BASF
BASF
BASF

AGRA

Agrility - moderní platforma pro monitoring porostů

28. 09. 2023 Ing. Eduard Hanina; Limagrain Česká republika, s.r.o. Precizní zemědělství Zobrazeno 7417x

Moderní platforma agrility® je určena pro vzdálený monitoring porostů od společnosti Limagrain. Po více jak desetiletém vývoji je dnes běžně využívaná aplikace Harvest, která vyhodnocuje současný stav porostu kukuřice na siláž. Současně predikuje optimální termín sklizně na siláž při sušině 32%. Aplikace pro kukuřice nabízí také seťovou mapu (Density), přehled vývoje porostu (Vegetation) a předpověď výnosu (Yield).

Limagrain

Společnost Limagrain je družstvo vlastněné farmáři. Ti si také vyžádali oddělené šlechtění kukuřice na siláž (od roku 1977). Dnes je Limagrain globální společností. To je důvod vývoje universálního nástroje pro vzdálené sledování pozemků. S vlastním vývojem jsme začali před 15 lety. Dnes jsou nejvíce využívány aplikace pro silážní kukuřice. V různém stádiu vývoje jsou také aplikace pro další druhy pěstovaných plodin. Základní podmínkou je detailní znalost pěstovaného hybridu.

Platforma agrility® nabízí několik aplikací. Celý proces je založen na vstupních agronomických datech, satelitních snímcích (družice Sentinel), sběru meteorologických dat a detailní znalosti pěstovaného hybridu.

Aplikace Density je nástrojem pro vytváření přesných seťových map. Pro vytvoření takové mapy je nutné zpracování podkladů s dostatečným předstihem. Prozatím je omezeně využívána, vzhledem k nízké dostupnosti přesných secích souprav.

Aplikace Vegetation umožňuje vzdáleně sledovat vývoj porostu na pozemcích. Aktuální stav je srovnáván s optimálním vývojem za ideálních podmínek. Pěstitel může lokalizovat problematická místa dříve, než celý porost prohlédne osobně. Odhalí nejen nesourodost pozemku, ale také poškození zvěří a podobně.

Aplikace Yield je stále v procesu zpřesňování. Bude poskytovat predikci výnosů silážní hmoty i zrna.

Aplikace Harvest vyhodnocuje současný stav porostu z pohledu sušiny porostu silážní kukuřice a predikuje optimální termín sklizně. Dnes se jedná o nejvíce využívanou a propracovanou aplikací s vysokou uživatelskou hodnotu pro pěstitele. V porostech kukuřice na siláž na základě různých vstupů vyhodnocuje současný stav porostu a predikuje optimální termín silážování. Při setí se do systému vkládají informace o termínu setí, hybridu, výsevku a charakteristika půdy, četně potenciálu hloubky zakořenění.

V rámci České republiky je aplikace Harvest využívána 4 sezóny. Společnost Limagrain nabízí ucelený sortiment kukuřičných hybridů na siláž se zaručenou nadstandardní stravitelností celé rostliny. To je jen první krok k výrobě vysoce hodnotné kukuřičné siláže pro výživu přežvýkavců (zejména krav) nebo bioplynové stanice. Pro maximální využití produkčního potenciálu silážních hybridů je klíčové vyrábět siláž ve správné sušině, to je 32,5 %. Aplikace Harvest pracuje s agronomickými daty, které pořizujeme přímo na podniku, popřípadě s vyplněným dotazníkem a GPS mapou z LPIS. V průběhu celé vegetace pracujeme se snímky NDVI pořízenými každé 3–4 dny satelity Sentinel. Snímky vykazující abnormality, zejména při silné oblačnosti jsou automaticky vyřazovány z hodnocení. To je nejčastější příčina větší nejistoty stanovení aktuálního stavu porostu. Do proces vstupují také meteorologická data z lokálních stanic. Lokální charakter počasí posledních let je komplikací právě s ohledem na omezený počet lokalit s přesnými meteorologickými daty.

Předpověď data sklizně aplikace Harvest poskytuje report v pravidelných intervalech. V něm je uveden přehled o celém pozemku i o jeho členitosti a rozložení sušiny v jednotlivých částech pozemku (viz obrázek). K předpovědi dalšího vývoje kalkulujeme na základě střednědobého průměru průběhu počasí. To také znamená, že při významnějších anomálních projevech se termín optimální sklizně posune o několik dnů od predikovaného termínu. Při nadnormálních teplotách (jako jsou letos) bude porost v optimálním stádiu pro silážování dříve, než je predikce aplikace.

Platforma agrility® je významný pomocníkem spokojených zákazníků společnosti Limagrain.

Výstup aplikace agrility Vegetation
Výstup aplikace agrility Vegetation

Výstup aplikace agrility Harvest
Výstup aplikace agrility Harvest

Související články

Architektura porostu a zakládání plodin do širších řádků

29. 02. 2024 Ing. Martina Poláková; Spolek pro inovace a udržitelné zemědělství, z.s. Precizní zemědělství Zobrazeno 666x

Drony nachádzajú čoraz väčšie uplatnenie v poľnohospodárstve

30. 01. 2024 Ing. Matej Komár; Blumeria consulting s.r.o. Precizní zemědělství Zobrazeno 1037x

Precizní zemědělství a cílené aplikace postřiků v praxi SIUZ

24. 11. 2023 Ing. Martina Poláková; Spolek pro inovace a udržitelné zemědělství, z.s. Precizní zemědělství Zobrazeno 1610x

Lokálně cílená kontrola zaplevelení

17. 11. 2023 Doc. Ing. Milan Kroulík, Ph.D., Doc. Ing. Václav Brant, Ph.D., Ing. Josef Chára; Česká zemědělská univerzita v Praze Precizní zemědělství Zobrazeno 1301x

Přesné hranice a jejich využití v autopilotech Raven

28. 09. 2023 Ing. Michal Krutiš; AGRI-PRECISION s.r.o. Precizní zemědělství Zobrazeno 1080x

Další články v kategorii Precizní zemědělství

detail