhodným způsobem na stejnou hodnotu. Pokud to neuděláme, tělo přežvýkavce přebytek energie využít nedokáže a ta přichází nazmar.

Jaká bude v kukuřici koncentrace energie ze škrobů, cukrů anebo vlákniny, určí podíl palic, listů a stonku na rostlině. Sušinu sklizené rostliny významně ovlivňuje palice, která se může při dozrávání rychle měnit. Sušina listů a stonku je přitom téměř konstantní. Optimální sušina kukuřice pro silážní účely je 28–32 %. Důležitá je i stravitelnost vlákniny kukuřice, která by měla být optimálně 50 %.

Na intenzitu trávení škrobu v bachoru má zásadní vliv rozdrcení zrn. Ideální jsou části co nejmenší. Při pokusném ledování bylo ideální stravitelnosti dosaženo až při rozdělní zrna na 32–64 dílů. Tohoto lze dosáhnout správným seřízením sklizňové mechanizace při optimální době sklizně. Stravitelnost škrobu je možné snadno kontrolovat ve výkalech, při obsahu do 2 % je siláž považována za kvalitní.

Kukuřici jako hlavní zdroj energie skotu prezentoval Ing. Dušan Kořínek, Ph.D., obchodní ředitel Schaumann ČR, s.r.o
Kukuřici jako hlavní zdroj energie skotu prezentoval Ing. Dušan Kořínek, Ph.D., obchodní ředitel Schaumann ČR, s.r.o

Silážní hybridy LGAN

Šlechtění kukuřice na zrno a na siláž bylo od sebe v družstvu Limagrain odděleno před 45 lety, uvedl Ing. Eduard Hanina. Silážní hybridy jsou označeny žlutou ochranou známkou kvality LGAN a šlechtěny za účelem udržení vysokého výnosu, ranosti, dobrého zdravotního stavu a vysoké stravitelnosti vlákniny, která je geneticky podmíněna. V Evropě se s nimi setkáváme od roku 1997, do ČR se dostaly zhruba o 10 let později.

Smyslem existence LGAN hybridů kukuřice je vybalancovaný poměr živin v kukuřičné siláži a snaha o co nejstabilnější pH bachoru, které má vliv na správnou funkci bakteriální mikroflóry. To se projeví ve zvýšení produkce mléka, která musí být rentabilní.

Na našem trhu je 11 hybridů silážní kukuřice LGAN v rozpětí FAO 230–400. Unikátní je letošní novinka LG 32.257, která se řadí mezi zrnové hybridy, ale je také LGAN hybridem s vysokou stravitelností. Robustní, dobře olistěné rostliny nabízejí produkční potenciál 28 251 kg mléka/ha, vykazují středně silný stay-green efekt, jsou zdravé a nepoléhavé. Nadstandardní produkci siláže usnadňuje fakt, že rostliny setrvávají v optimální sušině 7 dnů. Nesklizenou plochu lze bez obav nechat dozrát na vlhké či suché zrno. Hybrid se díky odolnosti chladu i přísušku hodí do řepařské a obilnářské oblasti. Podrobné informace o kukuřičných hybridech naleznete v katalogu osiv kukuřice Limagrain 2024.

Krmiva a bachorová fermentace

Důležitým procesem trávení krmiva přežvýkavci je bachorová fermentace, která zabezpečuje 60–85 % celkové potřeby energie skotu. Té se v posledním příspěvku semináře věnoval MVDr. Ing. Jan Dvořáček ze servisní organizace S.O.S. Skalice nad Svitavou, s.r.o.

Při zkrmování konzervovaných krmiv, mezi něž kukuřičná siláž patří, je důležité, abychom v nich uchovali co nejvíce cukru a stravitelné energie. To je možné zajistit chemickými silážními přípravky, které při konzervaci kukuřice zabrání úplnému prokvašení cukrů. Část z nich zůstává k dispozici hospodářským zvířatům a zajišťuje energii pro činnost bakterií v bachoru. Svůj význam má i stravitelná vláknina, která je v silážních hybridech LGAN geneticky podmíněna a pozitivně se projevuje na efektivitě využití krmné dávky.

Související články

Jak vybírat konzervační přípravky pro statková krmiva?

10. 05. 2024 Ing. Václav Jambor, CSc., MVDr. Hana Synková, Ing. Soňa Malá; NutriVet s.r.o., Pohořelice Skladování Zobrazeno 370x

Řízená atmosféra - jedna z cest ochrany skladů proti škůdcům

20. 03. 2024 Ing. Veronika Venclová, Ph.D.; Agromanuál Skladování Zobrazeno 473x

Rezistence skladištních škůdců v ČR a EU

13. 12. 2023 Doc. Ing. Václav Stejskal, Ph.D. a kol. Skladování Zobrazeno 1058x

Co se děje během skladování řepy a jak průběh optimalizovat

20. 11. 2023 Ing. Klára Pavlů, Ing. Jan Sedláček Skladování Zobrazeno 1760x

Ochrana obilního zrna před škůdci ve skladech

23. 11. 2022 Ing. Václav Stejskal, Ph.D., Ing. Radek Aulický, Ph.D.; Výzkumný ústav rostlinné výroby, v.v.i. Praha-Ruzně Skladování Zobrazeno 3503x

Další články v kategorii Skladování

detail