Limagrain
Limagrain
Limagrain

AGRA

Skladování brambor

14. 11. 2005 Ing. Petr Štěpánek, Ph.D. Skladování Zobrazeno 38703x

Významnou součástí pěstování brambor je jejich skladování. Vzhledem k délce období je nutné dodržovat ideální podmínky po celou dobu skladování, které je rozdílné u jednotlivých užitkových směrů. Z hlediska zdraví skladovaných hlíz jsou nejdůležitější první dvě fáze skladování, kdy dochází nejprve k osušení a následně k zahojení povrchových poškození, která by byla vstupní branou pro houbové choroby.

Proseeds

Významnou součástí pěstování brambor je jejich skladování. Vzhledem k délce období je nutné dodržovat ideální podmínky po celou dobu skladování, které je rozdílné u jednotlivých užitkových směrů. Z hlediska zdraví skladovaných hlíz jsou nejdůležitější první dvě fáze skladování, kdy dochází nejprve k osušení a následně k zahojení povrchových poškození, která by byla vstupní branou pro houbové choroby. Další etapou skladování je období klidu, během něhož je nutné snížit metabolické ztráty na minimum a ve kterém jsou zachovány pouze minimální životní funkce. Tyto životní projevy je nutné zastavit dostatečným ochlazením na správnou teplotu v celém skladovacím profilu. Pro zabránění klíčení je nejvhodnější teplota 2–4 °C, která se udržuje u sadbových brambor. Za této teploty nedochází ke klíčení a hlízy si zachovávají dormanci do doby, než jim opět zvýšíme teplotu. Skladování brambor při takto nízké teplotě má také nevýhodu, která spočívá v redukci cukrů a následném sládnutí hlíz. Proto je nutné konzumní brambory skladovat při vyšší teplotě. U běžných odrůd dochází k rovnováze mezi redukcí cukrů a jejich prodýcháváním nad 7 °C. To je důležité hlavně u brambor určených na smažené výrobky. U nich totiž dochází při vysokých teplotách během smažení k reakci mezi aminokyselinami a redukovanými cukry, vlivem této reakce dochází k hořknutí a hnědnutí produktů. Proto se bramborám skladovaným pro tyto účely zachovává skladovací teplota mezi 7–10 °C (hranolky 7–9 °C, chipsy 8–10 °C) a případné klíčení se omezuje chemicky.

Chemické inhibitory klíčení brambor

Pro chemickou inhibici klíčení jsou v současnosti povoleny 3 přípravky s dvěmi rozdílnými účinnými látkami. Přičemž každá má nejen své výhody, ale i negativa.

Chlorpropham je v současnosti nejrozšířenější a používá se po celém světě. Jeho největší výhodou je, že se může aplikovat přímo do vháněného vzduchu, kterým je rovnoměrně roznesen na oschlé a zahojené hlízy. Tato látka však blokuje tvorbu hojivého pletiva, proto musí být vždy aplikována až po suberizaci hlíz. Vzhledem k tomuto nedostatku není možné ošetřit hlízy již při naskladnění a je nutné nechat proběhnout fázi hojení. Další nevýhodou je jeho dlouhá rezidualita ve skladech. Proto jestliže se někdy použije, je v těchto skladech zakázáno v následných letech skladovat sadbové brambory. Dlouhá ochranná lhůta je dána ulpíváním na slupce a nutností odstranění reziduí z hlíz. V některých zemích není povolena ani aplikace na konzumní brambory, protože vzhledem k návyku přípravy neloupaných brambor dochází k přechodu do hlízy a je povoleno použití pouze na loupané produkty.

Další účinnou látkou požívanou pro omezení klíčení je malein hydrazide, který je obsažen v přípravku Fazor. Ten se aplikuje na zelené natě v době, kdy je většina hlíz v průměru větší než 2,5 cm a spodní listy začínají žloutnout. Toto období většinou nastává 4–6 týdnů před sklizní. U kvetoucích odrůd nastává toto období asi 1 týden po opadu květů. Při předčasné aplikaci dochází ke zmenšení hlíz. Nevýhodou tohoto přípravku je, že rezidua zůstávají v hlízách a nelze je odstranit ani oloupáním. V praxi je možné provést ošetření ve spojení s  aplikací fungicidu. Vzhledem k nutnosti zpracování takto ošetřených brambor na smažené produkty je nutné mít předem dohodnuté odebrané množství se zpracovateli. Při použití tohoto přípravku není omezeno další využití skladovacích prostor a je možné i společné skladování se sadbovými bramborami.

Fáze skladování brambor

1. Osušení (Odstranění vody z povrchu hlíz za 24–36 hod.)

2. Suberizace (Zahojení mechanických poškození hlíz.)

            teplota: 15–18 °C, relativní vzdušná vlhkost > 95 %, CO2 <1 %

3. Zchlazování (Ochlazení hlíz na skladovací teplotu po dostatečném zahojení brambor.)

4. Období klidu (Udržování podmínek optimálních pro jednotlivé užitkové směry.)

            teplota:          konzumní 
                                         krátkodobé skladování (5–8 °C)
                                         dlouhodobé skladování (4–5 °C)

                                   sadbové (2–4 °C)

                                   na smažené výrobky (7–10 °C)

5. Ohřívání (Příprava hlíz na další využití. Prodýchání vytvořených cukrů.)

            teplota 8–20 °C - dle dalšího využití

Související články

Co se děje během skladování řepy a jak průběh optimalizovat

20. 11. 2023 Ing. Klára Pavlů, Ing. Jan Sedláček Skladování Zobrazeno 786x

Ochrana obilního zrna před škůdci ve skladech

23. 11. 2022 Ing. Václav Stejskal, Ph.D., Ing. Radek Aulický, Ph.D.; Výzkumný ústav rostlinné výroby, v.v.i. Praha-Ruzně Skladování Zobrazeno 2019x

Správný proces kompostování a skladování významně ovlivňuje počet klíčivých semen plevelů v kompostech

21. 10. 2022 Ing. Ivana Komprsová; Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský Skladování Zobrazeno 2193x

Rodenticidní přípravky - dvojí režim používání

12. 09. 2022 RNDr. Marcela Fraňková, Ph.D. a kol. Skladování Zobrazeno 1204x

Skladování cukrovky

07. 12. 2021 Ing. Klára Pavlů, Ph.D.; Řepařský institut spol. s r.o., Semčice Skladování Zobrazeno 1585x

Další články v kategorii Skladování

detail