BASF
BASF
BASF

Chemap Agro s.r.o.

AG Tracker - Nástroj pro progresivní řízení zemědělské firmy

20. 09. 2022 Ing. Pavel Palas; AG info, s.r.o. Precizní zemědělství Zobrazeno 2089x

AG Tracker není jen GPS sledování techniky. Jedná se o komplexní systém, který obsahuje řadu modulů. AG Tracker je již více jak 4 roky využíván v zemědělských firmách a pyšní se velmi dobrými referencemi uživatelů.

Proseeds

Operativní řízení - přehled o firmě online

Nesporným benefitem je okamžitý přehled o poloze strojů a průběhu prací v daném dni. To umožňuje rychle a operativně řídit postup dalších prací. Řidiči strojů mohou mít o sobě přehled pomocí mobilní aplikace nebo tabletu. K dispozici jsou i přehledy o práci, která se má vykonat.

Šetří pohonné hmoty a snižuje opotřebení

AG Tracker je možné napojit na čerpací stanice a PHM je pak rozpočítávána, s přihlédnutím k charakteru práce, na jednotlivé pracovní výkony. Při připojení na CAN BUS pak AG Tracker monitoruje reálnou spotřebu. Systém je vybaven algoritmem pro hlídání krádeže nafty z nádrže. V aplikaci si také můžete pro jednotlivé operace stanovit předepsanou pojezdovou rychlost. O nedodržení limitů jste informováni a rychlost je vizualizována na mapě. AG Tracker tak pomáhá k dodržování technologických postupů a přispívá i k nižší poruchovosti a snížení opotřebení strojů.

Hlídá stroje i další majetek

Samozřejmostí je stanovení povolených a zakázaných regionů pro stroje. O porušení těchto regionů je ihned zaslána zpráva. Novinkou roku 2022 je pak speciální GPS zařízení, které je možné „kamkoliv schovat“, a tím zabezpečit cokoliv proti krádeži. Zařízení funguje na základě vnitřní baterie a může i několikrát za den zasílat informace o svojí poloze.

Agronomická evidence

Program Agronom® od firmy AG info je nejvíce užívaným agronomickým softwarem v ČR s velice propracovanými legislativními kontrolami. Jeho výstupy byly s úspěchem použity při tisícovkách kontrol státních orgánů. Mezi uživateli je nazýván „mercedesem“ mezi agronomickými evidencemi. AG Tracker je automaticky propojen s tímto programem. Agronomovi to pak významně usnadní práci. Informace o použitých hnojivech a přípravcích na ochranu rostlin jsou tak vždy k dispozici, a to i v mobilní aplikaci.

Víceúčelová mobilní aplikace pro Android i iPhone

K AG Tracker je k dispozici mobilní aplikace, která zobrazuje aktuální polohu strojů, agronomické údaje z programu Agronom®, vykonané práce a pojezdy strojů na blocích. Dále je využitelná i k pracovním příkazům, docházce a k navigaci na půdní blok. Zároveň je v této aplikaci možné zadávat údaje o výživě a ochraně rostlin. Zde zadané údaje jsou pak k dispozici v programu Agronom®. Mobilní aplikaci lze využívat zdarma k programu Agronom® pro zobrazování agrozáznamů na půdním bloku, a to včetně historie. Využití nachází i jako terminál k obsluze čerpací stanice.

Zemědělský docházkový systém

Pro specifické podmínky zemědělství jsme vyvinuli docházkový systém, který plně pokrývá potřeby tohoto oboru. Příchody a odchody je možné „čipovat“ na venkovní vstupní bráně, zadávat v mobilní aplikaci nebo považovat nastartování stroje za počátek pracovní doby. Snadné porovnání odpracované doby a času stráveného ve stroji nebo manuální prací. Parametrické nastavení zákonných přestávek a přestávek poskytovaných zaměstnavatelem pokrývá požadavky všech uživatelů.

Automatické pracovní výkazy

Na základě telematiky a případně i údajů z docházkového systému vzniká kompletní a zcela objektivní výkaz práce. Výkaz práce může být upraven a doplněn o prémiové složky. Výsledek je podkladem pro mzdy, fakturaci a vnitropodnikovou fakturaci. Pracovní výkazy mohou být použity i v živočišné výrobě.

Sledování a vyhodnocení manuální práce na poli i v ostatním provozu

Systém umožňuje efektivní zadávání množství vykonané práce přímo na poli (např. sběr ředkviček), a to pro individuální pracovníky nebo pro „party“. Napojením na docházkový systém získáte kompletní pracovní výkazy.

Mechanizace

Modul mechanizace je součástí AG Tracker. Umožňuje vést evidenci pravidelných prohlídek a výměn náhradních dílů. Upozorňuje na blížící se termín pravidelné prohlídky, výměn apod. Samozřejmostí je vedení kompletní dokumentace ke stroji, a to formou příloh (technický průkaz, pojistné smlouvy…).

Váhy a vážní deník

Jedná se o novinku roku 2022. AG Tracker je možné propojit s automatickou váhou. Údaje z váhy jsou pak využity k vyhodnocení sklizně a k vedení skladové evidence.

Stále se zdokonaluje

AG Tracker nepatří mezi aplikace, u kterých je ukončen vývoj se zahájením prodeje, jak bývá často zvykem. Vývojový tým reaguje jak na požadavky uživatelů, ale sám i aktivně vyhledává další možnosti a nové funkce.

AG Tracker si může vyzkoušet každý

Stačí jen kontaktovat firmu AG info, s.r.o. a domluvit podrobnosti.

O firmě

AG info, s.r.o. není start-up pohybující se ve ztrátě. Jedná se o firmu stabilizovanou na českém trhu a software najdete u více než 2 000 podniků v ČR již 30 let. Software se pravidelně aktualizuje a k vývoji využíváme moderní prostředky. Akceptujeme požadavky uživatelů a zakládáme si na vysoce kvalitní technické podpoře. Na vyžádání poskytneme reference z okolí zájemce. Spolupracuje s výzkumnými ústavy. V roce 2014 jsme získali 1. cenu Technologické agentury ČR za projekt Ekonomické prahy škodlivosti.

www.aginfo.cz, www.agtracker.cz

Související články

Architektura porostu a zakládání plodin do širších řádků

29. 02. 2024 Ing. Martina Poláková; Spolek pro inovace a udržitelné zemědělství, z.s. Precizní zemědělství Zobrazeno 666x

Drony nachádzajú čoraz väčšie uplatnenie v poľnohospodárstve

30. 01. 2024 Ing. Matej Komár; Blumeria consulting s.r.o. Precizní zemědělství Zobrazeno 1037x

Precizní zemědělství a cílené aplikace postřiků v praxi SIUZ

24. 11. 2023 Ing. Martina Poláková; Spolek pro inovace a udržitelné zemědělství, z.s. Precizní zemědělství Zobrazeno 1610x

Lokálně cílená kontrola zaplevelení

17. 11. 2023 Doc. Ing. Milan Kroulík, Ph.D., Doc. Ing. Václav Brant, Ph.D., Ing. Josef Chára; Česká zemědělská univerzita v Praze Precizní zemědělství Zobrazeno 1302x

Přesné hranice a jejich využití v autopilotech Raven

28. 09. 2023 Ing. Michal Krutiš; AGRI-PRECISION s.r.o. Precizní zemědělství Zobrazeno 1080x

Další články v kategorii Precizní zemědělství

detail